Artikkeli: Uutiset 2013–2018

24.10.2015 klo 10:59

Kansalaisaloite laadukkaan varhaiskasvatuksen puolesta

Vain kaksi kättä -mielenosoitukset toukokuussa saivat yli 10 000 osanottajaa.
Vain kaksi kättä -mielenosoitukset toukokuussa saivat yli 10 000 osanottajaa.

 

Teksti: ANNE SOIMAJÄRVI, Kuva: KAROLIINA JÄRVINEN
Hallitus päätti torstaina vähentää yli kolmevuotiaiden lasten kasvattajien määrää päiväkodeissa. Samaan aikaan kansalaisaloite, jonka tavoitteena on taata laadukas pedagogiikka sekä rauhallinen ja turvallinen arki varhaiskasvatukseen, kerää allekirjoituksia hyvään tahtiin.

Hallitus muutti asetusta siten, että nykyisen seitsemän lapsen sijasta päiväkodissa tulee olla yksi hoito- ja kasvatustehtävissä oleva henkilö kahdeksaa lasta kohden. Samalla päätettiin taata jokaiselle lapselle 20 tunnin laajuinen viikoittainen varhaiskasvatus.

Varhaiskasvatusta on järjestettävä kokopäiväisesti, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti tai jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai muutoin lapsen edun mukaista.

 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakasen mukaan lasten vuorovaikutussuhteiden määrä kasvaa merkittävästi: kolmen lapsen lisäys ryhmään tarkoittaa 250 uutta vuorovaikutussuhdetta päivässä. Pakanen otaksuu tämän nostavan joidenkin lasten stressihormonitasoa siten, että se ei välttämättä tasaannu edes yön aikana, sekä vähentävän mahdollisuuksia lasten yksilölliseen huomioimiseen. Lapsiryhmän koon suurentaminen vaikuttaa myös lasten sairastavuuteen, ja tällä on välillinen vaikutus myös henkilökunnan sekä vanhempien sairaspoissaoloihin.

Lastentarhanopettajaliitto ei hyväksy Pakasen mukaan myöskään subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamista esitetyllä tavalla, sillä se altistaa hänen mukaansa lapsen ulkopuolisuuden kokemukselle, syrjäytymiselle ja kiusaamiselle. Kokonaisuutena nyt hyväksytty asetusmuutos on Pakasen mukaan lapsen edun vastainen.

‒ Poliitikoilla on kaikki tarvittava tieto suurten ryhmäkokojen haitallisista vaikutuksista lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Tätä tietoa pitäisi käyttää hyväksi päätöksenteossa, Pakanen painottaa.

Muun muassa terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö (Tehy), Suomen Lastenhoitoalan Liitto (SLaL) ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ovat myös olleet aiemmin huolissaan hallituksen leikkausesityksistä, jotka JHL:n kannanoton mukaan uhkaavat vesittää elokuussa 2015 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain. Tehy ja SLaL linjaavat varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamista koskevassa lausunnossaan, että henkilöstömitoituksen tulisi säilyä nykylain mukaisena: seitsemän yli kolmevuotiasta lasta yhtä kasvattajaa kohden ja lisäksi olisi säädettävä ryhmäkokokatto. Lausunnossa todetaan tutkimustulosten osoittaneen suuren ryhmän haasteellisuuden ja haitallisuuden.

Liitoissa otetaan kantaa myös hiljattain, elokuun 2015 alussa voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain ja viime torstaina hyväksyttyjen asetusmuutosten suhteeseen.

‒ Vajaa kolme kuukautta voimassa ollut varhaiskasvatuslaki linjaa, että varhaiskasvatustoiminnassa korostuu pedagogiikka ja varhaiskasvatuksen laatua parannetaan ryhmäkokoja pienentämällä. Tänään (22.10.) valtioneuvoston esityslistalla on kuitenkin varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen osapäiväisten lasten osalta 20 tuntiin viikossa sekä lapsiryhmien koon suurentaminen, sanoi  Anitta Pakanen.
‒ Uusi hallitus tekee täyskäännöksen edellisen hallituksen linjauksiin. Varhaiskasvatusta näivettämällä ei todellakaan saavuteta pedagogiselle toiminnalle asetettuja tavoitteita, Pakanen tiivisti.

 

Kansalaisaloite varhaiskasvatuksen lapsiryhmien henkilöstömitoituksesta ja ryhmäkoosta

Keväällä 2015 perustettu, varhaiskasvatuksen kentän jäsenistä koostuva Vain kaksi kättä-ryhmä on puolestaan ollut jo kuukausia liikkeellä osoittaakseen, että suunniteltuja leikkauksia varhaiskasvatukseen ei hyväksytä ja, että kyseiset leikkaukset toteutuessaan tulevat kalliiksi myöhemmin. Ryhmän mukaan hallituksen esittämillä toimenpiteillä hallituksen määrittelemää tavoitetta lapsen hyvinvoinnin tukemisesta ei voida saavuttaa, sekä linjaa, että leikkaukset varhaiskasvatuksesta moninkertaistavat kustannukset tulevaisuudessa tarvittavina korjaavina toimenpiteinä.

Varhaiskasvatus on Vain kaksi kättä- ryhmän mukaan todettu tuloksellisimmaksi lapsiperheiden tukitoimeksi peruskoulun ohella ja varhaiskasvatus on kaukonäköisen päättäjän investointi tulevaisuuteen . Ryhmän viikon varoitusajalla kokoon kutsumat mielenilmaukset keräsivät 10.6.2015 seitsemässä kaupungissa yhteen yli 10 000 ihmistä. Kesäkuun jälkeen ryhmä on jatkanut työtä asian hyväksi muun muassa keräten asiantuntijalausuntoja, pitäen yhteyttä liittoihin ja mediaan ja jakaen infopaketteja päättäjille. Ryhmän jäsen Laura Mälkönen julkaisi keväällä adressin Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille! Adressi luovutettiin 67 378 allekirjoituksella opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 14.8.2015.

Uusin teko Vain kaksi kättä-ryhmältä on 12.10 julkaistu kansalaisaloite varhaiskasvatuksen lapsiryhmien henkilöstömitoituksesta ja ryhmäkoosta. Aloite on tähän mennessä kerännyt reilut 8200 allekirjoitusta. Aloitteessa asia tiivistetään:

‒ Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuullaan korkeintaan seitsemän (7) kolme vuotta täyttänyttä lasta tai neljä (4) alle kolmevuotiasta lasta. Varhaiskasvatuksen suurin mahdollinen ryhmäkoko voi olla korkeintaan 21 kolme vuotta täyttänyttä lasta tai 12 alle kolmevuotiasta lasta, jotka ovat yhtä aikaa läsnä lapsiryhmässä. Edellä esitettyä suhdelukua ja maksimiryhmäkokoa tulee noudattaa myös osa-aikaista varhaiskasvatusta saavien lasten kohdalla. Suhdelukua tai maksimiryhmäkokoa ei voi ylittää suunnitellusti.

Alan liitoista ainakin Talentia kannattaa avoimesti aloitetta esitellen sen nettisivuillaan.

Lue lisää muualta verkossa:
Varhaiskasvatuslakia ja päivähoitoasetusta muutetaan (Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote)
Kansalaisaloite varhaiskasvatuksen lapsiryhmien henkilöstömitoituksesta ja ryhmäkoosta
Lastentarhanopettajaliitolta täystyrmäys lasten varhaiskasvatusoikeuden rajaamiselle ja päiväkotien lapsiryhmien koon suurentamiselle
Tehyn ja SlaL:n yhdessä valmistelema lausunto varhaiskasvatuslain uudistamisesta
Vain kaksi kättä – ryhmän nettisivut
Talentia: 15.10.2015 Allekirjoituksia kerätään varhaiskasvatuksen kansalaisaloitteeseen

 

Lisää aiheesta Vasemmalla Kaistalla:
Demarit liukastelevat päivähoitokannoissaan (2.10.2015)
Lautakunta esittää päivähoito-oikeuden rajoittamista (25.9.2015)
Tampere: varhais- ja perusopetuksen johtokunta kannattaa subjektiivista päivähoito-oikeutta (23.9.2015)
Päivähoito on jokaisen lapsen oikeus  (22.9.2015)
Somen mahti -tuhannet puolustivat päivähoitoa (15.6.2015)

 

Tästä voi seurata allekirjoitusten kertymistä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *