Artikkeli: Maailma

5.5.2020 klo 08:50

Uusi talous hakee muotoaan – donitsista!

Miltä kestävän, kaikkia planeettamme asukkaita suosivan talouden pitäisi näyttää? Donitsilta, on taloustutkija Kate Raworthin vastaus. Kuvassa hän pitää internetissä jo neljättä miljoonaa katsojaa saanutta tiivistä TED-puhetta “Terve talous on suunniteltava kukoistamaan, ei kasvamaan”. Jukka Peltokosken artikkeli esittelee donitsimallin tiiviisti Suomeksi. (Kuvan lisenssitiedot jutun lopussa)

Somessa levisi tänä keväänä tieto, että Amsterdam alkaa soveltaa taloustutkija Kate Raworthin donitsitalouden mallia kaupungin talouden ohjaamisessa kestävälle tolalle koronakriisin jälkeen. Tarkkaan ottaen prosessi alkoi jo viime viime vuonna, mutta koronatilanne teki siitä uudella tavalla ajankohtaisen. Mistä on kyse? Miten donitsilla muutetaan taloutta?

Raworthin donitsitalouden malli on kirjaimellisesti donitsin muotoon piirretty visualisaatio siitä, miten talousjärjestelmä olisi hahmotettava, jotta sitä voitaisiin ohjata sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Raworthin donitsitalouden esitys sisältää sekä visualisaation että laajan teoreettisen keskustelun, jossa Raworth kyseenalaistaa valtavirtaisen taloustieteen olettamat ja asettaa niitä vastaan vaihtoehtoisen talouden premissit.

Oxfordin yliopistossa työskentelevä Raworth julkisti teoriansa donitsitaloudesta vuonna 2017 ja hän on saanut ajatuksilleen innostuneen vastaanoton erityisesti ekologisen talouden tutkijoiden ja aktivistien parissa.

Talous donitsissa

Donitsimalli on ”yksinkertaisesti nerokas” visualisaatio. Mallin lähtökohtana on kaksi kehää, joista toinen kuvaa välttämättömiä inhimillisiä tarpeita ja toinen kriittisiä ekosysteemisiä reunaehtoja. Kestävä talous on sovitettava näin syntyvän “donitsin” sisälle ilman, että tarpeet jäävät täyttymättä tai luonnon kantokyky ylittyy.

Välttämättömät inhimilliset tarpeet Raworth johtaa YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta ja niitä ovat muun muassa ruoka, terveys, koulutus, asunto, työ ja toimeentulo, sosiaaliset suhteet, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, energia, vesi ja poliittiset osallistumismahdollisuudet.

Raworth kertoo, että hänen työnsä lähtökohtana oli asettaa taloudelle konkreettiset tavoitteet sen sijaan, että taloutta tarkasteltaisiin abstraktiona.

Donitsimallin toista kehää määrittävät yhdeksän planetaarista reunaehtoa, kuten ilmastonmuutos, otsonikato, fosforin ja typen kertymät, biodiversiteetin kato, maaperän kulutus, makean veden puute ja valtamerten happamoituminen. Reunaehdot on johdettu ekologista maailmanjärjestelmää koskevasta tutkimuksesta.

Malli sisältää myös muuttujia, joilla kuvataan elementtien välisiä suhteita. Kaikkiaan lähestymistapa yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ekologisia reunaehtoja koskevaa tarkasteluun.

Talouden uudet lähtökohdat

Raworth kyseenalaistaa donitsitaloudessaan bruttokansantuotteen keskeisenä talouden mittarina ja käy talouskasvukriittistä keskustelua. Hän myös syrjäyttää taloudellisesti laskelmoivan yksilön sosiaalisen ihmiskäsityksen tieltä sekä peräänkuuluttaa talousteoriaa, jossa talouden kiertokulku sisällytetään osaksi luonnon kiertokulkua. 

DoughnutEconomicsin visualisointi donitsimallista. Kuvan lisenssitiedot löytyvät kirjoituksen lopusta.

Raworthin mukaan meidän olisi syytä palauttaa mieliin varhaisen kreikan kielen sanan oikonomian merkitys. Sana tarkoitti kodinhoitoa, mikä on jälleen oivaltava merkitys globaalissa taloudessa, jonka ekologisesta kestävyydestä meidän on alettava huolehtia aktiivisesti.

Donitsimallissa talous käsitetään lopulta laajemmin kuin rahataloutena tai markkinavaihtona. Toimeentuloa ja hyvinvointia luodaan myös suoraan yhteisöissä ja verkostoissa, joten myös nämä tulisi ottaa huomioon talouden hahmottamisessa ja ohjaamisessa.

Kuva on vahva työkalu

Historiassa monet innovaatiot ovat syntyneet visuaalisina hahmotuksina. Raworth sanookin pyrkivänsä teoretisoimaan tietoisesti taloutta kuvin sanojen lisäksi.

Tavoitteena ei ole kuitenkaan vain älyllisesti valaiseva pysäytyskuva, vaan uuden talouden ajatteleminen ja rakentaminen.Donitsimalli on kriittisen ajattelun käytännöllinen työkalu. 

Amsterdamin kaupungin avaus onkin mielenkiintoinen ennakkotapaus, jossa valtavirtaiselle taloudelle vaihtoehtoinen malli jalkautetaan suoraan käytännön kehitystyöhön. Prosessissa Amsterdamista luodaan donitsin mukainen ”omakuva”, jonka pohjalta kaupungille ideoidaan uusia paikallistalouteen ja kiertotalouteen nojaavia ratkaisuja.

Vaarana on, että työstä tulee vain kaupungin brändityötä ja kivaa pöhinää, mutta joka tapauksessa Amsterdam innoittaa kysymään, eikö vastaavaan kannattaisi ryhtyä myös muualla. 

Mallin jalkauttaminen paikallistalouteen

Raworth kertoo sivuillaan valmisteilla olevasta donitsitalouden ”työkalupakista”, jonka on tarkoitus palvella uuden talouden aktiiveja mallin jalkauttamisessa. Työkalupakki tarjoaa välineitä esimerkiksi kaupungin päättäjien ja kaupunkilaisten välisten työpajojen vetämiseen. 

Raworth kutsuukin donitsimallista kiinnostuneita liittymään hänen sivuiltaan löytyvälle keskustelualustalle jalkautustyön edistämiseksi.

Donitsimallia voidaan periaatteessa soveltaa minkä tahansa kokoisen talousalueen hahmottamiseen, mutta luonteva lähtökohta jalkauttamiselle on varmasti paikallistalous tai alueellinen talous, jossa voidaan tehdä konkreettisia uuden talouden avauksia. 

Koronan kriisiyttämässä yhteiskunnassa tällaisten uuden talouden avausten tekemiselle olisi varmasti oikea aika ja paikka, ja suoranainen välttämättömyyskin.

Valtiolliset elvytysohjelmat ovat tarpeen, mutta tarvittaisiin myös määrätietoisempaa paikallistalouksien vahvistamista.

|||

Vihje:
Tampereelle on tulossa Raworthin kirjaa Doughnut Economics – Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist (Penguin Books) koskeva lukupiiri. Jos olet kiinnostunut lukupiiristä, niin ole yhteydessä Jukka Peltokoskeen (jukka.peltokoski[ät]ksl.fi). Kirja on myös suomennettu nimellä Donitsi-taloustiede (Terra Cognitan).

Kuvien lisenssitiedot:
Artikkelin aloituskuvan “Kate Raworth speaks at TED2018” on TED Conference julkaissut Flickr-yhteisöpalvelussa lisenssillä CC BY-NC-ND 2.0.
DoughnutEconomics on jakanut donitsitaloutta havainnollistavan kuvan Doughnut transgressing Wikimedia Commons sivustolla lisenssillä CC BY-SA 4.0

Lue lisää muualla verkossa:
Kate Raworth (kotisivut)
A healthy economy should be designed to thrive not grow (Kate Raworthin TED-puhe donitsimallista 4.6.2018) 
Kate Raworth on ‘Doughnut Economics’ (The next System Project, Kate Raworthin haastattelu 23.8.2017) 

Introducing the Amsterdam City Doughnut Kate Raworthin kuvaus Amsterdamin keissistä
The Amsterdam City Doughnut: Kate Raworth’s model of a circular, carbon-neutral economy applied to the ’Dam (The Alternative UK Amsterdamin kehitystyöstä 20.6.2019) 

Doughnut Dialogues Donitsitalouden keskustelualusta
Old economics is based on false ‘laws of physics’ – new economics can save us ( George Monbiot donitsimallista, The Guardian, 6.4.2017)
Kestävän kehityksen tavoitteet (YK-liitto) 

Doughnut (economic model) Wikipedia
Planetary boundaries Wikipedia Wikipedia (Donitsimallin sisältämästä ekologisen maailmanjärjestelmän näkökulmasta)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *