Artikkeli: Toimittajalta 2013–2018

16.1.2018 klo 18:14

Mitä vasemmistoliitto todella puhuu?

Vaalikentillä vasemmistoliiton aktiivit joutuvat jatkuvasti vastaamaan kiperiin kysymyksiin vasemmistoliiton ja käynnissä olevassa kampanjassa erityisesti presidenttiehdokas Merja Kyllösen kannasta politiikan eri kysymyksiin.
Maanantaina avatussa vasemmiston vaalimökissä Tampereen Keskustorilla päivystivät Ville Autio ja Katja Vänni.

 

Teksti ja kuvat: CAI MELAKOSKI   
Vasemmistoliitosta on monenlaista mielikuvaa. Valtalehdistö ja poliittiset kilpailijat levittävät usein niitä mielikuvia, jotka ovat kovin vieraita todellisuudelle. Vasen Kaista selvitti, mistä asioista vasemmistoliitto oikeasti kantaa huolta.

Vasemmistoliittoa syytetään työväestön, työttömien ja köyhien asian unohtamisesta, ja keskittymisestä milloin vain eläinten ja ympäristön, milloin sukupuolivähemmistöjen tai maahanmuuttajien asioihin. Nämä ovat vasemmistoliitolle tärkeitä asioita. Ne ovat kuitenkin vain osa niistä kysymyksistä, jotka on otettava työn alle, kun yhteiskuntaa rakennetaan kaikille, ei vain taloudelliselle eliitille.

Vasen Kaista kävi läpi kaikki vasemmistoliiton julkaisemat tiedotteet kahden ja puolen vuoden ajalta, vuoden 2015 elokuusta viime vuoden loppuun. Jokaiselle 573 tiedotteelle annettiin kärkiaihe, ja samaan kokonaisuuteen liittyvät aiheet niputettiin suurimmiksi kokonaisuuksiksi. Niitä löytyi kolmisenkymmentä.

Seuraava linkki vie kuvan luo, jos haluat kopioida itsellesi. Jos haluat jakaa kuvan sosiaalisessa yhteisöpalvelussa, kopioi linkki. https://tinyurl.com/vaskarj2015-17 (Toisaalta ‒ voithan jakaa koko jutunkin.)

 

Työelämään liittyvät kysymykset muodostivat suurimman ryhmän, kärkiviisikossa olivat myös työttömyyden vähentämiseen ja työttömien oikeuksien puolustamiseen liittyvät asiat. Myös pienituloisten asia on ollut painokkaasti esillä.

Kaiken kaikkiaan vasemmistoliiton tiedotteista nousee esiin yksi suuri kysymys: Suomen kehityksen pahin jarru ja suurin turvallisuusuhka on eriarvoistuminen. Vasemmistoliitto tekee jatkuvasti aloitteita, joiden tarkoitus on vähentää eri kansalaisryhmien eriarvoistumista ja erityisesti heikommassa asemassa olevien, kansaneläkkeen, toimeentulo-, työmarkkina- tai opintotuen varassa elävien ja vammaisten elinehtojen heikentämistä.

Eduskunnan pöytäkirjat todistavat samaa

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki kertoi eilisessä Facebook-päivityksessään, että vasemmistoliiton kansanedustajat ovat käyttäneet eduskunnassa lähes 3000 puheenvuoroa. Arhinmäki julkaisi 25 eniten esiintynyttä aihetta, Vasen Kaista listaa 15 yleisintä, jotka ovat:

Valtion talousarviot (333 puheenvuoroa), työttömyysturva (89), tulovero (77), julkinen talous (62), ulkomaalaiset (56), varhaiskasvatus (49), arvo-osuudet (kyse hallintarekisteristä, 45), työsopimukset (44), ammatillinen koulutus (34), valtion liikelaitokset (34), opintotuki (33), liikennepolitiikka (30), koulutuspolitiikka (28), alkoholijuomat (27) ja avioliitto (27).

Puheenvuorojen jakaantuminen eri aiheiden kesken käyvät hyvin yksiin vasemmistoliiton tiedotteiden ilmaisemien keskeisten asioiden kanssa.

Eriarvoistumisen torjuminen myös Kyllösen pääteemoja

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllösen vaalikampanjan teemoissa nousee Suomen todennäköisempinä turvallisuusuhkina esiin ilmastonmuutos ja eri maissa syvenevä eriarvoistuminen.

‒ Eriarvoisuus kasvaa nyt myös Suomessa vauhdilla, kun nykyisen hallituksen leikkaukset osuvat kipeimmin kaikkein vähäosaisimpiin, ja yhteiskunnan turvaverkostoa murennetaan pala palalta. Tämä heikentää maan sisäistä rauhaa ja tasapainoa, kun osattomuus luo kasvualustan hajaannukselle. Tämän päivän turvallisuus rakentuu ennen kaikkea tasa-arvosta”, Kyllönen toteaa muun muassa vasemmistoliiton Facebook-sivulla

Paikallispolitiikassa omat teemansa

Vasemmistoliiton tiedotteissa ja eduskunnan puheenvuoroissa esiin nousevat kysymykset liittyvät useimmiten budjettiin ja lakiesityksiin. Paikallisella tasolla, kansalaistoiminnassa ja valtuustosaleissa nousee esiin samankaltainen, mutta laajempi asioiden kirjo.

Niitä ei ole taulukoihin kirjattuna, mutta niistä voi saada käsityksen seuraamalla Vasen Kaistan kirjoituksia Pirkanmaan kunnissa. Suuntaa antavan yhteenvedon paikallisista aiheista saa katsomalla Vasen Kaistan oikeassa reunassa olevaa tunniste- eli avainsanapilveä.

Lue lisää muualta verkossa:

Vasemmistoliiton tiedotteet 

Paavo Arhinmäen Facebook-päivitys puheenvuoroista

*