Artikkeli: Vasemmisto

15.2.2023 klo 12:53

Vasemmiston vaaliohjelma näyttää tietä reiluun tulevaisuuteen

Pirkanmaan vasemmiston ehdokkaita vaaliteltan edessä.
Eduskuntavaaliehdokkaat Selmi Holopainen, Anne Nyman, Satu Kosola, Toni Ilmaniemi, Leena Saarela ja Virva-Mari Rask ovat valmiita keskustelemaan vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmasta. (Kuva: Raisa Taurinka)

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelma perustuu lupaukseen reilummasta huomisesta. Ohjelmassa pureudutaan kysymyksiin, miten saadaan reilulla tavalla talous tasapainotettua, vihreä siirtymä toteutettua, työelämän ja työvoimakriisin ongelmat ratkaistua sekä Suomen turvallisuus varmistettua. 

Ohjelmassa esitetään konkreettisia keinoja valtiontalouden tasapainottamiseen. Työelämälainsäädännön osalta esitetään esimerkiksi joukkokanneoikeutta ammattiyhdistysliikkeelle ja alipalkkauksen kriminalisointia. Turvallisuutta vahvistettaisiin rikollisuuden ennaltaehkäisyä tehostamalla ja takaamalla riittävät maanpuolustukselliset resurssit. 

Luonnon ja eläinten asemaa ohjelma vahvistaisi vaatimalla tiukempaa eläinsuojelulainsäädäntöä, luontolakia sekä eläinten ja luonnon itseisarvon tunnistamista laissa. Uusiutuvaa energiaa halutaan tukea ja maataloutta kannustaa kasvipohjaiseen ruuantuotantoon.

Vasemmistoliitto kertoo, mistä rahat tulevat

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliohjelmassa esitetään veropohjan tiukennusta, työllisyysasteen nostamista sekä menosäästöjä valtiontalouden tasapainottamiseksi. Lisämenoja esitetään 1,5 miljardia, mutta tasapainotustoimilla saataisiin 4,5 miljardia. Ohjelmassa korostetaan, että hyvä taloudenpito perustuu riittäviin verotuloihin, työllisyyteen ja järkeviin, tuottavuutta lisääviin investointeihin, kuten koulutukseen. 

Menosäästöjä vasemmisto esittää 0,5 miljardin edestä. Säästöjä tulisi esimerkiksi ympäristölle haitallisista verotuista ja kotitalousvähennysten kohtuullistamisesta. Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen toisivat vaaliohjelman mukaan lisätuloja valtiolle 1,5 miljardia. 

Vasemmiston esittämät verouudistukset toisivat ohjelman mukaan 2,5 miljardin verran lisää tuloja. Kokonaisveroasteen nostoa puolue ei esitä. Puolue esittää muun muassa pääoma- ja ansiotuloverojen yhdenmukaistamista yhden veroasteikon mukaan, listaamattomien yritysten osinkoverotuesta luopumista ja verovälttelyn ehkäisemistä. Yhdistetty veroasteikko pääomatuloille tekisi pääomatuloverotuksesta progressiivista ja keventäisi siten samalla pienten pääomatulojen verotusta. Vasemmistoliitto ottaisi myös varallisuus- eli miljonääriveron takaisin käyttöön.

Oikeudenmukainen yhteiskunta

Yhdenvertaisuuden edistämistyötä ja ihmisoikeuksien vahvistamista vasemmisto jatkaisi monella tavalla niin yhteiskunnan rakenteissa kuin työelämässä. Ohjelmassa esitetään satsauksia esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen muun muassa julkisissa ja yksityisissä tiloissa. Lisäksi vammaisten kohtaamaan syrjintään halutaan puuttua tiukemmin.

Pienituloisten asemaa vasemmisto parantaisi. Vaaliohjelmassa ehdotetaan työttömien opiskelua työttömyysturvalla ja tavoitteeksi asetetaan myös perustulo, jota kohti mennään esimerkiksi korotetulla ja yhdenmukaistetulla perusturvalla. 

Julkisten palveluiden turvaaminen on huomioitu tärkeänä kokonaisuutena. Työolojen parantaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on mainittu merkittävänä tekijänä resurssin saamisen kannalta. Mielenterveyspalveluita halutaan vahvistaa kaikilla tasoilla matalan kynnyksen palveluista psykoterapian saatavuuteen ja erikoissairaanhoitoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *