Merkintöjä, Näkökulma, Tampere

HELY HOLLO

20.2.2023 klo 11:15

Vaiheyleiskaava etenee Tampereella

Nekalan asuinalue ilmakuvassa.
Tulevaisuuden visioissa Nekalassa on sekä yritys- että asuntotontteja. Alueelle on suunnitellaan lisää palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä tilaa uudelle kokeilevalle yritystoiminnalle. (Kuva: Ari Johansson)

Terveisiä ystävänpäivän yhdyskuntalautakunnan kokouksesta. Päätettävänä oli monta asiaa ja lisäksi kuulimme mielenkiintoisen esittelyn kaupungin vaiheyleiskaavan luonnoksesta. Tässä on joitain nostoja käsitellyistä aiheista.

Vaiheyleiskaavan luonnos pian nähtävillä

Lautakunnalle esiteltiin vaiheyleiskaavan kaavaluonnosta. Vaiheyleiskaavan on tarkoitus tuoda kaupungin strategiset tavoitteet mukaan asemakaavoitukseen yleiskaavaa vahvemmin. 2021–2025 valtuustokaudella huomio on kohdistettu erityisesti muutamille alueille: keskustaan, Tesomaan, Lielahti-Hiedanrantaan ja Alasjärven itäpuoleen. Lisäksi on kiinnitetty huomiota viheralueisiin ja ilmastonmuutokseen varautumiseen. Kaupunkivihreästä on hyötyä niin ilmastonmuutoksen hillinnässä, hulevesien ja kuumuuden hallinnassa kuin ihmisten elinympäristön viihtyisyyden lisäämisessä. Kaavaluonnos on tulossa nähtäville maalis-huhtikuussa, ja silloin on luvassa asukastilaisuuksia suunnitelmista.

Tesomalla suunnitellaan aseman ympäristön uudistamista: tarkoitus on tiivistää asumista ja uudistaa vanhaa yritysaluetta aivan aseman kupeessa. Esitellyt suunnitelmat vaikuttavat lupaavilta: niissä on huomioitu luonnon monimuotoisuutta, suunniteltu tilaa oleskelulle ja virkistykselle sekä suunniteltu niin pien- kuin kerrostalojakin ihmisten erilaisia asumistarpeita varten. Enää ei tarvitse kuin varmistaa hyvien periaatteiden vienti toteutukseen asti.

Keskustassa huomio kohdistui korkeaan rakentamiseen. Kaupunki on laatinut suunnitteluohjeet, jotka ohjaavat tiettyjen seikkojen huomioimista korkeita rakennuksia suunnitellessa. Korkeaa rakentamista tulisi ohjata kokonaisuutena, yhtä kaavaa ja rakennushanketta laajempana yksikkönä. Rakentamisen laatu ja vaikutukset lähiympäristöön ja näkymiin tulee huomioida erityisen hyvin, sillä korkeiden rakennusten vaikutukset ovat matalampia suuremmat.

Alasjärven itäpuolelle kaavaillaan luontomatkailualuetta eli uudenlaista leirintäaluetta. Esittelyssä painotettiin, että tulossa ei ole perinteinen paljon tilaa vaativa leirintäalue vaan uudenlainen hajautettu ja ympäristön huomioon ottava luontomatkakohde. Alueella on paljon suojeltuja tai arvokkaita luontokohteita, jotka toivottavasti otetaan riittävän hyvin huomioon alueen kaavoituksessa. Uuden luontomatkailualueen on tarkoitus korvata Härmälän leirintäalue.

Kasvojenkohotusta perinteisille yritysalueille

Lautakunnalle esiteltiin visiota elinkeinoalueiden kehittämisestä, ja pääosan visiotyössä on saanut Nekalan ja Hankkion alueiden uudistaminen. Alueet on tarkoitus säilyttää elinkeinoalueina eikä esimerkiksi muuttaa asuinalueiksi, mutta alueiden toivotaan uudistuvankin. 

Nekalaan kaivataan lisää palveluita ja mahdollisuuksia myös vapaa-ajanvietolle ja uudelle kokeilevalle yritystoiminnalle. Alueen uudistaminen houkuttelevammaksi edellyttää liikenneympäristön muuttamista ja kasvillisuuden lisäämistä. Aluetta ei ole tarkoitus siistiä sliipatuksi, mutta pääkaduista haluttaisiin hieman edustavampia. ”Tampereen Telliskivestäkin” on puhuttu, mutta en aivan vielä ole valmis antamaan Nekalalle tätä titteliä. Ehkäpä muutamien vuosien päästä voimme jo nähdä, onko Nekala tallinnalaisen asuinalueen Telliskiven tiellä.

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa sekä vasemmistoliiton varajäsen rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta vastaavaavassa yhdyskuntalautakunnassa Tampereella.

III

Merkintöjä-sarja kokoaa yhteen vasemmistoliiton pirkanmaalaisten luottamushenkilöiden näkökulmia politiikkaan ja päätöksentekoon.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *