Artikkeli: Artikkelit 2013–2018

11.12.2018 klo 16:57

Lamminpään punainen itsenäisyyspäivä keskusteli Suomen avainkysymyksistä

Eduskuntavaaleihin voitto mielessä! Länsi-Tampereen punaisessa itsenäisyyspäivän juhlassa Ilkka Porttikivi, Satu Kosola, Ulla-Leena Alppi ja Anneli Lehtonen.

 

Teksti ja kuvat: RAINER PANULA
Länsi-Tampereen vasemmisto järjesti Punaisen itsenäisyysjuhlan 6.12. Lamminpään osuuskuntatalolla. Sisun laulajat esiintyivät Antti Huusarin johdolla. Kaupunginvaltuutettu Ilkka Porttikivi piti juhlapuheen ja Ulla-Leena Alppi tenttasi paikalle päässeitä vasemmiston eduskuntavaaliehdokkaita. Sali oli miltei täynnä. Kahvia ja pullaa kului melkoisesti. Juhla päättyi yhteislauluun, jota johtivat kuorolaiset.

Ilkka Porttikivi isänmaallisuudesta

Ilkka Porttikivi muistutti ensin siitä miten veriset ja vihaa täynnä olivat itsenäisyyden ensimmäiset vuodet. Ei kuitenkaan taisteltu Suomen valtion olemassaolosta vaan kyse oli siitä minkälaisen maan me haluamme Suomen olevan.

‒ Pystyn hyvin samaistumaan punaisen osapuolen sanomaan reilusta yhteiskunnasta, jossa kaikille pyritään turvaamaan hyvät lähtökohdat toimeentuloon ja elämään, Porttikivi sanoi.

Isänmaallisuuden Porttikivi totesi Suomessa kulminoituvan yleensä vielä käytyihin sotiin ja sotasymboliikkaan. Mutta mitä muuta isänmaallisuus on?

‒ Minulle se merkitsee rakkautta ja ylpeyttä kotimaastani, ylpeyttä siitä mitä olemme reilussa sadassa vuodessa saaneet aikaan. Onnistuimme kaikesta huolimatta rakentamaan yhden maailman toimivimmista valtioista, luomaan maailman mittapuussa reilun ja menestyvän maan jossa on ilmainen koulutus, neuvolajärjestelmä, terveydenhuolto, maan jossa kaikille pyritään turvaamaan perustoimeentulo.
‒ Minusta on suurinta isänmaallisuutta se, että pyritään pitämään kaikista täällä asuvista huolta.

‒ Suomi pärjää tulevaisuudessa hyvin vain satsaamalla tasa-arvoon, solidaarisuuteen, luonnon kunnioittamiseen ja tuloeroja tasaavaan politiikkaan, yhteiskuntaan, jossa ei pyritä hiljentämään ihmistä, joka on asioista eri mieltä. Pyritään rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhteistyössä. Luodaan edellytykset elää itsensä näköistä elämää, jossa kunnioitetaan jokaisen yksilöllisyyttä. Rakennetaan turvallinen valtio kaikille, yhteiskunta jossa pidetään kaikki mukana, Porttikivi vetosi.

‒ Monelle suomalaiselle isänmaallisuus kumpuaa myös ympäröivästä luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Suomen luonto on ainutlaatuinen ja monelle hyvin rakas. Nuorelle sukupolvelle se on jo merkittävämpi asia kuin sotahistoria, sikäli kuin kysytään mistä isänmaallisuus syntyy ja mitä se merkitsee. Luonnosta ja sen monimuotoisuudesta tulee pitää entistäkin parempi huoli tulevaisuudessa, Porttikivi tähdensi.
Kirjoituksen lopusta löytyy linkki Ilkka Porttikiven koko puheeseen.

Vaalitentti on vakava paikka! Kuvassa vasemmalta Iikka Nikkinen, Anneli Lehtonen, Ilkka Porttikivi, Mikko Aaltonen ja Satu Kosola.

 

Ehdokkaat tentissä

Juhlassa pääsivät esille myös vasemmistoliiton pirkanmaalaiset eduskuntavaaliehdokkaat. Paikalla olivat Mikko Aaltonen, Rauno Kesseli, Satu Kosola, Anneli Lehtonen, Iikka Nikkinen ja Ilkka Porttikivi.

Kaupunginvaltuutettu Ulla-Leena Alppi puhutti ehdokkaita. Ehdokkaiden poliittista tavoitteistaan ei juuri eroja löytynyt, vaikkakin kukin katsoo asioita oman kokemuksensa kautta. Asiantuntemuksen monipuolisuuden suhteen paikalla ollut joukko oli vakuuttava.

Sydämen asiat

Sydämenasiaa, tärkeintä teemaa kysyttäessä Satu Kosola sanoi haluavansa puolustaa hyvinvointivaltiota. Sitä että hyvinvointivaltion palvelut turvataan tulevaisuudessakin lapsillemme ja heidän lapsilleen.

‒ On vähän unohtunut, että hyvinvointivaltio on rakennettu kovalla työllä ja nyt sitä ollaan purkamassa. Hyvinvointivaltiota pitää puolustaa positiivisuuden kautta. Se on kaikkien etu, myös paremmin toimeentulevat hyötyvät siitä.

Mikko Aaltoselle hyvinvointi tarkoittaa edellytyksiä hyvään elämään.

‒ Tällöin puhutaan aika pitkälti toimeentulosta. Työttömyyden torjunnan aktiivimalli ei ole reilu, se käytännössä rankaisee aktiivisuudesta. Tarvitaan sellainen muutos, että työtä kannattaa ottaa vastaan, mutta nyt siitä rangaistaan, etuudet menevät. Me haluamme antaa porkkanaa, emme keppiä. Muutos tarkoittaa perustuloa, sellaista toimeentuloa, joka auttaa pois vaikeasta tilanteesta.

Ja mistä rahat, kysytään aina. Aaltosen vastaus on:

‒ Harmaaseen talouteen, veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun menee miljardeja vuodessa. Verotuksessa on 30 vuoden ajan siirrytty omaisuuden verotuksesta ansiotulojen verotuksen suuntaan. Pitäisi palata verottamaan omaisuutta esimerkiksi siten kuin tehtiin 80-luvulla.

Hyvinvointivaltiosta, hyvinvointipalveluista ja perustulon tarpeellisuudesta oltiin täysin yksimielisiä. Muitakin ykkösteemoja ja hyvän elämän edellytyksiä nousi kattavasti esille. Ilkka Porttikivi nosti esiin luonnon ja ilmaston. Vaikka emme kärsisikään suoraan ilmaston muutoksesta yhtä paljon kuin jotkut muut maat, niin vaikutukset ulottuvat myös meille. Se on yhteinen asia. Ja tästäkin kaikki olivat samaa mieltä.

Porttikiven toinen nosto oli asumisen kalleus. Sille on jotain tehtävä.

‒ On väärin, että asumisella tehdään bisnestä niin ettei kellään ole varaa enää asua

Anneli Lehtosta huoletti nuorten pahoinvointi ja työn rasittavuus.

‒ Työ on nyt niin kuormittavaa, että vapaa-aika ei monilla riitä palautumiseen. Työnantajat ja Sipilän hallitus tekevät esityksiä työelämän muutoksiksi. Meidän tulee arvostaa työtä niin, että teemme toisenlaisia ehdotuksia. Kannatan esityksiä lyhyemmästä työajasta. Vaihtoehtoja olisivat muun muassa nelipäiväinen viikko tai kuuden tunnin työpäivä.

Tämä liittyy lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointiin, elämä on hyvin kiireistä. Parempi palautuminen ja aika loisivat edellytykset sille, että lapset ja nuoret voisivat paremmin.

Vasemmalta Rauno Kesseli, Anneli Lehtonen ja Mikko Aaltonen.

 

Työelämästä puhui ykkösasianaan myös Rauno Kesseli.
‒ Työn murros, robotisaatio ja digitalisaatio, muuttavat työelämää nopeasti. Tulee uudenlainen työväenliike, yhä useampi tekee yksin työtä, meidän on oltava mukana siinä, että heille turvataan säällinen elämä. Tähän työhön on otettava ay-liike mukaan, eikä pidä toimia niin kuin nyt on toimittu, kun on haluttu sysätä se syrjään.

Kesseli puhui myös köyhyydestä:
‒ Erityisesti eläkeläisköyhyyden torjunnassa on oltava aktiivinen. Asiaan voidaan vaikuttaa terveydenhoidon maksujen ja lääkekulujen kautta. Julkisen talouden rahoitus vaatii Kesselin mielestä verotuksen muuttamista niin, että robotisaatio ja digitalisaatio tulevat mukaan verotukseen.

Iikka Nikkinen kertoi, että hyvinvointivaltio on hänelle sitä, että valtio tekee aktiivisesti työtä se eteen, ettei ole köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja terveyseroja.

‒ Perusteemani ovat ilmastonmuutoksen hillintä, työelämän kehittäminen, lyhyemmät työajat ja perustulo. Lisäksi tarvitaan tiedon arvostamista ja sivistyksen kasvattamista. Varsinkin sivistyksen kasvattaminen on tärkeää, koska sen kautta saadaan kasvatettua kansalaisia, jotka pitävät huolta tulevasta kehityksestä.

Näkemyksiä väittämiin

Muutaman väittämän avulla selvitettiin ehdokkaiden käsityksiä keskeisistä poliittisista teemoista. Vastaajat saivat valita olivatko väittämän kanssa samaa mieltä vai ei. Hyvin oltiin samanmielisiä.

Maahanmuuttajien ”uhka”, onko lisääntyvä maahanmuuttajien määrä uhka Suomelle? Ei ole, oli yksimielinen vastaus. Perusteluita:

 • Työelämä tarvitsee heitä.
 • Heitä on monenlaisia ja he tulevat erilaisista yhteiskunnista, monet sellaisista maista, joissa he eivät halua tai voi enää elää.
 • Heidät on saatava mukaan yhteiskuntaan. Jos järjestelmä ei toimi, he voivat pudota ulkopuolelle. Syrjään jääminen voi tuoda ongelmia, aivan kuten suomalaisillakin.
 • Ulkopuolelle jääminen on uhka ja sen juurisyihin on puututtava

Ilmastonmuutos

Henkilökohtaisilla valinnoilla korostettiin olevan suuri merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa. Vastauksissa henkilökohtaisten valintojen merkitystä kuitenkin painotettiin vaihtelevasti. Enemmän painotettiin rakenteellisia muutoksia, poliittisia päätöksiä.

 • Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, sellaista politiikkaa joka ohjaa ekologiseen elämäntapaan.
 • Ilman poliittisia päätöksiä lasku voi tulla tavalliselle kansalaiselle.
 • Ei ehkä voi luottaa siihen, että ihmiset yksilöinä tekisivät niin järkeviä valintoja kuin tarvitaan.
 • Henkilökohtaisilla valinnoilla, varsinkin päättäjien valinnoilla, on merkitystä esimerkkivaikutuksena.
 • Henkilökohtaisilla valinnoilla on merkitystä esimerkiksi joukkoliikenteen käytössä
 • Myös sillä on merkitystä, keitä valitaan eduskuntaan, siinä on henkilökohtaisella valinnalla vaikutusta.

Onko meillä varaa hyvinvointivaltioon?

“Kun vanhusväestön osuus kasvaa, ei ole varaa nykyisenlaiseen hyvinvointivaltioon”. Ehdokkaat tyrmäsivät tällaisen ajatuksen seuraavin perustein:

 • Rahaa on. Harmaan talouden kitkeminen ja verotuksen korjaaminen ovat keinoja, joita vain ei ole käytetty.
 • Hoito- ja hoivatyössä rahaa menee sijoittajien pitämiseen tyytyväisenä. Raha tarvittaisiin itse työhön.
 • Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan vanhustenpalveluiden kuluja vähentää.
 • Varhaiskasvatus ja vanhustenhoito tarvitsevat kaikin tavoin huomion.
 • Ei ole muuta vaihtoehtoa.

Ja ihan lopuksi, eriarvoistuminen. Siihen tehdään muutos ensi keväänä!

Ilkka Porttikiven juhlapuhe

Muista itsenäisyyspäivän tilaisuuksista Vasen Kaista -verkkolehdessä:

Pirkanmaan vasemmisto liikkeellä itsenäisyyspäivänä (8.12.2018)

”Nimeäni ei ole unohdettu” ‒ punaiset saivat nimensä Ylöjärven muistomerkkiin (7.12.2018)

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *