Artikkeli: Pirkanmaa

20.11.2023 klo 14:22

Vasemmiston ryhmä esitti ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa palautettavaksi valmisteluun

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä ei hyväksy huonosti valmisteltua ja monilta osin ongelmallista ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa, joka kaventaa palvelutasoa. Vasemmistoliiton edustajat esittivät aluehallituksessa ohjelman palauttamista valmisteluun, mutta eivät saaneet tukea muilta ryhmiltä. (Piirros: Cindy Keränen)

Vasemmistoliiton edustajat Milka Hanhela ja Jouni Sirén esittivät aluehallituksessa ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaa (IKI2035) palautettavaksi valmisteluun ohjelman useiden ongelmakohtien ja puutteiden vuoksi. Esitys hävittiin äänin 11–2. Vasemmistoliiton edustajat jättivät palautuspäätökseen eriävän mielipiteensä.

Palautusesityksen perusteluina olivat muun muassa ohjelman sisäänrakennettu oletus ikäihmisten palvelutarpeen laskusta, vaikutusten arvioinnin puutteet, sekä puutteelliset tiedot, joita päätöksen tueksi esitettiin. Ohjelmassa esitetyt skenaariot, joiden mukaan ympärivuorokautisen hoidon kattavuus vähenisi 10,4 prosentista 8 prosenttiin ja kotihoito 21,2 prosentista 14,3 prosenttiin eivät perustu nykytilan riittävään arviointiin vaan oletukseen siitä, että nykyisellään hoidon saatavuus vastaisi tarvetta. Näin ei kuitenkaan ole vaan Pirkanmaalla on hyvin todennäköisesti satoja sellaisia vanhuksia, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa, mutta eivät sitä ole saaneet.

Väestön ikääntymisestä ja eliniänodotteen noususta johtuvaa palveluntarvetta ei kaikilta osin voida ehkäistä, vaan siihen on vastattava. Kuitenkaan esimerkiksi muistisairauksien yleistymistä ei ole huomioitu suunnitelmissa. IKI2035-kehitysohjelman tavoitteissa ei myöskään ole otettu huomioon koronan aikana syntynyttä hoitovelkaa.

Ohjelman uudelleen valmistelu on perusteltua myös siksi, että ohjelmasta puuttuvat muutosten ja riskien vaikutusten kokonaisvaltainen arviointi. Esimerkiksi ikäihmisten palveluntarjonnan kattavuuden vähenemisen sukupuolivaikutuksia tai vaikutuksia lakisääteisten palvelujen toteutumiseen hyvinvointialueella ei ole arvioitu eikä myöskään uudistuksen vaikutuksia vuodeosastojen, päivystysten ja hälytystehtävien kuormitukseen.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tulee kyetä noudattamaan sekä perustuslakia että lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, niin sanottua sotelakia. Perustuslaki määrää, että julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Sotelaki puolestaan määrää, että hyvinvointialueella on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja sen on huolehdittava asukkaidensa palvelutarpeen mukaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *