Näkökulma

Tilaa Näkökulma-artikkelit RSS syötteenä

Vasemmiston jättipotti suli taas ennen loppuvihellystä

 • 25.1.2022
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Rakkaalla ystävälläni ja minulla on yhteinen harrastus. Tapaamme sen merkeissä viikottain useita kertoja, vaikka asummekin kahdensadan kilometrin päässä toisistamme. Sähköisiä apuvälineitä hyväksi käyttäen laadimme yhdessä huolellisesti käsikirjoituksen, joka on palkitseva meidät ruhtinaallisesti. Analysoimme hyvin tarkkaan jokaisen 13 tapahtuman lähtöasetelmia, joukkueiden kuntoa, loukkaantuneiden paranemisennusteita ja motivaatiotekijöitä. Tutkimme myös tarkkaan tulosennusteita.Kaikenkaikkiaan harrastuksemme muistuttaa monella tapaa vaalityösuunnitelman laatimista. […]

Äänestämään hyvinvoinnin puolesta

 • 23.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Tänään valittavat hyvinvointialueiden valtuutetut päättävät, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin tulevina vuosina. Ensimmäisten aluevaltuustojen päätöksillä on tavanomaista päätöksentekoa suurempi merkitys, sillä päätöksillä luodaan perusta myös seuraavien aluevaltuustojen päätöksille. Aluevaltuutettujen näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen periaatteista ja tavoitteista nähdään jo ensimmäisissä päätöksissä hyvinvointialueen strategiasta, hallintosäännöstä ja taloudesta. Näiden päätösten pohjalta aluevaltuusto päättää, miten […]

Sote-palveluiden kilpailutus ajaa resurssit ja työntekijät ahtaalle

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Aluevaltuuston tehtävä on vastata meidän kaikkien sosiaali-ja terveyspalveluista. Valtuuston tehtävä on päättää miten ja kuka palvelut tuottaa. Valtuutetuilla on toisin sanoen oltava mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mitkä palvelut voidaan tuottaa itse ja mitkä kilpailutetaan ja millä ehdoilla.  Olen itse ollut työntekijänä katsomassa useamman sote-palvelun kilpailutusta ja yksikään niistä ei ole mennyt suoraan maaliin. Erityisen ongelmallista […]

On aika unohtaa myytti kutsumusammatista

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MIRJA JUUSOLA

Kutsumusammatti on ammatti, jossa työnkuva ja palkkaus eivät kohtaa. Kutsumukseen liitetään toisinaan negatiivinen stigma ja vahva stereotypia siihen, että kutsumustyötä tekevät eritoten naiset itseään säästämättä, hiljaisina puurtajina hoitotyössä. Valmistuin perushoitajaksi – silloiseksi apuhoitajaksi – yli 40 vuotta sitten. Meille jo koulussa opetettiin, että olemme kutsumusammatissa. Oli jopa epäeettistä pyytää palkankorotuksia. Tyydyttiin siihen mitä saatiin. Minä […]

Tieto vähentää kärsimystä

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Hyvinvointialueet voivat vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita moniammatillisessa yhteistyössä, kun käytössä on koko maakunnan asiantuntemus. Ennaltaehkäisyn järjestämiseen hyvinvointialueiden tulisi laatia toimenpidesuunnitelma, joka huomioi palvelujen tarpeen sekä käytössä olevan osaamisen kokonaisvaltaisesti unohtamatta yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisyä tukevat esimerkiksi palveluiden kynnyksettömyys, monipuoliset matalan kynnyksen palvelut, ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan ja tunnistamaan ongelmia ajoissa ja ottamaan vaikeita asioita […]

Tehdään hyvinvointialueesta hyvä työpaikka

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA HAAPONIEMI

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy liikkeenluovutuksella noin 18 000 työntekijää nykyisiltä kunnilta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Valtavana työnantajana sillä on mahdollisuus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon taakkaa ja kustannuksia henkilöstöpoliittisin keinoin. Nyt ei siis puhuta niistä perinteisistä säästöistä, lomautuksista ja kurjistuksista. Päin vastoin: hyvä työnantaja ymmärtää henkilöstön olevan tärkein sen käytössä oleva resurssi, erityisesti kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. […]

Digipalveluiden rinnalla tarvitaan perinteisiä palveluita

 • 20.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Digitalisointi on usein toistettu vastaus kysymyksiin sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä, saavutettavuudesta ja kulujen kasvun hillitsemisestä. Digitalisointi-vastauksissa sivuutetaan usein se tosiseikka, että ainakin nykyisten kaltaisten sähköisten palveluiden rinnalla tarvitaan vielä vuosia, vuosikymmeniäkin perinteisiä puhelimitse ja kirjeitse toimivia palveluja. Aika lääkäriin ei saa jäädä tilaamatta eikä laboratoriotutkimusten tulokset tietämättä siksi, ettei ihmisellä ole sähköisissä palveluissa tarvittavia laitteita […]

Osavoitto Pispalan kulttuurihistorialle

 • 19.1.2022
 • TEKSTI: JOUNI SIRÉN

Yhdyskuntalautakunta käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan tiistaina Hervannan Opiskelijankatua, Kalevan puistotietä, Raholaa ja Pispalaa.  Opiskelijankadun ja Kalevan puistotien alustavat uudet katusuunnitelmat näyttävät hyviltä. Sen sijaan Raholan radanvarren korttelin estetiikka herättää epäilyksiä. Pispalassa saavutettiin osavoitto, vaikka Tahmelan torpan tontin historialliset rakennukset ei saa arvoisiaan naapureita. Aloitetaan iloisista kokousuutisista. Hervannan Opiskelijankadun ilmettä kohennetaan. Alustavan luonnoksen mukaan luvassa on […]

Suvaitsevaisuuden aika on ohi

 • 19.1.2022
 • TEKSTI: JAVIERA MARCHANT AEDO

Poliittisena pakolaisena, maahanmuuttajana ja latinana olen kuullut kyllästymiseen asti, miten suvaitsevaisia valkoiset suomalaiset ovat. Olen kuullut sen lapsesta asti, eikä se ole vielä 30 vuotta myöhemminkään osoittanut laantumisen merkkejä. Olen kyllästynyt siihen.  Olen kyllästynyt erityisesti siihen, että saan kestää rasismia, läskifobiaa, naisvihaa ja muutenkin eriarvoistavaa ja syrjivää kohtelua samoilta ihmisiltä, jotka pitävät itseään suvaitsevaisina. Perinteisesti […]

Pelastustoimi hyvinvointialueille – apua on saatava minne vain milloin vain

 • 18.1.2022
 • TEKSTI: AKI LEPPÄNEN

Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueille. Tämä ei ole ensimmäinen iso muutos pelastustoimen lähihistoriassa. Vuonna 2004 pelastustoimi siirtyi kunnilta aluepelastuslaitoksiin. Pirkanmaalla muutos tehtiin muuta maata aikaisemmin jo edeltävänä vuonna. Toimin itse muutoksen aikana sammutusmiehenä sopimuspalokunnassa.  Pirkanmaalla pelastustoimen alueellisuudella on pitkät taustat, sillä aluepelastuslaitos aloitti jo vuonna 1994 hoitamaan Kangasalan, Pirkkalan ja Tampereen pelastustointa. Nokia liittyi aluepelastuslaitokseen vuonna […]