Artikkeli: Uutiset 2013–2018

16.11.2015 klo 13:07

Päivähoito: voimasuhteet tasan Tampereen valtuustossa

Ulla-Leena Alppi tänään Tampereen valtuustossa. Kuvan otti valtuutettu Sirkkaliisa Virtanen.
Ulla-Leena Alppi tänään Tampereen valtuustossa: Lapsia ei saa riskeerata! Kuvan otti valtuutettu Sirkkaliisa Virtanen.

 

Toimittaja: CAI MELAKOSKI   
Keskustelu päivähoidosta jatkuu vilkkaana Tampereen valtuuston talousarviokokouksessa. Tasa-arvoisen päivähoito-oikeuden kannattajilla saattaa olla enemmistö, mutta jännistys pysyy äänestykseen saakka. Ei ole varmuutta siitä, äänestävätkö kaikki valtuutetut ryhmäpäätösten mukaisesti.

Twitterissä asiasta viestitetään kuumeisesti, kuten kuvasta alla näkyy.

PaivaahoitoTwiitit

 

Seuraavaa raporttia odotellessa kannattaa tutustua valtuutettu Ulla-Leena Alpin puheenvuoroon:

 

Alppi: Miksi ihmeessä riski lasten ja perheiden ongelmien lisääntymisestä?

Jo useat kunnat ovat tehneet sen viisaan, inhimillisen päätöksen, että eivät lähde viemään subjektiivista varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeutta lapsilta, joiden vanhemmat ovat esim. työttömyyden vuoksi kotona. Mahdollisuus säilyttää oikeus kokopäiväisenä noissakin tilanteissa on kaikkien asiantuntijoiden mukaan merkittävä haavoittumista ja jopa syrjäytymistä ehkäisevä asia.  On mahdotonta hyväksyä sitä, että lapset asetetaan eriarvoiseen asemaan riippuen vanhempiensa työmarkkina-asemasta, ja että oikeuksia viedään lapsilta, joilla nimenomaan saattaa olla tarve kokopäiväiseen tukeen varhaiskasvatuksen muodossa. Kaikki eivät välttämättä tätä mahdollisuutta käytä, mutta sen tulee olla yhtäläinen mahdollisuus kaikille.

Muutosta on perusteltu mm. sillä, että jatkossakin oikeuden saa sosiaalisin perustein, kuten vanhempien uupumisen tai muiden ongelmien, kielellisten vaikeuksien, jne. vuoksi.  Kuten lautakunnassa sanoin; jos rajauksen piiriin tulevien kohdalla voidaan tehdä noin paljon väljennyksiä, niin kuinka monia lapsia ja perheitä muutos edes jäisi koskemaan, ja kannattaako tätä varten lisätä kontrollia ja byrokratiaa, joka myös maksaa.  Ulkopuolisen kontrollin sijaan oikeus tarveharkintaan tulee olla perheillä itsellään.

Screenshot 2015-11-16 at 12.27.20

En myöskään usko, että rajauksella tavoitellut taloudelliset säästöt toteutuisivat – päinvastoin todennäköisemmin   joutuisimme tulevaisuudessa satsaamaan enemmän muihin perhepalveluihin.  Miksi ihmeessä ottaisimme suuren riskin lasten ja perheiden ongelmien lisääntymisestä ja vasta sitten reagoisimme tilanteeseen! Meillä on nyt konkreettinen mahdollisuus noudattaa mm. Helsingin esimerkkiä ja säilyä niiden kaupunkien joukossa, jotka eivät lähteneet leikkaamaan lapsilta, vaan luottavat ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Kiitän sosialidemokraattien ja vihreiden ryhmiä tuesta esityksellemme subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden säilyttämisestä ja toivon tukea löytyvän myös muista ryhmistä.

Erittäin iloinen olen siitä, että päiväkotiryhmiä ei lähdetä kasvattamaan. Myös tästä meillä on runsaasti niin lasten, lasten vanhempien kuin lapsia hoitavien ammattilaisten tietoa ja kokemuksia siitä, että ryhmät jo nykyisellään ovat kohtalaisen suuria, eikä niitä ole varaa kasvattaa.

|||

Vasen Kaistassa valtuustossa aikaisemmin tänään muun muassa Mikko Aaltosen esittämä ryhmäpuhe:
Tampereen valtuusto äänestää päivähoidosta iltapäivällä

Suora lähetys valtuustosta
Valtuuston kokousta voi seurata täältä suorana verkkolähetyksenä

*