Artikkeli: Tampere

24.4.2024 klo 16:11

Tampereen valtuusto päätti yhtiöittää TKL:n ja kuopata Tavasen

Tampereen nysset (Kuva: Cai Melakoski)

Tampereen kaupunginvaltuuston maanantaisessa kokouksessa tehtiin kaksi merkittävää päätöstä: Tampereen viimeinen liikelaitos Tampereen Kaupunkiliikenne, TKL yhtiöitettiin ja tekopohjavesihanke Tavase päätettiin lopettaa. Molemmat päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mitja Tapio totesi, että ryhmä hyväksyy TKL:n yhtiöittämisen. Hän muistutti, ettei päätös tarkoita linjoista tai lippuhinnoista tehtävien päätösten siirtämistä, vaan TKL-yhtiö on yksikkö, joka tuottaa bussiliikennettä kaupungin tilauksen mukaan. 

– TKL on nyt isojen kysymysten äärellä: tuleva varikkoratkaisu ja joukkoliikenteen sähköistyminen vaikuttavat merkittävällä tavalla kaupungin joukkoliikennetavoitteiden toteutumiseen. Yhtiöittäminen kenties vahvistaa TKL:n kykyä viedä nämä muutokset kunnialla maaliin. Nämä kaksi esimerkkiä ovat samalla esimerkkejä siitä, että TKL:llä on strategistakin merkitystä kaupungille — ja siten myös jatkossa on pidettävä kiinni siitä, että TKL pysyy kaupungin omistamana yhtiönä, jotta kaupungin keinovalikoima joukkoliikenteen kehittämisessä on mahdollisimman moninainen, tiivisti Mitja Tapio syitä, jotka puolsivat yhtiöittämistä.

Mitja Tapio korosti puheenvuorossaan, että vasemmistoliitto on jokaista yhtiöittämispäätöstä harkinnut tapauskohtaisesti.

– Meille vasemmistoliiton valtuustoryhmässä on monessa käänteessä ollut keskeistä puolustaa kaupungin liikelaitoksia, sillä yhtiöittäminen tarkoittaa aivan liian usein avoimuuden vähentymistä, demokratian heikentymistä ja voittojen asettamista palvelun laadun edelle, Tapio totesi.

Jouni Sirén (vas.), totesi puheenvuorossaan, että syy siihen, miksi vasemmistoliitto on suhtautunut kaupungin toimintojen yhtiöittämiseen vähän nuivasti, on päätöksenteon avoimuus. Yhtiöissä päätökset tehdään hallituksessa, jonka kokoukset eivät ole avoimia. Kaupunkilaisilla ei siten mahdollisuutta valvoa, mitä yhtiö päättää ja millä perusteilla.

– Pelottava esimerkki tästä saatiin pari vuotta sitten, kun Tampereen kaupungin omistama Tampereen Vuokra-asunnot Oy päätti myydä 106 asuntoa. Hyvin asiansa hoitaneet vuokralaiset menettivät kotinsa ja joutuivat etsimään uuden asunnon. Asiasta nousi iso meteli. Silloin kukaan ei tuntunut tietävän, kuka päätöksen teki ja miksi se tehtiin. Perusteet jäivät hyvin hatariksi. Toivottavasti tästä surullisesta tapauksesta on otettu opiksi ja tulevan Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n päätöksenteko on avointa ja demokraattista, Sirén nosti esiin puheenvuorossaan.

Tapio nosti puheessaan esiin yhtiöittämisen vaikutukset työntekijöiden asemaan.

 – Tulevan yhtiön on välttämätöntä käydä heti ensiaskelista alkaen aktiivista keskustelua työntekijöiden kanssa, jotta luottamus työnantajan ja -tekijöiden välillä on vahva, ja jotta työntekijöiden työehdot ja -olot voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiöittämistä ei pidä käyttää työehtosopimusshoppailun välineenä, Tapio kiteytti.

Valtuusto hyväksyikin yksimielisesti ponnen, jonka mukaan TKL:n yhtiöittämisessä huomioidaan, että aloittavan yhtiön työntekijöiden työehdot ovat kilpailukykyisiä ja työhyvinvointia edistäviä.

Tavasen taru päättyy vihdoinkin

Valtuusto kuoppasi Tavasen tekopohjavesihankkeen lopullisesti ja päätti yli kaksikymmentä vuotta sitten perustetun Tavase Oy:n toiminnan lopettamisesta. Korkein hallinto-oikeus oli maaliskuussa tekemällään päätöksellä hylännyt yhtiön hakeman vesilain mukaisen luvan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä iloitsi päätöksestä. 

– Suunniteltu tekopohjavesilaitos olisi toteutuessaan uhannut Natura 2000 -alueen herkkää luontoa. Hankkeeseen on kaadettu miljoonatolkulla rahaa ja sen edistämisestä on kovasta vastatuulesta huolimatta pidetty kiinni niin härkäpäisesti, että Tavase Oy on tuntunut vampyyrilta, joka ei suostu kuolemaan, sillä lukuisia kertoja on tehty päätöksiä, joiden piti ennakoida hankkeen päättämistä. Nyt viimeistään korkeimman hallinto-oikeuden päätös lienee se vasama, joka tämän vampyyrin tappaa, Mitja Tapio nosti puheenvuorossaan esiin.

– Kangasalan ja Pälkäneen asukkaat ovat sinnikkäästi puolustaneet arvokasta harjuluontoa ja tehneet kaikkensa hankkeen pysäyttämiseksi. Kansalaisyhteiskunta on ollut se taho, joka peräänkuulutti niin poliittista kuin oikeudellistakin reittiä pitkin, että luontoarvojen merkitys tunnistetaan, kun päätöstä tehdään. Päätös lakkauttaa Tavase Oy on kansalaisyhteiskunnan ja pirkanmaalaisen luonnon voitto, Tapio jatkoi.

Vasemmistoliitolta valtuustoaloitteet koulutuksesta ja kouluruuasta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti ryhmäaloitteen toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden säilyttämisestä. Hallitus päätti kehysriihessä viime viikolla rajata maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Maksulliseksi tulisivat oppimateriaalien lisäksi ylioppilaskokeet. Maksuton toinen aste otettiin käyttöön vuoden 2021 elokuussa.

Maksuttomat oppimateriaalit ja kokeet edistävät jokaisen nuoren mahdollisuutta tavoitella haluamaansa koulutusta taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Maksuttomuuden rajaaminen vaikuttaa kaikkiin opiskelijoihin, mutta erityisesti se kuormittaa niitä nuoria, joilla on taloudellisia tai oppimiseen liittyviä haasteita. On ristiriitaista, että nuoret velvoitetaan toisen asteen opintojen aloittamiseen, mutta opintojen loppuun saattamiselle ei luoda taloudellisia edellytyksiä, aloitteessa todetaan.

Valtuutettu Mitja Tapio jätti aloitteen kouluruokailun kehittämisestä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Tampereen kaupunki käynnistäisi kattavan kouluruuan kehittämishankkeen, jossa paneuduttaisiin kouluruokailun kehittämiseen ruokailutilanteen ja koulun kulttuurin näkökulmista. Aloitteessa todetaan, että kehittämistyöhön olisi tärkeää ottaa mukaan oppilaat, kaikki kouluyhteisössä työskentelevät ammattiryhmät, huoltajat sekä Pirkanmaan Voimia.

Pelkkä ruoan laatuun panostaminen ei riitä, jos kouluruokailu koetaan muista syistä epämiellyttäväksi. Sen taustalla on useita mahdollisia syitä. Ruokailutilanteen hektisyys ja meluisuus, ruokailuun käytettävän ajan lyhyys tai oppilaan kokema yksinäisyys ovat esimerkkejä syistä, jotka voivat tehdä ruokailuun osallistumisesta suhteettoman vaikeaa monelle oppilaalle, aloitteessa tuodaan esiin.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *