Artikkeli: Pääkirjoitus 2013–2018

12.12.2016 klo 08:39

Psykiatrinen hoito Pitkäniemestä Kauppiin?

SINIKKA TORKKOLA
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää tänään, minne Pirkanmaan aikuispsykiatrisen sairaanhoidon uudet tilat rakennetaan. Mahdollisia sijoituspaikkoja on periaatteessa neljä, Hatanpää, Kauppi, Pitkäniemi ja Vammala. Käytännössä valinta tehdään Kaupin ja Pitkäniemen välillä.

Pitkäniemen yli satavuotiaat rakennukset eivät vastaa nykyaikaisen psykiatrisen hoidon tarpeita. Potilaita hoidetaan usean hengen huoneissa. Tilojen turvallisuudessa on useita puutteita, sillä rakennukset ovat pieniä, sokkeloisia, kaksikerroksisia, hissittömiä ja kaukana toisistaan. Rakennukset ovat arkkitehtonisesti kauniita, mutta tekniseltä kunnoltaan vaatimattomia. Peruskorjauksia on tehty viimeksi 1980-luvulla.

On ilmiselvää, että psykiatrinen hoito vaatii uudet tilat. Vaikka rakentaminen ulottuu 2020-luvulle, aikuispsykiatrian sijainnin periaateratkaisu on tehtävä tänä vuonna, sillä päätös vaikuttaa sairaanhoitopiirin muihin rakennushankkeisiin. Pitkäniemen kehitysvammahuollon asiakkaiden tarvitseman terapiatilan koko ja sijainti riippuu siitä, käyttävätkö tiloja tulevaisuudessa vain kehitysvammanhuollon asiakkaat vai myös psykiatrisen hoidon asiakkaat. Aikuispsykiatrian osastojen sijoituspaikka vaikuttaa myös Taysin keskussairaalan uudistamisohjelmaan Kaupin kampuksella.

Sairaanhoitopiirin selvityksessä on vertailtu neljää eri sijoitusvaihtoehtoa Hatanpäätä, Kauppia, Pitkäniemeä ja Vammalaa. Potilasjärjestöt kannattavat psykiatrisen hoidon sijoittamista muun erikoissairaanhoidon yhteyteen, sillä se vähentäisi leimaantumista ja parantaisi potilaiden somaattisten sairauksien hoitoa. Järjestöt kannattavat sijoittamista Tampeerelle, sillä se on lähimpänä suurinta osaa asiakkaita ja heidän omaisiaan.

Henkilöstöjärjestöt ovat puoltaneet Pitkäniemi-vaihtoehtoa, sillä ympäristö ulkoilumahdollisuuksineen tukee hoitoa. Pitkäniemi- vaihtoehtoa puoltavat myös välittömät rakennuskustannukset. Uudisrakentaminen Pitkäniemeen olisi 15 miljoonaa euroa edullisempaa, sillä alueella on kaksi käyttökelpoista rakennusta. Mutta jos kuluihin lasketaan uudelleen käytettävien rakennusten tulossa olevat remontointikustannukset, ei rakennuskustannuksilla ole merkittävää eroa.

Psykiatrisen hoidon muutokset myös puoltavat sijoittamista muun erikoissairaanhoidon yhteyteen. Tulevaisuudessa vuodeosastohoidossa korostuvat somaattisten sairauksien hoitoa lähellä olevat biologisperäiset hoidot. Myös genetiikkaa hyödyntävät yksilölliset hoidot lisääntyvät. Läheinen yhteys somaattiseen sairaanhoitoon tukee näiden hoitojen kehittymistä.

Hoidolliset syyt eivät kuitenkaan ole ainoita psykiatrisen hoidon sijoituspäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Aluepolitiikka ja lähestyvät kuntavaalit siivittänevät tänään keskustelua sairaanhoitopiirin valtuustossa. Nähtäväksi jää, voittaako potilaiden paras ja päättyykö leimaava perinne eristää psykiatrista hoitoa tarvitsevat muusta sairaanhoidosta.

 

Kirjoittaja on Vasen Kaistan päätoimittaja ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen.

 

Pitkäniemi kuva Tuula Kataja
Hyvillä ulkoilumahdollisuuksilla on perusteltu aikuispsykiatrian uudisrakennusen sijoittamista Pitkäniemeen. Myös Kaupin kampuksella on ulkoilumaastot lähellä. Kuva: Tuuli Kataja.

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *