Artikkeli: Pirkanmaa, Vasemmisto

15.2.2024 klo 16:15

Piirihallitus satsaa yhteistyöhön koko Pirkanmaan alueella

Vasemmistoliiton piirihallitukset perehtyivät hallitustyöskentelyyn viikonlopun koulutuksessa, joka oli suunnattu niin uusille kuin vanhoillekin jäsenille. KSL-opintokeskuksen järjestämä koulutus antoi hallitusten jäsenille eväitä muun muassa yhdistysbyrokratiaan ja työn jakamiseen sekä piirihallitusten ja niiden jäsenten tehtävänkuvien kirkastamiseen. Pirkanmaan vasemmiston piirihallitus osallistui koulutukseen Tampereen toimistolta käsin. (Kuva: Anna Weckström)

Pirkanmaan vasemmistoliiton piirihallituksen jäseniä kokoontui viikonloppuna KSL-opintokeskuksen järjestämän koulutuksen äärelle Tampereelle miettimään, mikä on piirihallituksen rooli ja miten Pirkanmaalla piirihallitus voisi kehittää omaa toimintaansa ja puolueen alueellista toimintaa. Hallituksen jäsenten välinen työnjako oli ahkerassa mietinnässä sekä suunnitelmat tulevaisuudelle. Yhteistyötä toivotaan aktiivisemmaksi aluevaltuustoryhmän, ammattiyhdistysliikkeiden ja vasemmistoliiton paikallisosastojen kanssa Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla on suunnitteilla tiiviimpi yhteistyö myös sellaisten paikallisosastojen kanssa, joilla ei ole resursseja järjestää omaa toimintaa. Ajatuksena on ottaa hiljaisempien kuntien osastot ”kummiosastoiksi”, joille nimitettäisiin hallituksesta vastuuhenkilöt. Toiveena olisi saada piirille ajantasaista tietoa ja mahdollistaa toimintaa myös niillä vasemmiston kannalta hiljaisemmilla alueilla.

Keskusteluissa tärkeiksi piirihallituksen tehtäviksi nousivat paikallisosastojen tukemisen ja muun yhteistyön lisäksi toiminnan organisoiminen omalla alueella, vaalien organisoiminen ja poliittinen toiminta, kuten kannanotot. Tämän lisäksi hallinnollisella työllä ja hallituksen vastuulla työnantajana on suuri merkitys.

– Aina kun puhutaan järjestötyöstä, yhdistyksen pyörittämisestä, niin paras tapa lähteä liikkeelle on, kun kaikki kokoontuvat yhden pöydän ääreen keskustelemaan, miten asioita viedään eteenpäin. Koulutuksessa parasta oli, että mietimme yhdessä pieniä asioita, joita jokainen voi ottaa omalle vastuulleen, jotta piirihallitus ja koko Pirkanmaan piiri toimisi hyvin. Paljon on tehtävissä, kun asioita saadaan pilkottua pieniin osiin ja strukturoitua sillä tavalla, että on helpompi ottaa vastuuta, Pirkanmaan vasemmiston puheenjohtaja Anna Jukantupa pohti koulutuksen antia.

Jukantupa korosti, että piirihallituksen täytyy orientoitua jo tuleviin kunta- ja aluevaaleihin. Vaalityön aikatauluttamista jäsenet pääsivätkin suunnittelemaan täydentäessään piirihallituksen vuosikelloa, johon on koottu olennaiset päivämäärät ja tapahtumat kuluvalle vuodelle.

Jotta toimintaa saataisiin tehokkaammaksi, toivottiin myös sujuvaa työnjakoa. Yhdistyskonkarit tiesivät, että yhdistystoiminnassa ongelmaksi muodostuu usein vastuun kasautuminen yhdelle tai muutamalle henkilölle ja tähän ongelmaan Pirkanmaalla aiotaan tarttua. Tällä hetkellä suunnitteilla on esimerkiksi piirin oman tiedotusryhmän perustaminen sekä työryhmä ottamaan koppia jäsenasioista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *