Avainsana:

sosiaalityö

Vasemmistoliiton esitys palvelujen käyttäjien näkökulmasta hävisi äänestyksen täpärästi

 • 20.9.2023
 • TEKSTI: VK

Aluehallitus päätti viime kokouksessaan lähettää lausuntokierrokselle vammaisten asumispalvelujen ja ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaluonnokset. Lisäksi aluehallitus hyväksyi lausuntoja lakiluonnoksiin. Kaikissa edellä mainituissa päätöspykälissä käytiin tiukkoja äänestyksiä päätösten sisällöistä. Vasemmistoliiton edustajat tekivät kokouksessa useita esityksiä päätöspykäliin. Esitykset hävisivät äänestykset täpärästi 6–7. Vasemmistoliiton edustajat Milka Hanhela ja Jouni Sirén esittivät, että ikäihmisten palveluohjelman valmistelussa huomioitaisiin se, miten moni ikäihminen […]

Vasemmistoliitto ei hyväksy hyvinvointialueen palveluita kriisiyttäviä ratkaisuja

 • 12.9.2023
 • TEKSTI: MILKA HANHELA, JOUNI SIRÉN

Aluehallitus on maanantain kokouksessaan päättänyt edetä vastaanottopalveluiden sekä työikäisten sosiaalipalveluiden ja vuodeosastopaikkojen palveluverkkoselvitysten osalta. Lisäksi aluehallitus päätti käynnistää mittavat yhteistoimintaneuvottelut, joilla voidaan vähentää jopa 500 henkilötyövuotta hyvinvointialueelta. Esitetyt ratkaisut eivät vasemmistoliiton edustajien näkökulmasta olleet riittävän huolellisesti valmisteltuja, ja pelkona on, että ne syventävät hyvinvointialueen palveluiden kriisiä. Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä on toistuvasti tuonut esiin päätösten ongelmakohtia […]

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelu käynnistyy

 • 11.9.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Uuden sosiaali- ja terveysaseman rakentaminen Kauppiin, tytäryhtiöille asetettavat tavoitteet sekä selvitykset palveluverkoista olivat käsittelyssä Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaoston syyskuun kokouksessa. Jaosto päätti käynnistää Tampereen yliopistollisen sairaalan viereen Kuntokatu neljän tontille rakennettava Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman suunnittelun. Paikalla on entisen sairaanhoito-opiston rakennus, joka on toiminut myös Tampereen ammattikorkeakoulun opetustiloina. Nyt tilat ovat tyhjinä. Opetustoimintaa […]

Kuntayhteistyö – kuollut kirjain hyvinvointialueella?

 • 7.9.2023
 • TEKSTI: TEIJA HAUTANEN

Pirkanmaan hyvinvointialue suunnittelee täyttä häkää useiden paikallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lopettamista ja muuntamista digipalveluiksi, liikkuviksi ja kotisairaalaksi. Kuntien asukkaat ja johtoportaat eivät tällä hetkellä tiedä, mitä lakkautukset käytännössä merkitsevät ja mitä korvaavat käytännöt edes voivat pitää sisällään. Huoli avun saamisesta jatkossa on kouriintuntuva. Aluepoliittiset vaikutukset alkavat rytinällä, kun osa kunnista leimautuu jo nyt kuoleviksi. Aivan […]

Vasemmistoliiton valtuutetut kysyivät tiukkoja kysymyksiä henkilöstön asemasta hyvinvointialueella

 • 5.9.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Syyskuun aluevaltuuston kokouksessa otettiin käyttöön kyselytunti, jossa vasemmistoliiton ryhmä esitti viranhaltijoille kysymyksiä henkilöstön asemasta hyvinvointialueella. Samassa kokouksessa vasemmistoliiton ryhmä myös jätti valtuustoaloitteen perhesuunnittelun tuen kehittämisestä hyvinvointialueella ja sai vastauksen paperisen ja toisen puolesta asioinnin mahdollistamisesta. Varavaltuutettu Sinikka Torkkolan ja valtuutettu Minna Minkkisen tammikuun valtuuston kokouksessa jättämän aloitteen saamassa vastauksessa kerrotaan, että paperinen asioiminen pyritään varmistamaan […]

Sosiaali- ja terveystoimi tuottavat säästöjä yhteiskunnalle

 • 4.9.2023
 • TEKSTI: MARKO HEIKKILÄ

Yhteiskunnallinen keskustelu ja yleinen mielipide perustuu niille arvoille, jotka yhteiskunnassa on ensisijaisia. Monelle on tuttua tämän päivän asenne siitä, kuinka kaikki mitataan rahassa ja tuottavuuden kautta. Silloin kun raha on ensisijaisesti yhteiskunnan toimintaa määrittävä tekijä, on syytä olla tarkkana, mihin veronmaksajien rahat kulkeutuvat. Ihmiset odottavat, että saavat yhteiskunnalta vastinetta maksamilleen veroille. Usein valtavirtamediasta saa lukea, […]

Arvokas ammattilainen vai organisaation sotilas?

 • 23.8.2023
 • TEKSTI: KUKKA KUNNARI

Eräänä aamuna kolmivuorotyötä tekevä vuodeosaston sairaanhoitaja työtovereineen avasi Aamulehden ja sai tietää, että Pirkanmaan hyvinvointialueella suunnitellaan hänen työpaikkansa sulkemista. Jutussa kerrottiin, ettei tarkkoja suunnitelmia ole vielä tehty, mutta maalailtiin kuitenkin osastojen keskittämistä Pirkanmaan suurimpiin kaupunkeihin. Työyhteisössä heräsi huoli: pitäisikö meidän jatkossa ajaa päivin ja öin kymmeniä kilometrejä yhteen suuntaan töihin päästäksemme? Osastokokouksessa kerrottiin, että lisätietoja […]

Pirkkalassa halutaan säilyttää palvelut

 • 18.8.2023

Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä kävi Pirkkalassa yhdessä Pirkkalan vasemmiston kanssa kuulemassa paikallisten ajatuksia hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista ja muista poliittisista kysymyksistä. Palveluverkon ajankohtaisuus ilmeni huolena paikallisten palveluiden säilymisestä. Pirkkalan terveyskeskuksesta halutaan pitää kiinni. – Terveysasemien säilyttäminen ja lakkauttaminen puhutti eniten, ja mietittiin myös sitä, kuinka paljon seurauksia konsultit jättävät huomiotta palveluverkostoa pohtiessaan. Torilla oli kiireettömiä ja hyviä […]

Vasemmistoliiton ryhmä: henkilöstö huomioon palveluverkkoa kehitettäessä

 • 16.8.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin palveluverkon kehittämisen periaatteet ilman muutoksia pitkään jatkuneen käsittelyn jälkeen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki pykälään muutosesityksiä, joissa vaadittiin henkilöstön riittämisen turvaamista, julkisten palveluiden varassa olevien huomioimista ja suotuisan väestöpohjan määritelmän poistamista asiakirjasta. Palveluverkon kehittämisen periaatteet ohjaavat, miten palveluiden verkkoa lähdetään kehittämään Pirkanmaalla, eli miten ja missä palvelut jatkossa järjestyvät. Periaatteissa annetaan suuntaa yksityiskohtaisempaan suunnittelutyöhön. […]

Hyvinvointialueen ongelmakohtiin on tartuttava

 • 8.5.2023
 • TEKSTI: PIRKKO NIEMI

Ymmärrän hyvin, että aina uusi hallinnollinen organisaatio vie aikansa toimiakseen ja alkuvaiheessa on aina kipupisteitä. Pirkanmaan hyvinvointialueen synnyssä kävi kuten aikoinaan kuntaliitoksissa, että ensin jaetaan hallinnon tehtävät ja johtajien paikat ja sen jälkeen katsotaan, ketkä tekevät käytännön työt ja antavat palvelut asiakkaille. Nyt ollaan ihmeissään, kun ei ole riittävästi ammattilaisia: sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä ja palveluohjaajia […]