Artikkeli: Suomi

14.4.2020 klo 13:39

Politiikan ilmapuntari 2019: vastakohtien aika ei ole ohi

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö julkaisi maaliskuun lopussa jo 28. kyselytutkimukseen perustuvan raporttinsa Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2019. Tämä artikkeli esittelee osan raportista, eri puolueiden kannattajien mielipiteet siitä, mitä hallituksen tulisi toiminnassaan painottaa 41 asian listalta.

Koulutuksen voimavarojen turvaaminen, tuloerojen kaventaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat vasemmistoliiton kannattajien mielestä hallituksen tärkeimmät tehtävät. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Kunnallisalan kehittämissäätiön raportista “Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2019”.

Raportti kertoo kansalaisten näkemyksistä eri yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten perusoikeuksista, työllisyyden esteistä, ilmastonmuutoksesta ja korruptiosta. Tämä kirjoitus esittelee vasemmistoliittoa ja muita puolueita viime eduskuntavaaleissa äänestäneiden kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisten poliittisten kysymysten tärkeysjärjestyksestä.

Suomalaiset yksimielisiä: Koulutus ja sote-palvelut hoidettava, julkisten palvelujen ulkoistamisella ei kiirettä

Ilmapuntari 2019 -raportti perustuu viime vuoden aikana tehtyihin laajoihin kyselyihin. Raportin lopussa on joukko havainnollistavia taulukoita. Tämän kirjoituksen taulukkojen tiedot on poimittu raportin tiedoista ja järjestetty uudelleen havainnollistamaan eroja puolueiden jäsenten painotuksissa. Raportin asteikkokeskiarvot on tässä kirjoituksessa muunnettu järjestysnumeroiksi.

Ilmapuntarin kyselyssä ei varsinaisesti ole kysytty kansalaisten mielipidettä asioista, vaan heidän mielipiteitään siitä, mitkä ovat ne asiat, joihin hallituksen tulisi ensin paneutua. Niinpä tulokset saattavat vaikuttaa yllättäviltäkin. Viimeiselle sijalle sijoittui kysymys julkisten palvelujen ulkoistamisesta. Tämä ei tarkoita sitä, että kansa yksimielisesti torjuisi ulkoistamiset, vaan sitä, että asiaa ei nyt pidetä ajankohtaisena. Sen sijaan monet kysymykset ilmaisevat myös vastaajien kannan asiaan. Jos vastaaja esimerkiksi katsoo että tuloerojen kaventamisen tulisi painottua hallituksen toiminnassa, on kyse kannanotosta tuloerojen kaventamisen puolesta.

Valtion lainanoton lisäämistä pidettiin toiseksi vähäpätöisimpänä asiana hallituksen ajankohtaisissa tehtävissä. Korona-epidemian puhjettua valtion velkaantumista olisi varmasti pohdittu uudesta näkökulmasta. NATO-jäsenyyden edistämistä vastaajat pitivät kolmanneksi turhimpana asiana hallituksen työlistalle.

Kaikkien puolueiden kannattajat sijoittivat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden ja  koulutuksen voimavarojen turvaamisen kymmenen ajankohtaisimman asian joukkoon.

Koulutus, luonto, tiede ja taide vasemmiston ja vihreiden avainkysymyksiä

Kaikkien puolueiden kannattajat tunnustavat koulutuksen yhteiskunnallisen merkityksen. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien mielestä hyvinvoivan yhteiskunnan tukipilareihin kuuluu kaikille tarjottavan korkeatasoisen koulutuksen lisäksi elinvoimainen luonto, vahva ja vapaa tutkimus sekä rikas taide.

Tämän ja kuuden seuraavan taulukon luvut esittävät kunkin asian tärkeyttä puolueiden kannattajille. Ylläolevan taulukon neljänneltä riviltä näkee sen, että vasemmistoliiton äänestäjien vastauksissa taiteen ja kulttuurin tukeminen oli 41 asian listalla sijalla 10, ja porvaripuolueiden kannattajien vastauksissa sijalla 35.

Porvaripuolueiden kannattajat arvostivat taiteen ja muun kulttuurin tukemisen häntäpäähän. Tämä vahvistaa pelkoa, että sivistysporvarit ovat kuolemassa sukupuuttoon.

Työväenpuolueiden kannattajat kaventaisivat tuloeroja, kaikkia ei asia kiinnosta

Vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien äänestäjille tuloerojen kaventaminen kuuluu tärkeimpien asioiden kärkikolmikkoon, myös vihreille asia on läheinen. Kokoomuksen äänestäjiä asia ei kiinnosta.

Asuntotuotannon lisääminen kuului tärkeämpien asioiden puoliskoon vain vasemmiston ja demarien kannattajien keskuudessa, alkoholihaittojen ehkäisy kaikkien nykyisten hallituspuolueiden.

Vaikka rikollisuus on tällä vuosituhannella merkittävästi vähentynyt, nousi rikollisuuden torjuminen ilmapuntarin kahdeksanneksi tärkeimmäksi asiaksi. On paradoksaalista, että juuri perussuomalaisten kannattajien keskuudessa rosvot kiinni -ajattelu on voimakkainta, kun ottaa huomioon, että juuri heidän kannattamansa puolueen aktiivipoliitikkoja on tuomittu rikoksista huomattavasti muiden puolueiden politiikantekijöitä useammin.

Sosiaaliturvan alikäyttö on sosiaalisesti ja taloudellisesti huomattavasti suurempi ongelma kuin sosiaaliturvan väärinkäyttö. Ei ole yllätys, että porvaripuolueiden kannattajat nostavat kokoomuslaisten oikeistopopulistien kyhäämän myytin sosiaalipummeista yhdeksi tärkeimmistä ongelmista joihin hallituksen tulee käydä käsiksi. Yllättävää on, että sosiaalidemokraattien kannattajat näyttävät yhtyvän tässä asiassa porvarikuoroon.

Porvaripuolueiden kannattajat eivät piittaa ilmastokatastrofin uhasta

Ilmastonmuutoksen torjumisen tärkeyttä korostavat kaikki puolueet lukuunottamatta perussuomalaisia. Keskustan ja kokoomuksen kannattajille asian kiireellisyys ei näytä valjenneen, asiaan puuttuminen kuuluu vähemmän tärkeiden asioiden puolikkaaseen.

Perussuomalaiset ovat suhtautumisessaan ulkomaalaislakien ja -politiikan tiukentamiseen kaukana vasemmiston ja vihreiden käsityksistä. Perussuomalaisten kannattajille tämä on ykkösasia, vasemmiston ja vihreiden kannattajille se ei ole mitenkään ajankohtainen.

Ensin kokoomus, sittemmin SDP, vihreät ja keskusta, ovat olleet Euroopan integraatiokehityksen takuupuolueita Suomessa. Siksi puolueiden kannattajien asennoituminen EU:n yhteiseen päätöksentekoon sitoutumista koskevaan kysymykseen on yllätys. Vain vihreiden kannattajat sijoittivat sen asioiden tärkeimpään puoliskoon, ja vasemmistoliiton kannattajat olivat toiseksi ponnekkaimmin ajamassa EU:n yhteiseen päätöksentekoon sitoutumista.

Ristiriitaiselta vaikuttava tulos selittynee sillä, että SDP, kokoomus ja keskusta ovat onnistuneet taktiikassaan ajaa tässä asiassa kaksilla eri suuntiin kulkevilla rattailla: Euroopan foorumeilla ollaan yhteisten päätösten innokkaimpia tukijoita, ja kotimaassa on sysätty vastuu kaikista ikävistä päätöksistä EU:n määräilyn kontolle.

Korona-epidemian seuraukset todistavat vasemmiston ja vihreiden kannattajien ajaman perustulon kiireellisyyttä

Kaikki puolueet ovat kannattajineen turvaamassa sosiaali- ja terveyspalvelujen saamista, mutta kun keinoista tulee puhe, ovat ratkaisut hyvin erilaisia.

Vasemmistoliitto ja vihreät ovat kannattajineen perustulon toteuttamisen kannalla, ja demarienkin kannattajakunnassa on mallille jonkin verran ymmärrystä. Käynnissä olevan korona-epidemian synnyttämät ongelmat ovat korostaneet perustulon etuja. Jos kaikkien kansalaisten välttämätön toimeentulo olisi turvattu perustulon avulla, ei hallituksen tarvitsisi valmistella uusia, tilapäisiä lakeja satojen tuhansien ihmisten pelastamiseksi ahdingolta.

Porvaripuolueiden ja niiden kannattajien keskeinen ratkaisu sosiaaliturvan kehittämiseen on sosiaaliturvan vastikkeellisuuden edistäminen.

Työelämäkysymyksissä työväenpuolueiden kannattajat kulkevat rinta rinnan

Työelämään liittyviä kysymyksiä oli hyvin vähän vuoden 2019 ilmapuntarissa. Vuoden takaisessa kyselyssä esillä oli myös työttömyyteen sekä työttömien ja pätkätyöläisten asemaan liittyviä kysymyksiä.

Vuonna 2018 tehty Vuoden puntari -kysely antaa vahvistusta uusimmankin kyselyn tuloksille: vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kannattajien näkemyksiä eniten yhdistävät kysymykset löytyvät työelämän piiristä.

Työelämän joustot ja paikallinen sopiminen ovat korkealla porvaripuolueiden kannattajien tarjoamalla hallituksen työlistalla. Vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kannattajille eivät yritykset heikentää järjestäytyneen ammattiyhdistyksen asemaa joustavuuden ja paikallisuuden varjolla käy. Joustoa ja paikallista sopimista sovelletaan  nyt  laajasti niissä puitteissa, joista on sovittu.

Maakuntaitsehallinto ei kiinnosta 

Maakuntauudistus oli keskeinen pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoitteista. Siihen sisältynyt maakuntaitsehallinto ei toteutunut, vaikka maakuntavaalien ajankohtaakin jo  soviteltiin almanakkaan kerran jos toisenkin.

Maakuntauudistuksen valmistelu on ollut uudelleen käynnissä pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti, mutta asia ei ole ollut sen kummemmin esillä julkisessa poliittisessa keskustelussa.

Kokoomuksen kannattajia lukuun ottamatta vastaajat pitivät kuntien talouden ja palvelujen turvaamista melko tärkeänä. Maakuntaitsehallinnon edistäminen sen sijaan kuuluu vähemmän tärkeiden asioiden joukkoon. Edes keskustapuolueen kannattajat eivät katsoneet, että asia kuuluu tärkeimpien asioiden puoliskolle.

Suhtautuminen verotukseen jakaa kansalaiset kahteen leiriin

Puolueiden kannattajat ovat samaa mieltä joistakin julkisen talouden kysymyksistä. Julkisten palvelujen ulkoistaminen tai valtion lainanoton kasvattaminen eivät ole ajankohtaisia.

Sitä enemmän erimielisyyttä on verotuksesta. Vasemmiston ja vihreiden kannattajat laajentaisivat veropohjaa, porvaripuolueiden kannattajat eivät, ja demarien kannattajat empivät välimaastossa. Porvaripuolueiden kannattajat tasapainottaisivat valtion taloutta mielummin vähentämällä julkisia palveluja.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat alentaisivat verotusta, ja keskustan kannattajat liittyvät ensiksi mainittujen joukkoon, kun etsitään veronkorotusten vastustajia.

Onko vihreä liitto vasemmistopuolue?

Tämä Ilmapuntari -2019 raportin pohjalta laadittu katsaus ei ratkaise yleistä poliittista kiistelyä siitä, kuuluuko vihreät poliittiseen vasemmistoon, keskustaan, oikeistoon vai onko vihreät muiden ylä- vai alapuolella.

Mutta yhteenveto osoittaa ainakin, että vihreiden äänestäjät ovat keskimäärin samassa joukossa vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kanssa tämän kyselyn puntaroimissa politiikan kysymyksissä.

Kun tarkastellaan eri puolueiden kannattajaryhmien etäisyyttä toisistaan 41 ajankohtaisen poliittisen kysymyksen tärkeysjärjestykseen asettamisessa, erottuu selvästi kaksi ryhmää, joiden painotukset ovat keskimäärin lähellä toisiaan.

Vasemmistoliiton, sosiaalidemokraattien ja vihreiden kannattajien asettamat tärkeysjärjestykset ovat keskimäärin vain viiden tai kuuden sijan päässä toisistaan. Etäisyys porvaripuolueiden kannattajiin on kahta poikkeusta lukuun ottamatta yli kymmenen yksikköä.

Lähes yhtä tiiviin ryhmän muodostavat porvaripuolueiden kannattajat, eroa keskimääräisissä tärkeysjärjestyksissä on vain kuusi tai kahdeksan sijaa. Selkeää eroa vasemmiston ja oikeiston välillä hämmentävät vain sosiaalidemokraattien kannattajat, jotka monissa kysymyksissä ovat lähellä keskustan ja perussuomalaisten kannattajia.

Vasemmiston kannattajilla on eniten yhteistä vihreiden ja demarien kannattajien kanssa

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat tämän aineiston kysymyksissä keskimäärin lähempänä toisiaan asioiden tärkeysjärjestystä määriteltäessä kuin mikään muu kahden puolueen kannattajien muodostama pari. 

Kun ilmapuntariraportin 41 asiaa ryhmitellään seitsemäksi asiaryhmäksi, kuten edellä on tehty, ovat vihreät lähimpänä vasemmistoliittoa asiaryhmissä, jotka koskevat kulttuuria ja sivistystä, sosiaalisia ja taloudellisia ilmiöitä sekä Suomen ja muun maailman suhteita. Julkista taloutta koskevissa kysymyksissä demareiden ja vihreiden kannattajat ovat keskimäärin yhtä lähellä vasemmistoliiton kannattajia. Aluepolitiikan kysymyksissä vasemmistoliiton kannattajia lähimpänä olivat perussuomalaisten kannattajat, he olivat pykälän lähempänä kuin demarit.

On tärkeätä huomata, että tässä esitetyt huomiot vasemmistoliiton ja muiden puolueiden kannattajien mielipiteiden läheisyydestä tai etäisyydestä koskevat vain tässä aineistossa olleita kysymyksiä. Jos aineistossa olisi esimerkiksi ollut suhteellisesti enemmän työelämää koskevia kysymyksiä, olisi todennäköistä, että vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kannattajien asettamat tärkeysjärjestykset olisivat olleet lähimpänä toisiaan.

Taulukko kuvaa vasemmistoliiton ja muiden puolueiden kannattajien näkemysten etäisyyttä toisistaan eri asiaryhmissä. Ensimmäinen rivi kertoo, että kulttuuria ja sivistystä koskevissa kysymyksissä vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kannattajien näkemykset asioiden tärkeysjärjestyksestä erosi keskimäärin kuusi sijaa, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten näkemykset 16 sijaa.

Vasemmistoliiton kannattajat ovat ylipäätään sangen tyytyväisiä Marinin hallituksen aikaansaannoksiin, mutta kritiikkiäkin esitetään. Osa kannattajista toivoisi hallitukselta paljon rivakampia otteita muun muassa verotuksen ja ilmastokatastrofin torjunnan suhteen. 

Jos vasemmistoliitolla, sosiaalidemokraateilla ja vihreillä olisi enemmistö kansanedustajista, suuria uudistuksia olisi helppo tehdä. Mutta hallituksen enemmistö on keskustapuolueen tuen varassa. Vilkaisu edellä esitettyihin taulukoihin osoittaa, että keskustapuolueen kannattajat ovat useimmissa kysymyksissä konservatiivisia. 

Samalla tavalla taulukot osoittavat, että jos maassa olisi kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien toiveita kuunteleva hallitus, olisi hallituspolitiikka paljon tylympää kansalaisten enemmistölle. Hallituksessa ei löytyisi ymmärrystä ilmastokatastrofin torjumiselle, tuloerojen kaventamiselle, veropohjan laajentamiselle ja kulttuurin tukemiselle vaan politiikan suuntaa määräisivät sosiaaliturvan vastikkeellisuus ja leikkaaminen, heikommassa asemassa olevien kansalaisten kyttääminen ja hyväosaisten harjoittaman keinottelun suosiminen sekä ammattiliittojen toimintaedellytysten murentaminen. Erot edellisen vaalikauden hallituksen ja nykyisen hallituksen linjauksissa ovat ilmeiset.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *