Tapahtuma:

EU ja ihmisoikeudet


Kuvan mahdollinen sisältö: 2 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, tekstiKeskustelua EU:sta ja ihmisoikeuksista Ylävitosessa (Näsilinnankatu 22 A 5.krs, Tampere) 14.5. kello 17-18:30. Paikalla eurovaliehdokkaat Sinikka Torkkola ja Miila Halonen.

”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen,
vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien
kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan
luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa,
jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus,
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.” Euroopan unionista tehty sopimus, 2. artikla

Onko todella näin? Ovatko kaikki jäsenmaat sitoutuneet tähän? Onko EU:n alueella ihmisoikeusongelmia? Tule kanssamme keskustelemaan ihmisoikeuksista.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2456882321208598/