Tapahtuma:

Ekososialismia kuntiin! -työpaja


  • Date:
  • Tapahtumapaikka:
  • Ylävitonen
  • Näsilinnankatu 22 A 27, Tampere
Keskustelu sosialismista ei ole päättynyt. Vasemmiston sisällä on yhä laajempi konsensus siitä, että ekologiseen kriisiin on vastattava haastamalla kapitalistinen talousjärjestelmä.Päivän sana on ekologinen sosialismi eli ekososialismi. Uudessa periaateohjelmassaan vasemmistoliitto määrittelee ajavansa ekologista ja demokraattista sosialismia, ja Vasemmistonuoret toi ekososialismin ryminällä keskusteluun Kitke kapitalismi luonnosta -kampanjassaan.

Mutta mitä ekososialismi on, ja miten sitä voisi edistää paikallistasolla? Miltä näyttäisi arki ekososialistisessa Suomessa?

Vasemmistonuorten ja KSL-opintokeskuksen toteuttama Ekososialismia kuntiin -projekti konkretisoi asiaa työpajoissa, joita järjestetään eri paikkakunnilla syksystä 2022 kevääseen 2023 asti.

Työpajoissa liikkeen jäsenet pääsevät itse ääneen kertomaan, mitä ekologinen politiikka heille tarkoittaa. Samalla paikalliset erityiskysymykset ja eri taustoista tulevien ihmisten näkemykset tulevat kuulluiksi. Ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen vaatii koko yhteisön viisaudesta ja kokemuksista ammentamista.

Työpajoissa pääsemme keskustelemme asiasta dialogisesti ja yhdenvertaisesti. Työpajat ovat avoimia kaikille vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten ja Vasemmisto-opiskelijoiden jäsenille sekä näiden toiminnasta kiinnostuneille.

Työpajaan osallistuminen ei edellytä minkäänlaista ennakkovalmistautumista, erityistietämystä tai aiempaa poliittista osallistumista. Pajoissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita ja hyvän keskustelun käytänteitä. Työpajojen vetäjän kieli on suomi.

Työpajojen keskusteluja kirjataan ylös ja niiden tulokset koostetaan raportiksi, jota voidaan käyttää esimerkiksi puolueen työryhmien apuna, eduskuntavaaliehdokkaiden ja kuntavaikuttajien työn tukena sekä Vasemmistonuorten ohjelmatyössä. Osallistujien anonymiteetti taataan, ja keskusteluja käsitellään vain yleisellä tasolla.

Työpajat toteuttaa KSL-opintokeskus yhteistyössä Vasemmistonuorten kanssa.