Artikkeli: Maailma

24.5.2019 klo 08:58

Eurovaaliennusteiden lukeminen ‒ lyhyt oppimäärä

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään Suomessa ja useimmissa EU:n jäsenmaissa sunnuntaina. Alankomaissa ja Britanniassa vaalit alkoivat jo 23.5, mutta ääntenlasku vasta 26.5.

Mitään suurta mullistusta oikeiston hyväksi ei europarlamenttivaaleissa näytä olevan tulossa. Vaaliennusteiden tarkempi tarkastelu antaa uskoa, että oikeiston eteneminen tapahtuu oikeiston kustannuksella. EU:n vastaisten ja avoimesti rasististen eurokansanedustajien määrä nousee, mutta kasvu tapahtuu niiden kokoomuslaisen EPP-ryhmän jäsenten kustannuksella, jotka yhä kannattavat EU:ta ja EU:n perusarvoja.

Poliittisen keskustan voima pysyy entisellään Euroopan parlamentissa. Liberaalit voittavat sen, minkä sosiaalidemokraatit häviävät. Vasemmiston ja vihreiden asemat pysyvät suunnilleen ennallaan. Vihreät näyttävät lisäävän paikkalukuaan ja ajavan vasemmiston ohi, mutta jos Britannian ero EU:sta toteutuu, ovat puntit jälleen tasan.

Euroopan parlamentin vaalit ovat jo ohi Alankomaissa ja Britanniassa, mutta ääntenlasku tapahtuu vasta sunnuntaina. Kaikissa 28 Euroopan unionin jäsenmaassa vaalit järjestetään sunnuntai-iltaan mennessä. 

Ovensuukysely: Demareille yllätysvoitto Alankomaissa

Britanniassa ei eilisten eurovaalien yhteydessä järjestetty ovensuukyselyitä, mutta Alankomaissa tehtiin. Ipsosin tekemän ovensuukyselyn tulos poikkeaa hyvin paljon tässä kirjoituksessa esiteltävien viimeisten kannatusmittausten tuloksista Alankomaissa. Kannattaa siis suhtautua suurin varauksin sekä ennen vaaleja tehtyihin mittauksiin että ovensuukyselyjen tuloksiin.

Kannatusmittausten mukaan sosiaalidemokraatit olisivat saaneet vain kolme Alankomaiden 26 paikasta Euroopan parlamentissa, mutta Ipsosin ovensuukyselyn mukaan siitä tulisi suurin puolue maan europarlamenttiryhmässä saadessaan viisi paikkaa. Sunnuntaina paikkojen jakautuminen selviää lopullisesti.

Eurovaalit ovat eri vaalit, kuten Suomen esimerkki osoittaa

Eurovaalien ennusteiden tekemiseen ja tulkintaan liittyy useita ongelmia. Ennusteet perustuvat eri maiden parlamenttivaalien tuloksiin ja parlamenttivaaleista tehtyihin kannatusmittauksiin. Niissä ei juurikaan oteta huomioon, että eurovaalit ovat monessa maassa aivan eri vaalit kuin parlamenttivaalit.

Esimerkiksi Suomen europarlamenttivaalien tulosta koskevat monet ennusteet pohjautuvat paljolti huhtikuussa pidettyjen eduskuntavaalien tuloksiin ja viimeaikaisiin kannatusmittauksiin. Niinpä SDP:lle on ennustettu jopa neljää paikkaa, vaikka puolue ainakin tähän asti on saanut alle puolet kannattajistaan liikkeelle eurovaaleissa.

Kansainväliset tarkkailijat eivät myöskään lupaa RKP:lle yhtään paikkaa, vaikka puolue on saanut paikan kaikissa europarlamenttivaaleissa, ja tullee sen nytkin saamaan. Kansainvälisen tason taulukkolaskentaohjelmissa RKP ei viiden prosentin kannatusosuudella voi saada yhtään paikkaa, mutta reaalimaailmassa RKP saa kannattajansa aktiivisemmin liikkeelle kuin mikään muu puolue. Lisäksi RKP saa eurovaaleissa 10 000 lisä-ääntä Ahvenanmaalta. Ahvenanmaan edustus EU:ssa toteutuu RKP:n mepin avustajan roolissa. (Parissa aivan viimeisistä kansainvälisistä ennusteista on tieto RKP:n hyvistä eurovaalituloksista jo otettu huomioon.)

Samankaltaisia eurovaalituloksiin vaikuttavia kansallisia erikoisuuksia on monissa maissa, ja ne vaikeuttavat tarkkojen vaaliennusteiden tekemistä Euroopan tasolla.

Taulukko 1. Taulukon ylin rivi kertoo Euroopan parlamentin puolueryhmien jäsenmäärät heinäkuun alussa vuonna 2014, kun ryhmät olivat järjestäytyneet. ENF on poikkeus, ryhmän perustaminen onnistui vasta vuotta myöhemmin.

Kaikkien puolueiden ryhmävalinta ei ole ennakkoon selvillä

Toinen ennusteiden laatimista vaikeuttava tekijä on se, että Euroopan parlamenttiin nousee kaikissa vaaleissa uusia ryhmiä, joiden europarlamenttiryhmä ei etukäteen ole selvillä. Esimerkiksi vuoden 2014 ensimmäisten vaalitulosten mukaan vasemmistoryhmä GUE/NGL sai 45 paikkaa Euroopan parlamenttiin. Kun parlamentti heinäkuussa järjestäytyi, liittyi vasemmistoryhmään kuitenkin 52 jäsentä, muun muassa Saksan ja Alankomaiden eläinsuojelupuolueiden edustajat. Sen sijaan vasemmistoryhmään siihen asti kuuluneen Kreikan kommunistisen puolueen kaksi edustajaa jättäytyivät vasemmistoryhmän ulkopuolelle.

Saksan ja Ruotsin piraatit ovat tähän mennessä kuuluneet vihreiden ryhmään, mutta Tšekistä viikonvaihteessa todennäköisesti valittavien kolmen-neljän piraatin ryhmä on kallellaan liberaalien ALDE-ryhmään. Tšekin piraatit eivät kuitenkaan halua olla samassa ryhmässä kuin myös ALDEen suuntautunut ANO-puolue, joten tämän vuoksi piraattien valinta lienee vihreät.

Romaniassa on ollut suuria korruptioskandaaleja, ja korruptoituneiksi syytetyt puolueet eivät missään tapauksessa halua olla samassa ryhmässä kuin toiset korruptoituneiksi syytetyt puolueet. Ainakin sosiaalidemokraattisesta puolueesta lohjennut Pro Romania on aiemmin suuntautunut ALDE-ryhmään, mutta olisikin nyt menemässä sosiaalidemokraattiseen ryhmään, jos parlamentin demariryhmä ei huoli jäsenekseen korruptiosyytösten ryvettämää sosiaalidemokraattista PSD-puoluetta.

Euroopan parlamenttiin on mielipidemittausten perusteella nousemassa useita pieniä nationalistisia oikeistopuolueita, joiden ryhmävalinta ei ole selvillä. Kun puolue pyrkii lisäämään kannatustaan nationalistisella, kansainvälisyyttä hylkivällä politiikalla, on sen paha ilmoittaa että se heti vaalien jälkeen liittyy johonkin Euroopan laajuiseen organisaatioon.

Kaikki ryhmät eivät ole selvillä

Poliittisten ryhmien jäsenmäärien ennakoiminen on vaikeaa myös sen vuoksi, että kukaan ei tiedä, moniko ryhmä lopulta jatkaa toimintaansa ja kuinka monta uutta ryhmää syntyy. On varmaa, että ranskalainen Emmanuel Macronin LREM-puolue tulee saamaan parikymmentä lisäpaikkaa. Sen sijaan ei ole varmuutta siitä, liittyykö LREM liberaalien ALDE-ryhmään vai yrittääkö se koota ympärilleen oman ryhmän.

LREM saisi aivan varmasti ympärilleen Euroopan parlamentin viralliseen ryhmään vaadittavat 25 europarlamentaarikkoa. Vaatimus meppien lukumäärästä täyttyisi reilusti jo läheisen yhteistyökumppanin, Espanjan Ciudadanos-puolueen kanssa. Sen sijaan viralliseen ryhmään kohdistuva vaatimus siitä , että ryhmässä on oltava edustajia seitsemästä maasta, tuottaa vaikeuksia. Macron saattaa kuitenkin laskea sen varaan, että hän voittaa ryhmäänsä vihreiden. sosiaalidemokraattien ja liberaalien listoilta eri maissa valittuja yksittäisiä europarlamentaarikkoja.

EFDD-ryhmän jatkaminen näytti hyvin epätodennäköiseltä Brexitin vuoksi, mutta kun Britannia vielä on mukana Euroopan parlamentin vaaleissa, saattaisi ryhmä säilyä ainakin toistaiseksi, jos se saisi jäseniä seitsemästä maasta. Tämä näyttää kuiitenkin epätodennäköiseltä, sillä ryhmässä edustettuna olevista maista ainakin kolmen maan edustajat näyttävät jäävän ilman paikkoja.

Italian viiden tähden liike (M5S) on EFDD-ryhmän suurin jäsen, mutta se on hakenut itselleen toista ryhmää. Voi olla, että se onnistuu luomaan ympärilleen kokonaan uuden ryhmän.

Oikeistopopulistit nyt viidessä ryhmässä

Euroskeptinen ja muukalaiskammoinen oikeisto on nykyisessä Euroopan parlamentissa hajaantunut viiteen ryhmään. Osa oikeistopopulisteista kuuluu kokoomuksen EPP-ryhmään, osa perussuomalaisten nykyiseen ECR-ryhmään, osa Britannian UKIP-puolueen ja Italian Viiden tähden liikkeen EFDD-ryhmään, osa Marine Le Penin ja Matteo Salvinin ENF-ryhmään ja osa ryhmättömien ryhmään.

ECR on nykyisin suurin ryhmä, mutta Salvinin ENF-ryhmän tilalle kaavailema EAPN (European Alliance for People and Nations) noussee suuremmaksi ainakin Brexitin toteutuessa.

EAPN saanee riveihinsä useimat nykyiset ENF:n jäsenet (joista suurimmat ovat Ranskan RN, Itävallan FPÖ ja Italian Lega), lisäksi tulisi Saksan AfD EFDD:stä ja perussuomalaiset sekä Tanskan kansanpuolue ECR:stä. Myös Espanjan parlamenttiin nousseen VOX-puolueen ja Viron vaaleissa menestyneen EKRE-puolueen europarlamentaarikkojen odotetaan liittyvän Salvinin ryhmään.

Salvinin ryhmästä tullee tuplasti suurempi kuin ENF, mutta tämä ei johdu vain radikaalioikeiston suosion kasvusta, vaan paljolti siitä, että Salvini saa joukkoihinsa radikaalioikeistolaisia muista ryhmistä.

Suurta mullistusta ei ole tulossa: oikeisto ei kasva, mutta oikeistolaistuu

Kun Euroopan parlamentin vaaliennusteita tarkastellaan jakaen puolueryhmät melko yleisellä tavalla kolmeen blokkiin: vasemmistoon, keskustaan ja oikeistoon, näyttää siltä että vasemmistoryhmä häviää ja oikeistopopulistien blokki voittaa yli 30 paikkaa (Taulukko 2).

Vasemmiston muodostavat tässä tapauksessa keskustavasemmisto (S&D), vihreät ja EFA sekä vasemmiston GUE/NGL. Keskustan muodostavat liberaalien ALDE ja keskustaoikeiston EPP.

Taulukko 2. Taulukon 1 ryhmästä Muut on valtaosa paikoista siirretty poliittisesti lähimpään ryhmään.

Kun Euroopan parlamentit ryhmitellään totutusta poikkeavalla tavalla, näkyvät ennakoitavissa olevan kannatuksen siirtymät puolueryhmien välillä liki olemattomilla.

Taulukossa 3 on europarlamentin ryhmät jaettu kolmeen pääryhmään. Punavihreässä ryhmässä ovat vasemmisto ja vihreät, keskustaryhmässä sosiaalidemokraatit (tai sosialistit, kuten heitä EU-yhteyksissä nimitetään) ja liberaalit, ja oikeistoryhmässä oikeistoryhmät kokoomuksen EPP-ryhmästä radikaalioikeistolaiseen ENF-ryhmään.

Taulukko 3. Taulukon 1 ryhmästä Muut on valtaosa paikoista siirretty poliittisesti lähimpään ryhmään.

Taulukko 3 kuvaa puolueryhmien voimasuhteiden muutoksia paljon tarkemmin kuin esitystavaltaan vanhahtava taulukko 2. Vasemmiston, keskustan ja oikeiston välillä ei ole tapahtumassa itse asiassa mitään muutoksia. Sen sijaan keskusta- ja oikeistoblokkien sisällä tapahtuu.

Liberaalien ALDE on saamassa noin 35 lisäpaikkaa, ja sosiaalidemokraatit menettämässä saman verran. Kokoomuslainen EPP on menettämässä noin 40 paikkaa ja ENF/EAPN voittamassa hieman enemmän. Oikeisto kasvaa, mutta kasvu tapahtuu oikeiston sisällä.

Tämä ei ole yllätys, sillä kokoomuslaiset puolueet ovat yrittäneet pysäyttää radikaalioikeiston muuttumalla yhä enemmän sen kaltaiseksi. Luulisi kokoomuslaisten ennen pitkää havaitsevan, että äärioikeiston nöyristely ei äärioikeistoa heikennä.

|||

Euroopan parlamentin nykyiset ryhmät

 • European People’s Party (EPP), Euroopan kansanpuolueen ryhmä
 • Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D), Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
 • European Conservatives and Reformists (ECR), Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE), Euroopan liberaalidemokraattien liitto
 • European United Left – Nordic Green Left (GUE/NGL), Euroopan yhtynyt vasemmisto/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
 • The Greens – European Free Alliance (Greens-EFA), Vihreät / Euroopan vapaa allianssi
 • Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD), Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa
 • Europe of Nations and Freedom (ENF) Kansakuntien ja vapauden Eurooppa
 • Non-Inscrits (NI), Ryhmien ulkopuoliset parlamentin jäsenet, ryhmättömät

Muut jutussa esiintyvät ulkomaiset puolueet ja lyhenteet:

 • ANO 2011, Kyllä, (ANO politické hnutí), Tšekki
 • Piráti Tšekin piraattipuolue (Česká pirátská strana)
 • PSD Sosiaalidemokraattinen puolue (Partidul Social Democrat), Romania
 • PRO Romanian puolesta (PRO România)
 • Ciudadanos Kansalaiset (Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía), Espanja. Lyhenne Cs, C’s
 • LREM Tasavalta liikkeellä (La République En Marche!), Ranska
 • M5S Viiden tähden liike (Movimento cinque stelle), Italia
 • BREXIT Brexit-puolue (Brexit Party), Britannia. Puolueen perustivat UKIPin jäsenet vuoden 2019 alussa
 • UKIP Britannian itsenäisyyspuolue (The UK Independence Party)
 • EAPN Kansalaisten ja kansakuntien eurooppalainen liitto (European Alliance for People and Nations), 8 huhtikuuta 2019 perustettu Euroopan radikaalioikeistolaisten puolueiden liittoutuma, joka pyrkii perustamaan ryhmän Euroopan parlamenttiin
 • RN Kansallinen kokoomus (Rassemblement national), Ranska, entinen Front national
 • FPÖ Itävallan vapauspuolue ( Freiheitliche Partei Österreichs)
 • Lega, liitto, virallisesti Pohjoisen liitto Padanian vapauttamiseksi (Lega Nord per l’Indipendenza della Padania)
 • AfD Vaihtoehto Saksalle (Alternative für Deutschland)
 • DF Tanskan kansanpuolue (Dansk Folkeparti)
 • EKRE Viron konservatiivinen kansanpuolue (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
 • VOX Espanjalainen oikeistoradikaalinen puolue

Ennusteet Euroopan parlamentin vaalin paikkojen jakautumisesta

Financial Times
Der (europäische) Föderalist (saksankielinen)
Europe Elects
Politico

Euroopan parlamentin nykyiset jäsenet ja ryhmät (Euroopan parlamentin tietokanta, eri kielillä, myös suomeksi)

 

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *