Artikkeli: Tampere

21.9.2021 klo 18:32

Vasemmisto: Tampereen strategiaksi toisin tekemisen kaupunki

Tampereen kaupungin strategia oli lähetekeskustelussa eilisessä valtuuston kokouksessa. Vasemmisto toi esiin teemoja, joista strategiasta uupuu: huomio yhdenvertaisuuteen, heikko-osaisimpien kaupunkilaisten asemaan sekä ilmastonmuutokseen. Tekemisen kaupungin sijasta tarvittaisiin toisin tekemisen kaupunki. (Kuva: Cai Melakoski)

Vasemmistoliiton mielestä Tampereen kaupungin strategiaan kaivattaisiin paikoin syvempää ymmärrystä yhdenvertaisuuden ja heikoimmassa asemassa olevien kaupunkilaisten tarpeiden osalta. Vasemmistoliitto myös kyseenalaistaa strategian vastaavan aidosti ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Kaupunginvaltuusto kävi maanantaina kokouksessaan lähetekeskustelun Tampereen strategialuonnoksesta. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut kommentoivat strategiaa muun muassa ilmastonmuutoksen, köyhyyden, asunnottomuuden, osattomuuden, yhdenvertaisuuden ja segregaation eli asuinalueiden eriytymisen osilta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti maanantain valtuuston kokouksessa myös valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden mainonnan rajoittamista ulkomainonnassa. Suomessa asiaa on edistänyt ensimmäisenä Helsingin vasemmistoliitto.

Vasemmiston valtuustoryhmä huolissaan nuorten tulevaisuudesta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela piti tunteikkaan puheenvuoron ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lasten ja nuorten mielenterveyteen, hyvinvointiin ja tulevaisuuden näkymiin.

– Jos mietitään Tampereella kasvavia sukupolvia, niin vastaako tämä strategia heidän tarpeisiinsa? Otetaanko tässä strategiassa riittävän vakavasti se epätoivo, mitä 42 prosenttia suomalaisista nuorista kokee ilmastonmuutoksen vuoksi?

Hanhela viittasi hiljattain julkaistuun laajaan kansainväliseen tutkimukseen, jonka mukaan jo 42 prosenttia suomalaisnuorista epäröi lasten hankkimista ilmastokriisiin liittyvien huolien vuoksi. Tutkimuksen mukaan yhtä moni uskoo, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia elämässään kuin heidän vanhemmillaan oli. Lisäksi 42 prosenttia uskoo, että ihmiskunta on tuhoon tuomittu.

– Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että strategiakauden keskeiseksi tavoitteeksi on nostettava se muutos, jonka me tarvitsemme tehdäksemme Tampereesta kestävän, yhdenvertaisen ja hyvinvoivan. Pelkkä “tekemisen kaupunki” ei riitä; meidän on oltava toisin tekemisen kaupunki, myös politiikassa ja kaupunkiorganisaation sisällä, kiteytti Hanhela ryhmäpuheenvuoron päätteeksi.

Strategialuonnoksessa puutteita Vasemmiston valtuutettujen näkökulmasta

Minna Minkkinen korosti puheenvuorossaan päihdepalveluiden pirstaleisuutta sekä niihin hakeutumiseen liittyvää stigmaa, ja käski Tampereen päättäjiä esittämään itselleen kaksi kysymystä:

– Mitä olemme tehneet päihdepalveluille, kun ihmiset eivät sinne hakeudu ja kokevat ne pirstaleisina? Lisäksi stigma vaikeuttaa hoitoon hakeutumiseen. Emmehän me vain itse lisää sitä puheillamme?

Ulla-Leena Alppi toivoi puheenvuorossaan, että strategian sloganista, “tekemisen kaupunki”, huolimatta sen kokonaisuuteen sisältyisi ymmärrys siitä, että Tampereellakin on paljon ihmisiä, jotka eivät eri syistä voi, pysty tai jaksa liittyä tekevien ja menestyvien tamperelaisten joukkoon.

– Meillä on ihmisiä, jotka sinnittelevät köyhyydessä, meillä on asunnottomia, pitkäaikaissairaita, ja maahanmuuttajia, joille ei ole itsestään selvää kokea osallisuutta tekemiseen kaupungissamme. Strategiaa onkin syytä kirkastaa ja ymmärtää, että huono-osaisuus on paljon muutakin kuin toimeentulovaikeuksia, muistutti Alppi puheenvuorossaan.

Mikko Aaltonen nosti esiin huolen alueiden eriarvoistumisesta eli segregaatiosta. Aaltosen mukaan sosiaalisten ongelmien keskittyminen joihinkin kaupunginosiin on todellinen ongelma. 

– Ratkaisuna tähän ongelmaan on lähiöistä huolehtiminen. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon Tesoma, jossa on nähty viime vuosina positiivista kehitystä.

Noora Tapio kertoi puheenvuorossaan aluksi olleen iloinen siitä, että yhdenvertaisuus oli nimetty yhdeksi strategian painopisteistä. Sisältö ei kuitenkaan vastannut sitä yhdenvertaisuuskäsitystä, joka sen laajassa merkityksessä tulisi kaupungin strategiassa Tapion mielestä nähdä.

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen on samanarvoisessa asemassa riippumatta sellaisista asioista, kuten kielestä, kansalaisuudesta, muusta alkuperästä, iästä, sukupuolesta, fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta toimintakyvystä, seksuaalisuudesta ja muista vastaavista tekijöistä.

Vielä luonnoksesta ei löydy sellaisia mittareita tai konkreettisia tavoitteita, jotka todella sisäistäisivät yhdenvertaisuuden ytimen ja yhdenvertaisuuden puutteet. Vähemmistöihin kuuluvien tamperelaisten hyvinvointiin on kiinnitettävä strategian tavoitteiden ja mittareiden jatkotyöstössä erityistä huomiota, Tapio jatkoi.

Ilmastohaitallisten tuotteiden ulkomainontaa halutaan rajoittaa

Tampereen vasemmistoliitto jätti valtuustoaloitteen ilmastohaitallisten asioiden, kuten lentomatkailun, lihatuotteiden ja suoraan fossiiliteollisuuteen liittyvien tuotteiden mainonnan ja markkinoinnin rajoittamisesta Tampereen kaupungin vuokraamilla ulkomainontapaikoilla.

Vasemmistoliitto muistuttaa aloitteessa, että Tampereen kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin vastaiseen taisteluun. Toimet menettävät merkitystään, kun kaupunki samanaikaisesti vuokraa ulkomainontapaikkoja markkinoinnille, jolla pyritään lisäämään ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden kuluttamista. Vasemmistoliiton mielestä Tampereen kaupungin tulee tehdä ilmastotekoja myös kaupunkilaisten kulutuskäyttäytymisen osalta.

Vasemmistoliiton mielestä Tampereen kaupungin tulisi muuttaa ulkomainosyritysten kanssa tekemäänsä vuokrasopimusta siten, että sopimusehdot kieltävät mainospaikkojen käyttämisen ilmastohaitalliseen ulkomainontaan. Sama muutos tulisi tehdä kaikkien Tampereen kaupungin määräysvallassa olevien organisaatioiden vuokrasopimuksiin, mikäli nämä vuokraavat tilaa ulkomainosyhtiöille. Asiaa tulee edistää myös niissä yhteyksissä, joissa kaupunki vaikuttaa ja joissa ulkomainontaa on sijoitettuna.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *