Näkökulma, Tampere

ULLA-LEENA ALPPI

4.6.2021 klo 16:20

Pidetään huolta myös sijaisista

Valtuutettu Ulla-Leena Alppi kysyy, miten niin kutsuttujen "vakituisten sijaisten" työterveyshuolto kaupungin työpaikoissa toteutuu. Työnantajalla tulisi olla vastuu myös lyhytaikaisista työntekijöistä, etenkin jos "lyhytaikaisuus" on jatkuvaa. (Kuva: Cai Melakoski)

Työ terveydenhuollossa, vanhuspalveluissa kuin muuallakin hoiva-aloilla on vaativaa. Korona-aika on lisännyt työn kuormittavuutta. Tampereen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todettiinkin, että kuntakyselyn mukaan viidellä suurimmalla terveysasemallamme peräti 75 prosenttia työntekijöistä koki työmääränsä lisääntyneen yli sietokyvyn. Vain 42 prosenttia uskoi jaksavansa työssään eläkeikään asti. Tämä on äärimmäisen huolestuttavaa. 

Työssä jaksamista ja työhyvinvointia on parannettava. Meillä todennäköisesti ei olisi niin suurta vajausta terveydenhuollon ja muiden hoiva-alojen työntekijöissä, jos heidän hyvinvointiinsa satsattaisiin enemmän. Esimerkiksi vanhuspalveluihin koulutettuja hoitajia työskentelee tuhansittain vanhushoivan ulkopuolella. He haluaisivat tehdä työnsä vanhuspalveluissa hyvin, mutta kokevat sen mahdottomaksi nykyisillä resursseilla.

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet ja myös muista syistä Tampere joutuu käyttämään paljon sijaisia niin hoiva-aloilla kuin varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Sijaisuudet ovat yleensä lyhytaikaisia, mutta toistuvia. Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ehkäisevän työterveyshuollon kaikille työ- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Sairaanhoidon järjestäminen työterveyshuollossa on työnantajalle vapaaehtoista. Isojen työnantajien työterveyshuoltoon kuuluvat yleensä ainakin yleislääkärin palvelut.

Vaikka pakollinen, ehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työntekijöitä työsuhteen pituudesta riippumatta, vapaaehtoisen työterveyshuollon sairaanhoitopalveluiden saamista on usein rajattu työsuhteen keston perusteella. 

Olenkin jättänyt valtuustokyselyn siitä, miten työterveyshuolto Tampereella toimii lyhytaikaisia sijaisuuksia tekevien kohdalla. Huolehditaanko edes vuosikausia sijaisina toimivien, lyhyitä työpätkiä tekevien ”vakituisten sijaisten” vapaaehtoisesta työterveydenhuollosta? Onko sairaanhoidon saamisen edellytyksenä se, että sijaisuus on kestänyt tietyt kuukaudet samassa työpaikassa? Mielestäni olisi oikeudenmukaista niputtaa lyhyitä työpätkiä ja turvata niin ehkäisevä, pakollinen kuin vapaaehtoinen työterveyshuolto (sairaanhoito) myös sijaisille. 

Tampereen on tärkeää pitää kiinni hyvistä sijaisista ja siinä kunnollinen, kattava työterveyshuolto olisi yksi merkittävä keino.

Kirjoittaja on tamperelainen kaupunginvaltuutettu ja vasemmiston kuntavaaliehdokas.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *