Artikkeli: Tampere, Vasemmisto

19.2.2019 klo 11:35

Vaalien alla koko valtuustoa kiinnostaa köyhän asia

Köyhyys yleistyy etenkin lapsiperheissä. Vaalien alla köyhillä on paljon "ystäviä". Vasemmisto on köyhän asialla muulloinkin. (Kuva: Cai Melakoski)
Faktalaatikko:

Institutionaalinen korruptio on käytäntöihin ja rakenteisiin hiipiviä, laillisuuden rajoja hipovia, epäeettisiä toimintatapoja, jotka rapauttavat luottamusta päätöksentekoon ja heikentävät yhteiskunnan toimintaa. Rakenteellinen korruptiota ei ole helppo havaita. Sille on tyypillistä toiminta piilossa, pienissä piireissä ja suljetuissa verkostoissa.

Kaupunginvaltuusto keskusteli maanantai-iltana pitkään Tampereen köyhyysohjelmasta. Ohjelma on ainutlaatuinen koko Suomen mittakaavassa; missään muussa kaupungissa ei vastaavaa ohjelmaa toistaiseksi ole. Edellisellä valtuustokaudella saatiin aikaiseksi esimerkiksi aktiivipassi ja sosiaalinen luototus. Tällä kertaa ohjelman valmistelutyöhön on otettu mukaan aiempaa laajemmin asiantuntijoita sekä kaupunkilaisia kaikista ikäluokista.

Nykyistä pormestariohjelmaa laadittaessa köyhyystyöryhmän säilyminen oli vasemmistoliitolle ratkaiseva kysymys, ja lopulta asia menikin neuvotteluissa läpi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Aaltonen toimii köyhyystyöryhmän puheenjohtajana nyt jo toista kautta ja piti valtuuston kokouksessa ensimmäisen puheenvuoron aiheesta. Aaltonen kertoi ohjelmassa pyrityn realistisuuteen, siihen, kuinka tamperelaisten köyhien asemaa ja arkea voitaisi oikeasti helpottaa.

Vaalikevät pilkotti puheenvuoroissa; köyhyys teemana kiinnosti valtuutettuja laajasti ja köyhyydessä elävän ihmisarvo ja varsinkin lasten kokemukset olivat vahvasti läsnä keskustelussa. Aaltonen muistutti, että viime kädessä köyhyysohjelman tavoitteiden toteutuminen on valtuuston vastuulla ja kiinni rahasta. Arvovalinnat näkyvät resurssoinnissa, ja tulevissa talousarvioissa onkin syytä muistaa illan varsin yksimielinen keskustelu köyhyyden ennaltaehkäisystä ja poistamisesta.

Puututaan harmaaseen talouteen ja lastensuojelutarpeen syntyyn

Vasemmistoliiton valtuutetut Sinikka Torkkola ja Ulla-Leena Alppi jättivät maanantain kokouksessa aloitteet. Torkkolan aloite koski harmaan talouden torjunnan tehostamista ja Alpin aloite vanhempainvalmennuksen kehittämistä.

Torkkola mainitsee aloitteessaan, että kunnissa rakenteelliselle korruptiolle alttiita alueita ovat erityisesti julkiset hankinnat, maankäyttö ja rakentaminen sekä poliittinen toimintaympäristö. Harmaan talouden torjunta on Torkkolan mukaan merkityksellistä paitsi taloudellisista syistä mutta myös siksi, että sen avulla lisätään luottamusta kaupungin päätöksentekoon ja vahvistetaan demokraattista, avointa yhteiskuntaa.

Torkkola esittääkin, että Tampereen kaupunki tehostaa harmaan talouden torjuntaa ja perustaa harmaan talouden toimintaohjelman.

Valtuutettu Alppi taas esittää aloitteessaan, että Tampere kehittää neuvoloiden ja muiden lasten kasvun ja vanhemmuuden tukemisen asiantuntijoiden kanssa kaikille vanhemmille tarjottavan nykyistä kattavamman vanhempainvalmennuksen. Lastensuojelutarpeen syntymiselle ja kasvulle on useita syitä, ja laadukkaan lastensuojelun lisäksi on välttämätöntä vaikuttaa siihen, ettei tarvetta syntyisi alun alkaenkaan. Tässä ovat Alpin mukaan avainasemassa ennaltaehkäisevät toimet sekä ongelmien ilmaantuessa riittävän varhainen tuki kotona, päiväkodissa ja koulussa.

Köyhyysohjelman tavoitteiden ohella myös Torkkolan ja Alpin aloitteiden luulisi saavan kannatusta koko valtuustolta, mikäli se on kaupungin talouden tasapainottamisen ja huono-osaisuuden poistamisen kannalla yhtä yksimielisesti myös eduskuntavaalien jälkeen kuin se maanantain valtuuston kokouksessa vaikutti olevan.

*

Faktalaatikko:

Institutionaalinen korruptio on käytäntöihin ja rakenteisiin hiipiviä, laillisuuden rajoja hipovia, epäeettisiä toimintatapoja, jotka rapauttavat luottamusta päätöksentekoon ja heikentävät yhteiskunnan toimintaa. Rakenteellinen korruptiota ei ole helppo havaita. Sille on tyypillistä toiminta piilossa, pienissä piireissä ja suljetuissa verkostoissa.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *