Artikkeli: Kuntavaalit 2013–2018

3.11.2016 klo 08:28

Virrat ja Ylöjärvi: lisäpaikka jäi parinkymmenen äänen päähän

Kuntavaalit_Pirkanmaa_osa4_800x534

 

Teksti ja grafiikka: CAI MELAKOSKI   
Vasemmistoliittolaiset Virroilla ja Ylöjärvellä pohtivat viime kuntavaalien jälkeen, olisiko sittenkin voitu tehdä enemmän vaalituloksen eteen. Kun paikka jää saamatta parinkymmenen puuttuvan äänen vuoksi, nousee esiin useita kysymyksiä. Olisiko ollut mahdollista saada listalle vielä ehdokas tai pari? Jäikö vaalityö heikoksi jollakin äänestysalueella?

Pohjoinen Pirkanmaa on valtaosin maa- ja metsätalousaluetta, Mänttä on ainoa perinteinen teollisuuskeskus.

Keskusta jäi vuoden 2012 kuntavaaleissa Pirkanmaalla neljänneksi suurimmaksi puolueeksi, mutta pohjoisella Pirkanmaalla se sai eniten valtuustopaikkoja. Sosiaalidemokraatit säilyttivät kuntavaaleissa asemansa toiseksi suurimpana puolueena niin tämän alueen kuin Pirkanmaankin valtuustoissa lähemmäs neljäsosalla äänistä.

Pirkanmaan suosituin puolue kuntavaaleissa oli kokoomus, mutta pohjoisissa kunnissa se jäi kolmanneksi.

Perussuomalaisten kannatus oli hieman Pirkanmaan 13,5 prosentin kannatusta alhaisempaa, mutta Ruovedellä ja Ylöjärvellä puolueen kannatus lähenteli viidennestä annetuista äänistä.

Vasemmistoliiton yhdeksän prosentin pirkanmaalaiskannatus ylittyi vain Ruovedellä, jossa puolueen ääniosuus oli 10,1 prosenttia.

Paikkajako_pohjois-Pirkanmaa_600x210
Vaalien jälkeen puolueiden voimasuhteet ovat muuttuneet Mänttä-Vilppulassa ja Ylöjärvellä. Mänttä-Vilppulassa yksi vihreiden valtuutettu on siirtynyt kokoomuksen valtuustoryhmään. Ylöjärvellä kaksi valtuutettua on eronnut perussuomalaisten ryhmästä ja perustanut oman valtuustoryhmän. Lisäksi yksi ylöjärveläinen valtuutettu on siirtynyt keskustan valtuustoryhmästä kokoomuksen ryhmään.

 

Mänttä-Vilppula

Mänttä-Vilppulan kaupunki syntyi vuonna 2009 Mäntän ja Vilppulan kuntaliitoksen myötä. Kaupunki on perinteikäs metsäteollisuuden keskus. Mäntän kuvataideviikot ja Gösta Serlachiuksen taidesäätiön museot ovat valtakunnallisia vetonauloja. Väestökehitys liki 10 500 asukkaan kaupungissa on laskeva.

Sosiaalidemokraatit ovat pitäneet pintansa selvästi suurimpana puolueena yli 30 prosentin kannatuksella viime kuntavaaleissa, keskustapuolue sai yli viidenneksen äänistä.

Vasemmistoliiton 426 ääntä ja 7,9 prosentin kannatusosuus riitti kolmeen valtuustopaikkaan. Eniten kannatusta tuli Mäntän äänestysalueella, 9,7 prosenttia äänistä, ja alhaisinta kannatus oli Pohjaslahdella, jossa vain 5,1 prosenttia äänestäjistä suosi vasemmistoliittoa.

Valtuustoryhmän jäsenet ovat sairaanhoitaja Anneli Helander, betonimylläri Veli-Matti Honkamäki ja metallimies Pentti Paananen.

Ruovesi

Ruoveden kunta tuo mieleen Akseli Gallen-Kallelan erämaa-ateljee Kalelan, Runoilijan tien ja kauniit kanavaympäristöt. Myös Ruoveden väestömäärä vähenee, vuonna 1980 asukkaita oli vielä 6 600, nyt alle 4 600.Pohjoinen_Pirkanmaa_300x409_cm

Keskustalla ja kokoomuksella on suurimmat valtuustoryhmät, perussuomalaisista tuli viime vaaleissa kunnan kolmanneksi suurin puolue.

Vasemmistoliitto sai 275 ääntä ja 10,1 prosentin ääniosuuden. Se riitti täpärästi kolmeen valtuustopaikkaan, puolue sai viimeisen jaossa olevan paikan. Murole-Pekkalan äänestysalueella vasemmiston ääniosuus oli 12,3 ja kirkonkylän äänestysalueellakin 10,7 prosenttia annetuista äänistä. Visuveden äänestäjistä sen sijaan vain 5,5 prosenttia äänistä annettiin vasemmistoliitolle.

Vasemmistoliiton valtuutetut ovat toimistosihteeri Outi Kokko, varastomies Raimo Leppänen ja kirvesmies Leo Nyykooli.

Virrat

Suomen viralliseksi juhannuskaupungiksi julistautunut Virtain kaupunki saa leipänsä maataloudesta, pienteollisuudesta ja kesämökkiläisiltä. Virroillakin väestönkehitys on aleneva, vuosituhannen vaihteessa asukkaita oli vielä yli 8 000, mutta asukasluku on nyt hieman alle 7 000.

Keskusta oli viime kuntavaaleissa selvästi suosituin puolue liki 40 prosentin ääniosuudella.

Vasemmistoliiton saamat 242 ääntä ja 6,1 prosentin ääniosuus eivät riittäneet kahden valtuustopaikan säilyttämiseen. Toiseen paikkaan jäi matkaa 25 ääntä. Tämä on jälleen muistutus siitä, että jokainen ääni on tärkeä ja kuntavaaleissa erityisen tärkeä.

Yli kahdeksan prosentin ääniosuuksiin vasemmistoliitto ylsi Tapiolan (8,3) ja Äijännevan (8,1) äänestysalueilla. Uuraisissa ääniosuus jäi 1,5 prosenttiin.

Vesihuoltolaitoksen hoitaja Pauli Kotalampi edustaa vasemmistoliittoa Virtain valtuustossa.  

Ylöjärvi

Ylöjärven kaupunki poikkeaa edellä esitellyistä kunnista muun muassa siten, että se kasvaa voimakkaasti. Vuonna 1950 Ylöjärvi tosin menetti Lielahden Tampereen kaupungille, mutta on kasvanut varsinkin 1990-luvulta alkaen voimakkaasti. Kuntaliitos Viljakkalan kanssa vuonna 2007 ja Kurun kanssa vuonna 2009 antoi Ylöjärvelle paljon lisäystä pinta-alaan ja lähes 5 000 asukastakin. Asukasluku on liki 33 000.

Ylöjärven kaupunki on tunnettu monista kulttuuri- ja elinkeinoelämän henkilöistä ja ilmiöistä: kirjailijat Kirsi Kunnas ja Jaakko Syrjä, laulu- ja soitinyhtye Eppu Normaali, Tankki täyteen -televisiosarjan polttoaineasema, edesmenneen aikakauslehtikustantaja Urpo Lahtisen Villa Urpo, vuorineuvos Paavo V. Suomisen kylmäkalustevalmistaja Huurre Oy ja niin edelleen.

Kokoomus sai viime kuntavaaleissa eniten valtuutettuja, ja on edelleen kasvanut saatuaan valtuutetut keskustan ja vihreiden valtuustoryhmistä. Perussuomalaisista tuli valtuuston kolmanneksi suurin ryhmä vaalien jälkeen, mutta on menettänyt kaksi valtuutettua ja jakaa nyt kolmanneksi suurimman ryhmän paikan keskustan kanssa. Sosiaalidemokraateilla on toiseksi suurin ryhmä.

Vasemmistoliitolle vuoden 2012 kuntavaalit olivat takaisku. 1 197 ääntä ja 8,8 prosentin ääniosuus riittivät neljään valtuutettuun. Kahden paikan menetys olisi jäänyt vain yhdeksi, jos ääniuurnille olisi saatu vasemmistoliiton äänestäjiä 25 lisää. Kuten jo Virtain kohdalla oli puhe: jokainen ääni on tärkeä.

Vuorentaustassa 15,9 prosenttia hyväksytyn äänen antajista kannatti vasemmistoliittoa. Keskimääräistä parempiin tuloksiin puolue pääsi myös Soppeenmäen (11,3 prosenttia) ja kirkonseudun (10,2 prosenttia) äänestysalueilla. Kurussa ääniosuudeksi jäi vain 5,1 ja Takamaalla 5,3 prosenttiyksikköä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet ovat työsuojeluvaltuutettu Rauno Kesseli, lähihoitaja, pääluottamusmies Leena Mäkinen, pääkirjanpitäjä, eläkeläinen Liisa Schali ja lähihoitaja, pääluottamusmies Arja Uusikartano.

 

Rauno Kesseli ja Kaarlo Kalliomäen suunnittelema Ylöjärven Rauhanpatsas "ETYK-linnut" (1977) (Kuva: Karita Numminen)
Rauno Kesseli ja Kaarlo Kalliomäen suunnittelema Ylöjärven Rauhanpatsas ”ETYK-linnut” (1977) (Kuva: Karita Numminen)

 

Ylöjärvellä tavoitellaan kuutta paikkaa

‒ Ylöjärvellä olemme asettaneet tavoitteeksi ottaa takaisin viime kunnallisvaaleissa menettämämme kaksi paikkaa eli kasvattaa valtuustoryhmän kooksi kuusi valtuutettua. Tämä takaisi meille myös kaksi paikkaa hallitukseen, asettelee Ylöjärven Vasemmistoliiton puheenjohtaja Rauno Kesseli tavoitteita.

‒ Vaalityö on käynnistynyt siten, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vieraili Ylöjärvellä lokakuussa. Paikalla oli ihan kivasti väkeä ja mikä ilahduttavinta, myös uusia kasvoja.

– Ehdokashankinta on käynnissä ja tällä hetkellä varmoja ehdokkaita on runsaat kymmenen. Tavoitteenamme on koota 30 ehdokkaan lista. Viimeksi ehdokkaita oli vain 22, mikä varmasti osaltaan vaikutti vaalitappioomme.

‒ Ylöjärven vaaliteemoista vielä keskustellaan. Me tulemme nostamaan esiin ainakin peruspalvelujen säilyttämisen julkisesti tuotettuna, koska nyt on aika paljon siirrytty käyttämään palveluseteliä.

‒ Viime maanantaina esitin poistettavaksi Ylöjärven kaupungin antamasta sote-lausunnosta kohdan, jossa korostettiin hyviä kokemuksia palvelusetelillä tuotetusta valinnanvapaudesta. Joissakin tapauksissa palveluseteli on paikallaan, mutta ajattelen, että valinnanvapaus palvelusetelien avulla ei takaa kuitenkaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada sote-palveluja, Kesseli linjaa.

|||

Lue lisää:

Virtain vasemmisto (verkkosivut)

Ylöjärven vasemmisto (Facebook-sivu)

Pirkanmaan vasemmisto (Verkkosivut)

Pirkanmaan vasemmisto (Facebook sivu)

|||

Kuntavaalit Pirkanmaa on seitsenosainen kirjoitussarja, joka tarkastelee lähtöasetelmia kuntavaaleihin Pirkanmaalla yleensä ja erityisesti vasemmistoliiton kannalta. Ensimmäinen osa erittelee vuoden 2012 kuntavaalin tuloksen koko Pirkanmaalla monesta näkökulmasta. Seuraavat artikkelit esittelevät tilanteen jokaisessa Pirkanmaan kunnassa erikseen. Toinen osa käsittelee eteläistä, kolmas läntistä ja neljäs pohjoista ja viides osa itäistä Pirkanmaata. Kuudennen osan aihe on Tampere ja Nokia, ja viimeinen osa käsitteleekunnanhallitusten ja maakunnallisten luottamuselinten valintaa.

Kuntavaalit Pirkanmaa -kirjoitussarjan artikkelit:

Matematiikan lait vaihtelevat Pirkanmaalla (8.12.2016)

Tampereen valtuusto maan kirjavin, Nokian Pirkanmaan punaisin (23.11.2016)

Vasemmistoliitolle vaalivoitto ja täpärät tappiot itäisellä Pirkanmaalla vuonna 2012 (12.11.2016)

Virrat ja Ylöjärvi: lisäpaikka jäi parinkymmenen äänen päähän (3.11.2016)

Persulandia löytyy läntiseltä Pirkanmaalta (28.10.2016)

Kuntavaalit: Akaassa ja Valkeakoskella viides paikka jäi 12 äänen päähän (20.10.2016.)

Kuntavaalien asetelmat Pirkanmaalla, lyhyt oppimäärä (12.10.2016)

Sarjan oheisjuttuina syntyi kaksi artikkelia:

Pirkanmaan kunnat supistavat valtuustoja 52 paikalla (29.11.2016)

PS häviöllä valtuustojen tuolileikissä (5.10.2016)

|||

Kaikki Vasen Kaistan kuntavaalit 2017 -jutut

|||

Mitä kuntavaalin ehdokkuus merkitsee? (Vasemmistoliiton verkkosivuilla)

Tämän linkin takaa voi ilmoittautua vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaaksi

 

Kuntavaali2017_aikataulu_531x288

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *