Artikkeli: Pirkanmaa, Ruovesi

20.2.2021 klo 12:05

Lisäää luottamusta ja avoimuutta kuntapolitiikkaan

Osallistuvatko esteelliset päätöksentekoon Ruovedellä? Sitä pohtii Pirjo Pajunen talvikävelyillään Runebergin lähteen maisemissa. (Kuva: Pirjo Pajunen.)

Pirjo Pajunen kasvokuva

Kuntalaisena  ja luottamushenkilönä olen seurannut Ruoveden kunnallispolitiikan kiemuroita.  Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota päätöksien valmisteluun ja miten ne tehdään. Viime aikoina Ruoveden kunnan päätöksenteko on ollut poukkoilevaa. Jo tehtyjä päätöksiä on myös muutettu epäselvin perustein.

Luottamus päätöksentekoon syntyy sitä kautta, ne tehdään huolellisesti, oikein ja ilman vääriä taustavaikuttamia tai muuta mielivaltaa. Hyvää hallintotapaa pitää myös lain mukaan noudattaa.

Kuntalaissa ja hallintolaissa on selvästi säädetty niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöidenkin vastuut ja tehtävät virkavastuulla. Kunnan päätöksenteon tulee olla avointa, oikeudenmukaista ja kuntalaisten edun mukaista. Päätöksiä tehdään kuntalaisten verorahoilla ja muun muassa tarkastuslautakunnan lainmukainen tehtävä on seurata kunnan verovarojen kohdentumista kuntalaisten eduksi oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Mitä on hyvä päätöksenteko?

Hyvä päätöksenteko sisältää riittävän asioiden selvittämisen. Sisällöltään päätöksen tulee olla oikea ja lainmukainen. Hyvässä päätöksenteossa ratkaisut tulee punnita huolella ja valmistella yhteistyössä. Näin vältetään vääriä vaikuttimia päätöksenteossa, esimerkiksi ”omaan pussiin ” pelaaminen. Esteellisyyden huomioon ottaminen on erittäin tärkeä asia päätöksiä valmisteltaessa ja päätöksiä hyväksyttäessä niin kunnanhallituksessa kuin valtuustossakin.

Tarkastuslautakunnalla on lainmukainen oikeus pyytää kaikilta johtavilta kunnan viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä selvitys omistuksistaan ja keskeisistä tehtävistään eri toimielimissä, joilla voi olla merkitystä esteellisyyden syntymiseen, kun päätetään kunnan varojen käytöstä. Esteellisyys ei kuitenkaan ole kaikille luottamushenkilöille selvää. Henkilö, joka on päättävässä tai omistavassa asemassa yrityksessä tai yhteisössä, on esteellinen käsittelemään näitä yrityksiä tai yhteisöjä koskevia asiota. Siten yrityksen omistajan, osakkaan tai yrityksen johdossa työskentelevän tulee todeta olevansa esteellinen eli jäävätä itsensä yritystä koskevassa päätöksenteossa. Samoin yhteisön johto on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevia asioita. Myös lähisukulaista koskevan asian käsittelyssä luottamushenkilön tulee jäävätä itsensä. 

Esteellisyys käsittää kaikki päätöksenteon vaiheet. Esteellinen luottamushenkilö ei voi olla valmisteluvaiheessakaan mukana asian käsittelyssä. Siten poistuminen kokoustilasta oven taakse vasta päätöksentekohetkellä ei täytä lain tarkoittamaa esteellisyyden vaatimusta.

Ruoveden kunta on laatinut pelisäännöt viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyölle. Niiden keskeinen sisältö on kunnan päätöksenteon luotettavuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus sekä päätösten lainmukaisuus. Mitäpä jos ottaisimme nuo pelisäännöt käyttöön nyt?

Kirjoittaja on vasemmistoliiton varavaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Ruovedeltä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *