Avainsana:

äänestäjätutkimukset

RKP:n äänestäjät ovat toista maata kuin oikealle kurkottava RKP

 • 20.8.2023
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Eduskuntapuolueiden ehdokkaat ja äänestäjät ovat poliittisilta tavoitteitaan ja mielipiteiltään yleensä hyvin samankaltaisia. Mutta yksi puolue, Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue RKP eroaa joukosta. Åbo Akademin vaalitutkimuksen aineistosta ja muista tutkimustuloksista voi päätellä, että RKP-puolueen ja sen äänestäjien välillä on suuria eroja. RKP:n äänestäjät ovat monessa kysymyksessä lähempänä vasemmistopuolueiden ja vihreiden äänestäjiä kuin RKP:n uusien hallituskumppanien äänestäjiä. Tämä […]

Mitä Åbo Akademin vaalitutkimus kertoo vasemmistoliiton vaalitappiosta ja äänestäjistä

 • 5.8.2023
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Liki joka kolmas vasemmistoliittoa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänestänyt valitsi sosiaalidemokraatit kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Vasemmistoliitto sai 14 prosenttia alle 45-vuotiaiden naisten ja 13 prosenttia kaikista alle 25-vuotiaiden äänistä. Vasemmistoliittoa äänestäneet luottavat merkittävästi enemmän Euroopan unioniin ja kannattamaansa puolueeseen, mutta huomattavasti vähemmän maan presidenttiin kuin äänestäjät keskimäärin. Enemmistö vasemmistoliiton äänestäjistä äänestäisi Nato-jäsenyyden puolesta, mutta peräti 31 prosenttia […]

Kannatusmittaukset arvasivat vaalituloksen keskimäärin melkein hyvin

 • 4.2.2022
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Ennen vaaleja Helsingin Sanomat, Yleisradio ja muut tiedotusvälineet harrastivat politiikan viihdettä spekuloimalla kannatusmittausten tuloksilla. Vaalien jälkeen reportterit ovat tapansa mukaan unohtaneet palata gallupeihin arvioimaan arvausten toteutumista. Yksittäiset gallupit eivät kerro juuri mitään. Sen sijaan useamman markkinatutkimusyrityksen mittaukset pidemmältä ajalta kiinnostavat. Niiden tulosten yhdistäminen saattaa antaa tietoja kehityksen suunnasta. Helsingin Sanomain ja Yleisradion kannatusmittauksissa kysytään yleensä, […]

Kansa kiittää hallituksia joissa vasemmisto vaikuttaa

 • 4.11.2021
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Uudessa puoluebarometrissa tyytyväisyys hallituksen toimintaan oli alemmalla tasolla kuin edellisissä Marinin hallitusta koskevissa kyselyissä. Tulos oli kuitenkin erinomainen. Marinin hallitus on ainoa hallitus, jonka toimintaan yli puolet kansasta on ollut ja on yhä tyytyväinen 30 vuoden mittaushistorian aikana. Ennennäkemätöntä tyytyväisyyttä Marinin hallitukseen on vähätelty sillä, että kriisiaikana kansat asettuvat johtajiensa tueksi. Jos tämä pitäisi paikkansa, […]

Hallituspuolueilla on aluevaalien ensimmäiset lähtöruudut

 • 2.11.2021
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) lokakuussa julkistamassa Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten mielipiteitä aluevaaleista ja aluevaltuustosta. Raportin aineiston perusteella voidaan päätellä, että hallituspuolueet lähtevät vaaleihin hyvistä asetelmista. Marinin hallitusta pitää vahvasti koossa ‒ ajoittaisista julkisista kiistoista huolimatta ‒ sen kannattajien yhtenäiset näkemykset aluevaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Marinin hallitusta ja sen kannattajia liimaa yhteen päättäväisyys viedä loppuun historiallisen merkittävä sosiaali- ja […]

Miksi vasemmistoliiton ehdokkaita äänestettiin kuntavaaleissa?

 • 3.11.2020
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI KUVAT: CAI MELAKOSKI

Vasemmistoliiton äänestäjät perustelivat viime kuntavaalien äänestyspäätöstään ensisijaisesti puolueen arvomaailmalla, hyvällä linjalla valtakunnallisissa ja paikallisissa kysymyksissä sekä puolueen edustajien pätevyydellä. Vaalikonesuositukset ja oman ammattiryhmän etujen ajaminen olivat myös asioita, jotka olivat vasemmiston äänestäjien puoluevalinnalle tärkeämpiä kuin muita puolueita äänestäneille. Puoluevalintojen ratkaisevat syyt ilmenevät Sami Borgin laatimassa Kunnallisalan kehittämissäätiön vuonna 2018 julkaisemassa raportissa Kuntavaalitutkimus 2017. Vaalityön tekijöiden […]

Vaalitutkimus: punavihreät äänestäjät on moniääninen joukko

 • 12.10.2020
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI KUVAT: CAI MELAKOSKI

Vaalitutkimuksissa kartoitetaan muun muassa eri puolueiden äänestäjien suhtautumista poliittisiin asiakysymyksiin. Tutkimuksiin osallistuvia on myös pyydetty sijoittamaan itsensä vasemmisto‒oikeisto -ulottuvuudelle. Tulokset osoittavat, että puheille kolmen puolueen punavihreästä ryhmästä on perusteita.  Vasemmistoliiton, sosiaalidemokraattisen puolueen ja vihreiden kannattajat sijoittavat itsensä vasemmisto‒oikeisto -ulottuvuuden keskipisteestä vasemmalle. Kaikkien muiden puolueiden kannattajat sijoittavat itsensä keskipisteestä oikealle.  Kaksissa viime eduskuntavaaleissa vihreitä äänestäneet ovat […]

Vasemmistoliiton kannattajien mieli on muuttunut monissa kysymyksissä

 • 30.9.2020
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI KUVAT: CAI MELAKOSKI

Eduskuntavaalitutkimus 2019 on ilmestynyt. Politiikan ilmastonmuutos raportoi 21 artikkelissaan yli 500 sivullaan eduskuntavaaleista sangen monipuolisesti. Raportti kertoo muun muassa eri puolueiden kannattajien asennoitumisesta moniin poliittisiin kysymyksiin. Vasen Kaista vertailee tässä kirjoituksessa vasemmistoliittoa äänestäneiden kansalaisten näkemyksiä 12 poliittisesta asiakysymyksestä vuosien 2011, 2015 ja 2019 vaalien aikaan. Joissain kysymyksissä mielipiteet ovat muuttuneet niin perusteellisesti, että voidaan kysyä, […]

Politiikan ilmapuntari 2019: vastakohtien aika ei ole ohi

 • 14.4.2020
 • TEKSTI: CAI MELAKOSKI KUVAT: CAI MELAKOSKI

Koulutuksen voimavarojen turvaaminen, tuloerojen kaventaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat vasemmistoliiton kannattajien mielestä hallituksen tärkeimmät tehtävät. Tämä käy ilmi juuri julkaistusta Kunnallisalan kehittämissäätiön raportista “Kansalaismielipide ja kunnat – Ilmapuntari 2019”. Raportti kertoo kansalaisten näkemyksistä eri yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten perusoikeuksista, työllisyyden esteistä, ilmastonmuutoksesta ja korruptiosta. Tämä kirjoitus esittelee vasemmistoliittoa ja muita puolueita viime eduskuntavaaleissa äänestäneiden kansalaisten mielipiteitä […]

Vasemmistoliitolle 80 kansanedustajaa?

 • 20.10.2018

  Teksti: CAI MELAKOSKI Suurimmat puolueet teettävät kahdesti vuodessa puoluebarometrin, joka kertoo kansalaisten mielikuvista ja ajatuksista eri puolueista. Se kuvaa puolueiden imagoa monipuolisemmin kuin kuukausittaiset kannatusmittaukset. Puoli vuotta ennen eduskuntavaaleja julkaistut barometrit ennakoivat vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaalien voittajat. Puoluebarometri on salainen, mutta aina joku vuotaa sen lehdistölle. Barometrin haastatteluissa kysytään muun muassa, mitkä puolueet […]