Artikkeli: Uutiset 2013–2018

20.3.2018 klo 12:14

Kohti yhdenvertaista ja ekologista Tamperetta

Maanantain valtuustossa puhuttiin myös vähemmistöjen asemasta Tampereella. Saamenlipun kuvan on Jeltz julkaissut Wikimedia Commonsissa Public Domain -lisenssillä.

 

Teksti: JANIKA KUNNARI   
Maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa vasemmistoliitto piti esillä yhdenvertaisuuden ja ympäristöystävällisyyden kysymyksiä. Kokouksessa käsiteltiin kaksi vasemmistoliiton valtuutettujen aiemmin tekemää aloitetta ja jätettiin yksi uusi. Lisäksi kyselytunnilla käsiteltiin kaupunginvaltuutettu Noora Tapion tekemä valtuustokysely saamelais- ja romanikulttuurien asemasta Tampereella.

Yhdenvertaisuutta joukkoliikenteeseen ja toisen asteen opintoihin

Tampereen seudun joukkoliikenne lopetti aikataulukirjan painamisen ja jakamisen talviliikennekauden 2017 alusta, mikä herätti kaupunkilaisissa perusteltua kritiikkiä. Kaupunginvaltuutettu Ulla-Leena Alppi on tehnyt aloitteen bussien aikataulukirjojen palauttamiseksi. Siinä missä digipainotteisuus on perusteltua, hankaloittaa liian nopea siirtymä monien elämää. Digisyrjäyttämisellä lisätään erityisesti vanhusten turvattomuuden ja osattomuuden tunnetta, minkä lisäksi kaikilla ei ole varaa tai kykyä käyttää digitaalipalveluita. Alppi piti kokouksessa puheenvuoron, jossa toivoi asian huomioon ottamista kaupunkiliikenteen normalisoituessa.

Alppi myös keräsi kokouksessa yli puoluerajojen nimiä aloitteeseen toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden edistämisestä. Oppikirjoja ja muita opiskeluvälineitä tulisi ensi vaiheessa voida lainata kouluista ja edetä vähitellen kohti maksutonta opiskelua. Tampere voisi olla esimerkkikaupunki ja siirtyä toisen asteen opiskelun maksuttomuuteen. Jopa joka neljäs toisen asteen opiskelun keskeyttänyt nuori on ilmoittanut syyksi taloudellisen tilanteen ja vielä suurempi osa on opiskelun vuoksi rahavaikeuksissa. Tampereen on strategiansa mukaisesti ennaltaehkäistävä lasten ja perheiden eriarvoistumista ja pahoinvointia. Aloite keräsi yli 40 nimeä.

Tampereesta ravinnekierron esimerkkikaupunki

Vasemmistoliiton edellinen valtuustoryhmä on esittänyt, että Tampereella ryhdytään toimenpiteisiin ravinnekierron parantamiseksi. Maataloudesta ja asutuksesta aiheutuvan biomassan kierrätys parantaisi sekä vesistöjen tilaa että ruokaturvaa; jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pienenisi noin neljänneksellä ja fosforikuormitus puolittuisi nykyisestä. Vasemmistoliitto esittääkin, että Tampereella laaditaan ravinnekierron toimenpideohjelma, panostetaan asiaan rakentamisen yhteistyössä sekä hyödynnetään alueen laajaa asiantuntemusta.

Saamelais- ja romanikulttuureja tulee tukea Tampereella

Valtuutettu Noora Tapion valtuustokysely saamelais- ja romanikulttuurien asemasta Tampereella koski kulttuurien tunnettuutta, elinvoimaisuutta sekä kaupungin linjausta liputtaa ainoastaan sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä. Linjaus jättää huomiotta saamelaisten ja romanien kansallispäivät, vaikka tosiasiallisesti mitään estettä kyseisinä päivinä liputtamiselle ei ole. Ainakin Helsinki ja Oulu liputtavat molempina kansallispäivinä.

– Kumpikin vähemmistö on Suomessa sorretussa asemassa, eivätkä näiden vähemmistöjen kulttuuri ja tavat ole turhan tuttuja valtaväestölle. Peruskoulusta voi valmistua tietämättä juuri mitään näistä kansoista, heidän kulttuuristaan ja historiastaan. Liputtamalla heidän kansallispäivinään voisimme näyttää solidaarisuutta näille kansoille sekä muistuttaa valtaväestöä näiden kansojen olemassaolosta ja kulttuurista.

Pormestari Lauri Lyly (sd.) lupasi kokouksessa selvittää virastoliputuksen mahdollisuutta jatkossa. Tapio kysyi lisäksi, millä keinoin Tampere aikoo jatkossa edistää saamelais- ja romanikulttuurien tunnettuutta sekä tukea niiden elinvoimaisuutta. Monialainen työryhmä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuokiot, tukihenkilötoiminta sekä muut toimenpiteet tähtäävät kielen ja kulttuurin tukemiseen. Yhdenvertaisia käytäntöjä tulee aktiivisesti luoda.

 

Lue lisää aiheesta muualla verkossa

Ulla-Leena Alppi: Tampereen tulee olla maksuttoman toisen asteen koulutuksen edelläkävijä (Kansan Uutiset 9.3.2018)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *