Artikkeli: Uutiset 2013–2018

2.9.2018 klo 10:44

Forssan vasemmisto vaatii Ruostejärven leirikeskusta lasten ja nuorten käyttöön

Tästä rikkakasveja kasvavalta hiekkakentältä on purettu majoitustilat perustuksia myöten, koska entiset tyttöjen ja poikien tilat olivat homeiset. Uudet pitäisi saada tilalle. Taustalla leirikeskuksen vanha päärakennus, joka olisi purettava.

 

Teksti: AILA HOKKANEN, kuvat: SIRKKA-LIISA IIVONEN    
Forssaan on syntynyt tahtotila Ruostejärven leirikeskuksen uudelleen käyttöön ottamiseksi. Asiasta on tehty valtuustoaloite jo elokuussa 2015. Tuolloin valtuuston kokouksessa käytetyissä puheenvuoroissa oltiin yksimielisiä siitä, että kiinteistö pidetään tulevaisuudessakin kaupungin omistuksessa.

Forssan vasemmistoliitto kerää nimiä adressiin leirikeskuksen kunnostamiseksi ympärivuotiseen forssalaisten lasten ja nuorten käyttöön, mihin tarkoitukseen se alunperin on tarkoitettu. Leirikeskuksen käyttöönottoa lasten ja nuorten hyväksi on vauhditettu myös tempauksin Forssan torilla. Elokuun loppuun mennessä adressiin on kertynyt yli 2000 nimeä. Tavoitteena on saada kerättyä 4000 nimeä syksyn 2018 aikana.

Kunnostettua Ruostejärven leirikeskusta voitaisiin hyvin myös markkinoida ja vuokrata ulkopuolisille matkailijoille, sillä sen sijainti on todella keskeinen kahden luonnonsuojelualueen välissä: etäisyys Helsinkiin on noin sata kilometriä, ja matka-aika autolla on noin puolitoista tuntia. Samoin etäisyys Turkuun tai Tampereelle on noin 90 kilometriä, ja ajoajaksi voi arvioida vähän yli tunnin. Sen lisäksi tiloja voisi tarjota erilaisten leirien, eläke- ja vammaisjärjestöjen sekä juhlien käyttöön.

Alueen historia ja nykytilanne

Ruostejärven leirikeskus on ollut Forssan kaupungin omistuksessa kohta 60 vuotta. Salmelan tilan omistaja Juho Heikkilä myi tilansa Forssan kauppalalle edullisesti vuonna 1940 sillä perusteella, että tilaa käytettäisiin tulevaisuudessa lasten ja nuorten hyväksi kesäsiirtolana. Leirikeskus lopetettiin 2011 rakennusten huonon kunnon takia. Nykyisin alueella oleva sauna on kunnostettu, ja siellä järjestetään yleisölle saunavuoroja.

Forssan kaupungin tilaaman selvityksen mukaan leirikeskuksen kunnostaminen tulisi maksamaan yli miljoonan euroa. Forssan kaupungin tilaama kustannusarvio sisältää uudisrakennuksen, käyttökelvottomien rakennusten purkamisen, uuden tien rakentamisen ja aluerakentamisen. Ulkopuolisen arvioijan mukaan kiinteistön markkina-arvo on nykyisellä kaavalla noin 250 000 euroa.

Vanha kanalarakennus, jossa on leirikeskuksen alkuaikoina ollut lasten majoitusta.

Forssan kaupungin on tarkoitus pitää kiinteistön nykyinen saunarakennus kunnossa. Kiinteistön käyttöä palvelevan huoltorakennuksen kunnostusmahdollisuus, ja kunnostuksen rahoitus on tarkoitus arvioida erikseen. Forssan kaupunki pitää Ruostejärvellä sijaitsevan leirikeskuksen rakentamista taloudellisesti kannattamattomana. Toisaalta siitä saatava myyntituotto olisi suhteellisen vähäinen. Kaupungin talous ei vaadi kiinteistön myymistä. Vaikka kaupunki haluaa pitää kiinteistön omistuksessaan, se ei mieli laittaa siihen paljon rahaa kiinni. Salmelan tilan alueella on 2014 voimaan tullut niin sanottu Ruostejärven itäosan yleiskaava. Kaavassa kaikki tilan ranta-alueet hirsisen entisen kanalarakennuksen edustaa lukuun ottamatta on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Tilan länsiosaan kyseiselle alueelle on lisäksi osoitettu ulkoilureitti, joka on tällä hetkellä osa Hämeen virkistysalueyhdistyksen ylläpitämää Ilves-reittiä. Muu osa tilasta on osoitettu matkailupalvelujen alueeksi

Talkoot kutsuvat

Vaihtoehtona on kuitenkin kunnostaa alue yhdessä yhdistysten, yritysten, rakennuspuolen opiskelijoiden ja talkooporukoiden voimin, jaksottamalla kunnostus usealle vuodelle, jolloin kustannukset kaupungille tulevat olemaan murto-osa arviosta.

Forssan vasemmistoliiton jäsen ja kultaseppä Manu Mäkinen kirjoittaa Forssan Lehdessä (19.8.2018):
− Puolentoista miljoonan euron korjausarvio on kallis eikä sitä tule kaupungin kassasta nykyisessä taloustilanteessa maksaa. Sen sijaan olemme koko ajan olleet liikkeellä sillä ajatuksella, että talkooväkeä varmasti löytyy. Olemme myös sitä mieltä, että kohde olisi mitä parhain ammattikoulun rakennuspuolen opiskelijoiden työharjoittelukohteena.

Leirikeskuksen sauna on kunnostettu yleisön käyttöön. Uusittu sauna on hienossa kunnossa.

Manu Mäkinen vetoaa Forssan Lehdessä forssalaisten talkoohenkeen, ja pyytää talkooväkeä ilmoittautumaan hänelle. Manu Mäkinen haastaa mukaan nyt kaikki yritykset, jotka voivat tukea hanketta tarjoamalla talkoolaisten käyttöön esimerkiksi rakennustarvikkeita, ja myös yhdistykset ja muut tahot, jotka ovat valmiita olemaan mukana talkoissa, ja näin auttaa Forssaa ylläpitämään mainettaan lapsiystävällisenä kaupunkina.

− Olen ollut keräämässä messuilla ja toreilla adressiin nimiä ensisijaisesti juuri lapsia ajatellen. Syrjäytyneiden lasten tukeminen, ja kasvatuksellinen näkökulma huomioiden tulisi alueen tilat kunnostaa, koska alue on aikoinaan ostettu kaupungille lasten leirikeskukseksi. Puhdas Ruostejärven ympäröivä metsäluonto voi innoittaa lapsia erilaisiin leikkeihin ja yhteispeleihin, tai vain luonnossa olemiseen, uimiseen ja saunomiseen valvotusti ja ohjatusti. Miksi emme siis tarjoaisi tätä mahdollisuutta ja elämystä Forssan lapsille, kysyy Forssan kaupunginvaltuutettu Sirkka-Liisa Ilvonen:

− Alue on 10 hehtaarin suuruinen, ja 2014 vahvistettu osayleiskaava mahdollistaa alueelle lomakylän rakentamisen. Alueesta on käyty keskusteluja Ruostejärven rannalla sijaitsevan Eerikkilän urheiluopiston johtajan kanssa. Epäilen, että bisnes menee lasten edelle, pohtii Sirkka-Liisa Ilvonen.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Adressi Ruostejärven leirikeskuksen kunnostamisen puolesta

*

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *