Artikkeli: Orivesi, Pirkanmaa

22.5.2021 klo 12:07

Oriveden vasemmiston kuntavaaliehdokkaat 2021: osa 2

Oriveden vasemmiston kuntavaaliehdokkaiden joukko vuonna 2021 koostuu 15 ehdokkaasta. Vasen Kaista esittelee ehdokkaat kolmiosaisessa juttusarjassa. (Kuva: Anne Lappalainen)

Vasen Kaista esittelee Oriveden vasemmiston kuntavaaliehdokkaat vuoden 2021 kuntavaaleissa kolmen jutun mittaisena sarjana. Tässä toisessa osassa esitellään heistä viisi. Ehdokkaat on haastatellut Markus Hannila. Ehdokkaiden nimen yhteydessä ilmoitetaan heidän äänestysnumeronsa.

Piia Kymäläinen (SIT), 7

Sairaanhoitaja, 37 v.

Olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana Oriveden kunnallisvaaleissa. Arvostan avointa keskustelua ennen kun asioista päätetään. Mielipiteillä on aina väliä, jotta asioita osataan katsoa mahdollisimman monesta näkökulmasta.

Ammatiltani olen sairaanhoitaja ja ammattiliitto TEHYn jäsen. Tärkeäksi asiaksi koen, että Orivedellä säilytetään laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnan ikärakenne huomioiden, ikäihmisten hyvään perushoivaan on kiinnitettävä huomiota jatkossakin. Hoitajia tulee olla riittävästi kotihoito-ja asumispalveluissa. Perhe-ja omaishoitajien panos hoivassa on tärkeä. Heidän työtään on tuettava, jotta he palautuvat ajoittain raskaastakin arjesta kotonaan.

Minulla on kaksi alakouluikäistä lasta. Ajatukset ovat myös lasten ja nuorten tukemisessa kohti aikuisuutta. Ilmaiset harrastekerhot lapsille ovat olleet tervetullut lisä Harrastamisen malli-hankkeen kautta. Näin lapset ovat päässeet tasavertaisesti harrastamaan, eikä esteeksi ole päässyt muodostumaan vanhemman tiukka rahatilanne.

Oriveden ympäristöstä löytyy virkistysalueita, kuten Iso-Vuorijärvi, Pukala ja Eräpyhä. Ne ovat maisemineen arvokkaita, niin kuntalaisille, kuin vieraileville retkeilijöille. Koen luonnon läheisyyden olevan Oriveden valttikortti. Tätä pitää kehittää ja osata käyttää vetovoimaisena vahvuutena.

Aulikki Laine (SIT), 8

Biologian ja maantieteen opettaja, 46 v.

Ympäristökasvatus on elämäntehtäväni. Olen opiskeluajoista lähtien harrastanut ympäristökasvatusta ja myöhemmin tehnyt sitä työkseni. On tärkeää, että lapsilla on positiivinen luontosuhde. Luonnossa liikkuminen auttaa hahmottamaan oman rajallisuuden suurten asioiden äärellä ja tutkitusti tervehdyttää niin henkisesti kuin fyysisesti.

Harrastan hevosia, suomenhevosen kasvatustoimintaa, ratsastusta ja työhevoskulttuurin ylläpitoa. Kasvatan pienimuotoisesti myös paimensukuista lapinkoiraa, maatiaisrotua. Viljelemme omaan käyttöön kasvikset omassa luomupuutarhassa.

Kunnan päätöksenteossa luonnonympäristöjen huomioiminen on tärkeää kaikilla osa-alueilla. Ekologisen kestävyyden lisäksi sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys tulee ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Sosiaalista kestävyyttä on se, että huomioimme toinen toisemme ihmisinä. Jatkuvan talouskasvun ihanne ei ole kestävää politiikkaa.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa kestävään elämäntapaan kasvattaminen tulee olla keskeinen arvo. Lasten ja nuorten tulee oppia, miten elää maapallolla niin, että luonnonvarat riittävät niin meille kuin tulevillekin sukupolville. Koulutuksessa ja kasvatuksessa tulee huomioida myös opettajien jaksaminen omassa työssään.

Luottamustoimet:

– Pirkanmaan ympäristökasvatusyhdistyksen ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n hallituksen jäsen

Anne-Maaria Lappalainen, 9 

Markkinointiviestintäalan pienyrittäjä, 63 v.

Työurani olen tehnyt eri medioissa markkinointi- ja verkkoviestintäalan tehtävissä, viimeiset 20 vuotta yksinyrittäjänä. Oriveden tarkastuslautakunnan jäsenenä vietin monta valtuustokautta. Harrastan lukemista, valokuvausta, luomuviljelyä, tiedonhankintaa ja maailman pelastamista. Suojelen luontoa, eri lajien säilymistä maapallolla. Puolustan vahvasti kuntademokratiaa, julkisia palveluita sekä tasa-arvoa. 

Tavoitteenani on kuntademokratia, jossa kaupunginvaltuusto käyttää aidosti päätäntävaltaansa ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Orivesi tuottaa itse julkiset palvelunsa, pitää kiinni laadukkaasta oppimisesta kaikilla koulutusasteilla sekä tukee osaamisen kehittämistä ammattiin valmistautuvilla. 

Lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken tukemme. Ikäihmiset ovat puolestaan työnsä tehneet yhteiskunnallemme, heille tulee suoda arvostava vanhuus. Julkisessa rakentamisessa suosimme hiilivarastoina toimivien puu- ja hirsitalojen rakentamista. Sisäilmaterveet toimitilat ja koulut takaavat osaltaan kuntalaisten hyvinvoinnin.

Orivesi on monien mahdollisuuksien kunta myös yrittäjille. Orivesi on osa koko maapallon ekosysteemiä suojellen luontoa ja lajien säilymistä.

Luottamustoimet:

– Vasemmistoliiton Oriveden osaston puheenjohtaja
– Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirin 2. varapuheenjohtaja

Mari Lind, 10 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, 51 v.

Perheeseeni kuuluu puoliso, kissa sekä kaksi aikuista, omillaan asuvaa nuorta miestä. Työskentelen Oriveden kaupungin varhaiskasvatuksessa lastenhoitajana, Holman vuoropäiväkodissa. Harrastustoimintaan ei itselläni juurikaan liikene aikaa monien luottamustehtävien takia, mutta jos aikaa jää niin liikkuminen luonnossa ja elokuvat, teatterit sekä ystävien tapaaminen ovat ehdottomia helmiä arjessani.

Olen asunut Orivedellä jo reilut 50 vuotta, joten olen kokenut asemanseudun monet eri vaiheet vilkkaista ja palvelevista ajoista näihin päiviin, kun asemanseutu ei enää ole niin elinvoimainen. Olen lapsuuteni 20 ensimmäistä vuotta viettänyt asemanseudulla yrittäjäperheessä ja tätä kautta nostaisin esiin kaikkien Oriveden yrittäjien tärkeyden. Pidetään yrittäjistä huolta käyttämällä mahdollisuuksien mukaan paikallisia yrityksiä. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää saada Orivedelle uusia yrityksiä työllistämisen, talouden ja elinvoiman näkökantilta katsottuna, unohtamatta edellä mainittujen lisäksi mahdollisia uusia asukkaita.

Orivesi on mielestäni kaupunki, jossa on hyvä asua ja sen asian viestittämistä eteenpäin pidän tulevaisuuden Oriveden kannalta erittäin tärkeänä. Realistisen positiivisuuskuvan myötä meillä on mahdollisuus markkinoida tätä upeaa kaupunkiamme tänne muuttoa harkitseville, yritystoimintaa harjoittaville sekä vapaa-ajanasuntoon sijoittamista miettiville. Meillä on upeat ja moninaiset retkeilymaastot sekä liikkumisen mahdollisuudet eri-ikäisille liikunnanharrastajille. Varhaiskasvatus- ja kouluverkot ovat toimivia ja niistä on jatkossakin pidettävä kiinni. Orivesi on hyvällä sijainnilla monipuolisten liikenneyhteyksien varrella. Julkisessa liikenteessä on vielä kehittämistarvetta asukkaiden tarpeiden paremmin huomioimiseksi.

Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa lasten ja nuorten asiat on otettava huomioon. Ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja perhetyön merkitystä ei saa unohtaa ja siihen on varattava riittävästi resursseja myös taloudellisesti.

Työskentelen Oriveden kaupungin palveluksessa ja näen tärkeänä, että työhyvinvointiin jatkossakin pystytään panostamaan. Koulutetun ja riittävän henkilöstön saatavuus on työssäjaksamisen avaimia ja tarvitsemme henkilöstön osalta vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa. Asioihin paneutuminen sekä rakentava ja rehellinen yhteistyö kaupunkilaisten kanssa Oriveden parhaaksi tulee jatkossakin olemaan suuntaviivani tulevaisuutta kohti.

Luottamustoimet:

– Kaupunginvaltuutettu
– Teknisen lautakunnan jäsen
– Oriveden kaupungin Tehy:n pääluottamusmies sekä varatyösuojeluvaltuutettu
– Työmarkkinakonsultti 2019
– Suomen Lastenhoitoalan Liiton hallituksen jäsen
– Pohjois-Hämeen Lastenhoitoalan yhdistys ry:n puheenjohtaja

Pauli Räsänen (SIT), 11

Maatalouslomittaja, 65 v.

”Kyllä se maailma muuttuu vielä paremmaksi.”

Tarkastelen maailmaa holistisesta näkökulmasta ja paikallinenkin politiikka ja toiminta on nähtävä osana kokonaisuutta. Maailma ja maailman valtasuhteet muuttuvat ja politiikan ja ihmisten on kyettävä joustamaan ja reagoimaan muutosten mukaisesti. Mustavalkoinen ja jäykkä asennoituminen ei kanna pidemmän päälle. Kaikki tasot liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa eikä kuntaa voida tarkastella irtonaisena kokonaisuudesta.

Tulevaisuuden kannalta Orivedelläkin on tärkeää ajatella globaalisti. Tuleviin uudistuksiin on mentävä mukaan. Maakuntahallintoon on satsattava taloudellisesti ja henkisesti, sillä se antaa mahdollisuuksia myös meille. Sote-uudistus voi luoda toimintamahdollisuuksia sosiaalisille yrityksille ja siten kohentaa myös palveluiden saatavuutta paikallisesti.

Orivedestä ei saa syntyä syrjäseutua. Tärkeää on, että pysyisimme edes ennallaan. Muuttuvassa maailmassa ja muuttuvan hallinnon keskellä paikallisen identiteetin merkitys kasvaa. Maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen muuttaessa kuntien tehtäväkenttää ja vähentäessä lakisääteisiä tehtäviä kunnan identiteetin merkitys kasvaa. Erottuminen toisista kunnista positiivisella tavalla on tulevaisuudessa oleellista kunnan menestymisen kannalta.

Maaseutumaisuus on meidän voimavaramme. Orivedellä on mahdollisuudet väljempään asumiseen ja luonnonläheisyyteen. Tulevaisuudessa asumisen monipaikkaisuus tulee varmastikin lisääntymään. Tämä olisi Orivedelläkin nähtävä vahvuutena ja mahdollisuutena ja pyrittävä kehittämään ihmisten mahdollisuuksia pitää Orivettä yhtenä elämisen paikkanaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *