Näkökulma, Suomi

VILI ANTERO JOUSI

16.3.2024 klo 12:47

Osuuskauppavaalit 2024 – taktinen äänestystapa

Salet, S-marketit ja ABC-asemat sekä muiden muassa monet hotellit ovat osa S-ryhmään kuuluvaa Pirkanmaan Osuuskauppaa. Osuuskaupan 200 000 jäsenellä oli äänioikeus 60-jäsenisen edustajiston vaaleissa. (Kuva: Cai Melakoski)

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) osuuskaupat järjestävät parhaillaan vaalit, joissa niille valitaan uusi edustajisto. Vaalit tarjoavatkin asiakasomistajillensa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa osuuskaupan toimintaan, jonka vuoksi on erityisen tärkeää, että vaalitapa valittaisiin huolellisesti ja ottaen huomioon kaikkien ehdokkaiden mahdollisuudet tulla valituiksi. Osuuskauppavaalit ovat myös merkittävä osa suomalaista osuustoimintaa ja demokratiaa. Eritoten sen vuoksi vaalitavan valinta on kuin onkin hyvin tärkeä päätös, joka eittämättä vaikuttaa vaalien lopputulokseen ja siten myös siihen, millaisia päätöksiä osuuskaupassa tultaisiin jatkossa tekemään. 

Uudistus vaalitapaan

Tänä vuonna Pirkanmaan osuuskauppa on jostain syystä päättänyt, että osuuskauppavaalit järjestetään perinteisten listavaalien sijaan henkilövaaleina. Kun puhutaan edellä mainituista kahdesta vaalitavasta, on tärkeää ymmärtää, että kumpikin näistä heijastavat erilaisia demokratian perusperiaatteita. Henkilövaalit korostavat ehdokkaiden yksilöllisiä ominaisuuksia ja henkilökohtaista tunnettavuutta, kun taas listavaalit puolestaan tukevat enemmän ryhmiä tai puolueita, jotka jakavat yhteisiä arvoja ja tavoitteita. On tärkeää kyetä huomaamaan, kuinka vaalitavan valinta vaikuttaa demokraattisen edustuksen laatuun ja siihen, kuinka monipuolisesti eri äänestäjäryhmien äänet kuuluvat ja kuinka hyvin osuuskauppa pystyy palvelemaan jäsentensä todellisia tarpeita. Siksi S-ryhmän vaalitavan valintaan tulisi suhtautua vakavasti ja harkiten sekä ottaen huomioon eri vaalitapojen vahvuudet ja heikkoudet sekä niiden vaikutukset eri ehdokasryhmien mahdollisuuksiin.

Taloudellinen etulyöntiasema vastaan joukkovoima

Henkilövaalit, joissa äänestetään yksittäisiä ehdokkaita eikä puolueiden tai ryhmien listoja, voivat olla haastavia vasemmistolaisten ehdokkaiden kannalta. Tämä johtuu siitä, että henkilövaaleissa korostuu ehdokkaiden henkilökohtainen näkyvyys ja tunnettavuus, mikä voi suosia juuri niitä ehdokkaita, joilla on enemmän resursseja markkinointiin ja vaalikampanjointiin. Vasemmistolaisten ehdokkaiden voi olla vaikeampi erottautua, jos vaalikampanjointi keskittyy yksilöiden saavutuksiin ja persoonaan. Tästä näkökulmasta asiaa katsottuna henkilövaalit voivat tulla haasteellisiksi, sillä ne vaatisivat ehdokkailta valmiiksi laajaa tunnettavuutta, kykyä erottautua joukosta ja erityisesti huomattavasti ahkerampaa kampanjointia. Valitettavasti tässä maailmassa enemmän näkyvyyttä saavat luonnollisestikin ne ehdokkaista, joilta löytyy taloudellisia resursseja muita enemmän laittaa mainoskampanijointiin. Listavaalit sen sijaan mahdollistaisivat äänestäjille valinnan ryhmän arvojen ja tavoitteiden perusteella, mikä voi olla eduksi vasemmistolaisille ehdokkaille, jotka usein korostavat yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Listavaaleissa äänestäjät voivat tukea tiettyä poliittista suuntausta tai arvopohjaa ilman, että heidän tarvitsee tuntea kaikkia ehdokkaita henkilökohtaisesti. Tämä voisi auttaa vasemmistolaisia ehdokkaita saamaan enemmän ääniä, sillä heidän ei tarvitse kilpailla yksilöllisellä näkyvyydellä vaan he voivat vedota yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Siksi kummastuttaakin valinnan päätyminen juuri henkilövaaleihin, sillä vaikka suoraan sen vaikutusta ei pystykään etukäteen ennustamaan niin todennäköisyydet sille, että oikeisto hyötyy enemmän listavaaleista on kuitenkin selvästi nähtävissä.

Mitään ei olla kuitenkaan menetetty

Tämä kaikki ei kuitenkaan poista sitä tiedostettua faktaa, että SOK:n järjestämät osuuskauppavaalit ovat ainutlaatuinen tilaisuus juuri siihen, että osuuskaupan jäsenet pääsevät vaikuttamaan, kuka tai ketkä edustavat heidän etujaan osuuskaupan hallinnossa ja päättävät osuuskaupan suunnasta ja palveluista tulevaisuudessa. Tämä edustajisto toimii äänitorvena sekä välittää jäsenten toiveet ja ideat osuuskaupan johdolle ja näin ollen vaikuttaa suoraan siihen, miten osuuskauppa kehittyy ja millaisia palveluita se jatkossakin haluaa sekä kykenee tarjoamaan asiakkaillensa. Muista, että äänestämällä voit vaikuttaa siihen, ketkä ovat päättämässä siitä miten osuuskauppasi kehittyy ja millaisia palveluita se tarjoaa tulevaisuudessakin. Äänestysaikaa on maaliskuun 20. päivään asti.

Kirjoittaja on Tampereen Vasemmistonuorten sekä Hervannan kulttuurimarxistien puheenjohtaja, luottamustoimihenkilö, vastuuvaikuttaja, filosofi ja taiteilija sekä viidennen sukupolven tamperelainen.

|||

Pirkanmaan Osuuskaupan vaalit ovat käynnissä 20.3.2024 saakka. Muut osuuskaupat järjestävät vaalinsa eri aikaan, mutta maaliskuun aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *