Avainsana:

aluevaltuusto

Vasemmiston aluevaltuustoryhmä palautti aloitevastauksen valmisteluun

 • 7.2.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Aluevaltuuston kokouksessa helmikuussa vasemmiston valtuustoryhmä sai läpi kaksi esitystä. Lisäksi valtuutettu Kukka Kunnari jätti aloitteen kansainvälisen rekrytoinnin laajentamisesta perhekohtaiseksi. Kokouksessa käsiteltiin vasemmiston työvuorosuunnitteluun liittyvään aloitteeseen tullutta vastausta, jota ryhmä esitti palautettavaksi valmisteluun. Palautus meni läpi yksimielisesti. Myös aloitevastaukseen liittyvä vasemmiston tekemä ponsiesitys sai enemmistön kannalleen. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä jätti joulukuun aluevaltuuston kokouksessa ryhmäaloitteen, jossa vaati keskitettyyn, […]

Asiakasturvallisuus turvattava hyvinvointialueilla

 • 27.1.2023
 • TEKSTI: ANU ROPPONEN, SARI SAVIKKO

Tulevilla hyvinvointialueilla yhtenä isona haasteena tulee olemaan erilaisten kuntien ja niiden toimintakulttuurien yhteensovittaminen ja palvelujen yhdenvertainen toteuttaminen asukkaille. Miten näin isossa muutosprosessissa voidaan varmistaa, ettei sosiaalihuollon asiakasturvallisuus vaarannu ja miten saamme luotua rakenteet, jotka tukevat asiakasturvallisuuden toteutumista?  Vaikka kuntien toimintakäytännöt vaihtelevat, suurimmassa osassa kuitenkin kerätään tietoa sosiaalihuollon palveluista, asiakasmääristä ja kustannuksista. Se, mikä usein puuttuu, […]

Valvontahenkilöstön määrä hyvinvointialueella on riittämätön

 • 18.1.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Pirkanmaan hyvinvointialueen omavalvontaohjelma nousi keskusteluun aluevaltuustossa. Huolta vasemmiston ryhmän keskuudessa aiheutti valvontahenkilöstön määrä. Ryhmä esitti ponnen henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi. Ponsi ei tullut hyväksytyksi, vaan hävisi äänestyksessä äänin 16–63. Valvontahenkilöstön tehtäviin luokitellaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden tilojen ja laitteiden turvallisuuden sekä henkilöstön riittävyyden valvonta ja riskien tunnistaminen. Valvontaan tulee tieto epäkohdista ja rikkeistä.  – Minua […]

Osaoptimointi on hölmöläisten peitonjatkamista – politiikan tulee hahmottaa kokonaisuuksia

 • 18.1.2023
 • TEKSTI: MILKA HANHELA

Hyvinvointialueet ovat tätä kirjoittaessani olleet toiminnassa pari viikkoa, ja toistaiseksi vaikuttaa siltä, että pahimmilta sudenkuopilta on toiminnan aloituksessa onnistuttu välttymään. Uudistukseen liittyy kuitenkin yksi yleisempi aihe, joka on mietityttänyt minua jo pidempään. Kyse on palveluiden osaoptimoinnin ongelmasta. Tarkoitan osaoptimoinnilla sellaista yksityiskohtien tehostamiseen keskittyvää toimintaa, missä kokonaisuus kärsii, koska jokainen huolehtii vain omasta tontistaan eikä pohdi, […]

Valtuustoaloite: paperilla ja toisen puolesta asiointi mahdolliseksi hyvinvointialueella

 • 17.1.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Varavaltuutettu Sinikka Torkkola ja valtuutettu Minna Minkkinen jättivät aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen paperisen asioinnin sekä toisen puolesta asioimisen mahdollistamiseksi hyvinvointialueella. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 21 valtuutettua. Kannatusta löytyi oman ryhmän lisäksi sosiaalidemokraateilta, vihreiltä ja perussuomalaisilta. Aloitteen taustalla on Torkkolalle tullut tieto, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa hakemusten tekeminen on mahdollista vain sähköiseen asiointiin kirjautumalla, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueen […]

Milka Hanhelasta aluevaltuustoryhmän uusi puheenjohtaja

 • 10.1.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Tuore Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela katsoo tulevaan luottavaisin mielin. Vaikka siirtyminen hyvinvointialueille on alkuvaiheessa, luottaa Hanhela vakaasti aluevaltuustoryhmän osaamiseen. Hanhela aloitti vuoden alussa ryhmän uutena puheenjohtajana, kun edellinen puheenjohtaja Anna Kontula väistyi tehtävästä. – Meillä on todella aktiivinen ja asiantunteva ryhmä. Vaikka itselläni ei ole kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, luotan ryhmän tukeen ja […]

Tyytyväiset työntekijät ovat hyvinvointialueen toivo

 • 2.1.2023
 • TEKSTI: ANNE NYMAN

Pirkanmaan hyvinvointialueella jokaisen asukkaan pitää saada samana päivänä yhteys terveyskeskukseen ja päästä hoitoon silloin, kun hoitoa tarvitsee. Meillä on kuitenkin probleema: väki vanhenee ja sairastaa yhä enemmän, ja tarvitsemme yhä enemmän hoitoa.  Meidän täytyy voida hoitaa ihmiset kunnialla: hyvin ja ihmisarvoisesti.   Hallituksen esitys hoitotakuusta meni juuri läpi eduskunnassa. Hoitoon pääsyn määräaikoja tiukennetaan vaiheittain, ja vuonna […]

Hyvinvointialueen rahoitus turvaa meidän kaikkien palvelut

 • 23.12.2022
 • TEKSTI: SATU KOSOLA

Onko hyvinvointivaltio meille ylpeydenaihe? Haluammeko jatkossakin – ja mieluusti jopa aiempaa paremmin –turvata kaikkien mahdollisuudet saada apua, tukea ja hoitoa silloin, kun tarve on? Hyvinvointivaltion suurimmat menoerät liittyvät meidän ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Vuoden vaihteessa vastuu näistä palveluista ja niiden rahoituksesta siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tähän asti kunnat ovat joutuneet talousarvioissaan ennustamaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon kuluja. Tehtävä […]

Ohjelmistoavusteinen työvuorosuunnittelu on uhka henkilöstön hyvinvoinnille

 • 13.12.2022
 • TEKSTI: LEENA SAARELA, ANNE NYMAN, JOUNI SIRÉN, MINNA MINKKINEN, MINNA MALKAMÄKI, SATU KOSOLA, AATU KORHONEN

Sosiaali- ja terveysalalla monissa yksiköissä työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijöiden elämänvaiheet ja tarpeet voidaan huomioida työvuorojen suunnittelussa. Vuorotyöntekijän näkökulmasta tämä on ehdottoman tärkeää ja merkittävä pitovoimatekijä alalla. Tarvitsemme jokaista sosiaali- ja terveysalan työntekijää, joten työssä pitävien ja työhyvinvointia tukevien toimintatapojen tulisi olla tärkeysjärjestyksessä korkealla, kun päätetään hyvinvointialueen asioista.  Pirkanmaalla on joissakin kunnissa otettu pilottikäyttöön ohjelmistoavusteinen, […]

Omaishoidosta leikkaamalla ei säästöjä tule

 • 10.12.2022
 • TEKSTI: LEENA SAARELA

Tein aluevaltuuston talousarviokokouksessa ponsiesityksen, että omaishoidon tukitasojen muutoksen vaikutusta omaishoitajien määrään ja hyvinvointiin sekä raskaampien palvelujen tarpeeseen arvioidaan ensi vuoden aikana ja varaudutaan tarkistamaan tukitasoja. Ponsiesitys meni yksimielisenä läpi. Omaishoidontuki on kokonaisuus, johon kuuluu hoitopalkkion lisäksi palvelut hoidettavalle ja omaishoitajan työn tukeminen. Hyvinvointialueen hallitus on päättänyt, että omaishoidontuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville kaikissa palkkioluokissa. Tämä […]