Artikkeli: Tampere

15.6.2021 klo 14:17

Valtuustokauden viimeinen kokous on päättynyt

Vuonna 2017 valitun kaupunginvaltuuston viimeinen kokous. Valtuustotyötä tehtiin väsymättä loppuun asti. Kuva valtuuston kokouksesta vuodelta 2019. (Kuva: Oskari Jokinen)

Tampereen vuosien 2017–2021 kaupunginvaltuusto kokousti vaalipäivän jälkeisenä maanantai-iltana viimeistä kertaa. Kirjavalla listalla oli hyviä uutisia: istuva valtuusto päätti muun muassa 0,8 miljoonan euron lisärahoituksesta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille kuluvana vuonna. Lisäpanostus on tarkoitettu pysyväksi ja se on jatkossa suuruudeltaan noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Huonoiltakaan uutisilta ei kuitenkaan vältytty. Kaupunki ei ole saavuttamassa hiilidioksidipäästöihinsä liittyvää vähennystavoitetta vuonna 2021.

Vääntö maanalaisesta autoinfrasta alkoi

Illan puhuttanein teema oli Kunkun parkkia, Näsikallion eritasoliittymää sekä Amuritunnelia koskeva maanalainen asemakaava. Vasemmistoliitto on pitänyt hyvänä tavoitetta siirtää autoliikennettä ja parkkipaikkoja maan päältä maan alle. Ryhmä kuitenkin näki ongelmallisena sen, että päätöksenteon tueksi ei ollut saatavilla selvityksiä eri liikennemuotojen kulkutapaosuuksien mahdollisista muutoksista, rakentamisen vaikutuksista kaupungin hiilineutraalisuustavoitteeseen tai siitä, kuinka maanpäällisiä parkkipaikkoja todellisuudessa vähennettäisiin maanalaisten parkkipaikkojen lisääntyessä.

Vasemmistoliiton valtuutetut kannattivatkin pormestari Lauri Lylyn tekemää, yksimielisesti hyväksyttyä ponsiesitystä, jossa edellytetään rakentamisen aloittamista niin sanotusta Kunkun parkin light-versiosta. Versiossa rakennettaisiin alkuun vain parkki ja siihen sisäänajo Hämeenkadun eteläpuolelta.

Lisäksi vasemmistoliiton ryhmä teki ponsiesityksen, että Kunkun parkin rakentamisen vaikutukset kaupungin liikenteen kulkutapaosuuksiin sekä hiilineutraaliustavoitteeseen selvitettäisiin ja tuotaisiin valtuustolle tiedoksi. Lisäksi ponnessa edellytettiin selvitystä siitä, kuinka ja millä aikataululla maanpäällisiä parkkipaikkoja voitaisiin vähentää siten, että Kunkun parkin valmistumisen jälkeen parkkipaikkojen määrä keskustassa pysyisi suhteessa väkilukuun samana kuin aiemmin. Ponsi jäi hyväksymättä äänin 28–32, kuusi tyhjää.

Vasemmistoliiton riveistä kannatettiin vihreiden Näsikallion eritasoliittymän ja Amuritunnelin kaavaa koskevaa palautusesitystä. Palautusesitystä ei hyväksytty.

Yhdet vielä – vasemmistoliitolta kolme aloitetta

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetut Milka Hanhela ja Minna Minkkinen jättivät maanantain kokouksessa kumpikin yhden valtuustoaloitteen.

Hanhelan aloite koskee turvallisten tulentekopaikkojen saamista Hervannan ulkoilualueille. Turvallisten tulentekopaikkojen puuttuessa ulkoilureittien varsille on muodostunut useita vakiintuneita nuotiopaikkoja. Nämä epäviralliset tulentekopaikat luovat metsäpalovaaran monipuolisille, luontoarvoiltaan rikkaille Hervannan metsille. Yksinkertaisetkin luvalliset ja turvalliset tulipaikkarakenteet vähentäisivät Hanhelan mukaan innostusta sytyttää nuotioita ympäristöön ja parantaisivat alueen paloturvallisuutta.

Minkkisen aloite puolestaan esittää eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelimen perustamista. Eläinsuojelutarkastukset ovat viime vuosien aikana lisääntyneet. Yleisimpiä lemmikkieläimiin kohdistuvia eläinsuojelurikoksia ovat lemmikkieläinten kaltoinkohtelu ja lemmikkeihin kohdistuva väkivalta. Jotta eläinten suojelu Tampereen alueella olisi mahdollisimman tehokasta, tarvitaan yhteistyötä eläinsuojelutoimijoiden kesken. Yhteistyössä on Minkkisen aloitteen mukaan oltava mukana kaikki eläinten suojelun ympärillä toimivat tahot, kuten poliisi, sosiaalitoimi ja eläinsuojelujärjestöt.

Lisäksi vihreiden Olga Haapa-aho jätti vasemmistoliiton ja vihreiden valtuustoryhmien yhteisen aloitteen maksuttomien kuukautissuojien tarjoamiseksi Tampereella. Aloitteen tavoitteena on turvata kuukautisvälineiden saatavuus kaikille niitä tarvitseville. Erityishuomiota tulee aloitteen mukaan kiinnittää nuorten ja vähävaraisten mahdollisuuteen saada monipuolisesti kuukautissuojia ja tietoa kuukautisterveydestä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *