Artikkeli: Tampere

28.1.2020 klo 09:26

Sote-palveluihin uutta rohkeutta kulttuurista ja yksittäistapauksista

Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksen viime joulukuussa kuvasi Oskari Jokinen.

Vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän vuosi alkoi sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyöllä. Maanantain kyselytunnilla käsiteltiin valtuutettu Sinikka Torkkolan kysely palveluiden toimivuuden ja laadun seurannasta ja kaupunginvaltuuston kokouksessa ryhmän yhteinen aloite kulttuurilähetteen käytön laajentamisesta.

Oikeaa hoitoa oikeaan aikaan

Yksittäinen eniten kaupungin resursseja kuluttava palvelukokonaisuus ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kaupungin strategiassa tavoitteeksi on määritelty yksilölliset ja vaikuttavat palvelut, ja tämän tavoitteen toteutumista seurataan kahdella mittarilla: tyytyväisyydellä palveluihin ja niiden saavutettavuuteen sekä asiakaskokemuksella.

Vasemmistoliiton valtuutettu Sinikka Torkkola huomauttaa, että sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ei voida mitata ainoastaan asiakastyytyväisyyden mittareilla. Oleellista on myös se, saavatko ihmiset oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Torkkola tiedustelikin kyselytunnilla, kuinka palveluiden toimivuutta ja laatua Tampereella seurataan, kuinka hyödynnetään tietoja yksittäistapauksista ja kuinka kaupunki seuraa palveluidensa yleistä mainetta.

Apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) esitteli vastauksessa laajasti toimenpiteitä, jotka Torkkolan mukaan kuitenkin menevät ohi maalin. Nykyisin käytetyt mittarit eivät auta hoitopolkujen katkeamisen havainnoinnissa.

Lähetteellä kulttuuripalveluihin

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti maanantain kokouksessa ryhmäaloitteen, jossa esittää kulttuurilähetteen käyttöönoton laajentamista. Tällä hetkellä kulttuurilähetteitä tehdään Tampereen neuvoloissa lapsiperheille, joiden uskotaan voivan hyötyä yhteisestä kulttuuriharrastuksesta. Vasemmistoliitto katsoo, että terveyttä tukevaa ja edistävää kulttuurilähetettä tulisi käyttää rohkeasti osana hoitoa laajemminkin, samaan tapaan kuin liikuntalähetettä.

Aloitteen taustalla on maailman terveysjärjestö WHO:n viime vuoden lopulla julkaisema raportti, jonka mukaan taidetoimintaan osallistuminen niin tekijänä kuin kokijanakin voi ehkäistä lukuisia fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Lisäksi kulttuuritoiminta auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa sekä ehkäisee sairauksien syntymistä. Raportin mukaan taide voi tarjota apua erityisesti sellaisiin ongelmiin, joihin lääketiede ei yksin tarjoa ratkaisua. Esimerkiksi yksinäisyyden on todettu olevan merkittävä terveysriski, jolla on yhteys muun muassa ennenaikaisiin kuolemiin.

Kulttuurilähetteen laajentaminen olisi linjassa kaupungin kulttuuristrategian kanssa: strategiassa yhtenä toimenpiteenä on määritelty kulttuurin hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *