Artikkeli: Toimittajalta 2013–2018

13.2.2014 klo 08:36

Yritysyliopisto syynä Moreenin ahdinkoon

Sinikka Torkkola 1.2.2014 kuva Jukka KinosSINIKKA TORKKOLA

Yliopistouudistuksen todelliset vaikutukset tulevat näkyviin pala palalta. Fantastiset lupaukset yliopistojen autonomiasta ja loistavasta tulevaisuudesta eivät näy yliopistolaisten arjessa. Radio Moreenin toiminnan supistukset ja lakkautusuhka osoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön euro-ohjauksen tehokkuuden. Opetus- ja tutkimustehtaassa ei ole sijaa tuottamattomalle toiminnalle, kuten radio Moreenille.

Tulos tai ulos -malli ohjaa yliopistojen kaikkea toimintaa. Vastaväittäjät ja väitöskirjojen esitarkastajat kertovat tapauksista, joissa vuoden lopussa keskeneräinen väitöskirja runnotaan valmiiksi, jotta tulostavoitteet saavutettaisiin. Olennaisinta on julkaisujen määrä, ei niiden laatu. Tutkijoista koulitaan julkaisutehtailijoita, jotka muokkaavat nopeasti samasta tutkimuksesta useita, vain inasen toisistaan poikkeavia julkaisuja. Opetuksessa vahditaan opintopisteiden kertymistä, ei sivistyksen karttumista tai ajattelun syvenemistä.

Toiminnan mittaus puolestaan muistuttaa entisen Neuvostoliiton tilastointia. Tutkijoiden ja opettajien työtuntien kirjauksilla työajan kohdennusjärjestelmään on vain vähän yhteistä todellisen työn kanssa. Yhä monimutkaisimpien seurantajärjestelmien tehtävänä ei ole selvittää, mitä yliopistolaiset tekevät, vaan kerätä mittaustuloksia opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviä tulosneuvotteluja varten. Olennaista ei ole toimita vaan toiminnan tilastointi.

Työntekijöille yliopistouudistusta kaupattiin määräaikaisten työsuhteiden vähenemisellä. Uudistuksen myyjät väittivät, että kun virkasuhteista tulee työsuhteita, niin pätkätyöt vähenevät. Toisin on käynyt: yhä edelleen enemmistö yliopistojen työntekijöistä on määräaikaisissa työsuhteissa. Entisten pätkätyömallien rinnalle on kehitetty fantastisia pätkätyösuhteisiin perustuvia uraputkimalleja, jotka käytännössä voivat merkitä 15 vuoden koeaikaa.

Fantastinen yliopistouudistus on osoittanut voimassa. Neljässä vuodessa se on onnistunut nostamaan eurot yliopistopuheen keskiöön. Laskukoneiden nakutus peittää mukavasti alleen akateemisen kitinän.

Kirjoittaja on Vasemman Kaistan päätoimittaja ja Tampereen yliopiston pääluottamusmies.

Lue lisää aiheesta Vasemmalta Kaistalta:

Viestintäministeri toivoo Moreenin jatkuvan

Radio Moreenilla on hyvät kuulijat

Lue lisää muualta verkosta

Kansan Uutisten verkkolehti:

Yliopistojen uusi rahoitusmalli Radio Moreenin kohtalona

Radio Moreeni värvää töihin ilman palkkiota