Artikkeli: Pirkanmaa, Suomi

8.2.2022 klo 16:46

Jukka Peltokoski: Osuuskunnilla tärkeä rooli reilussa siirtymässä ja taloudessa

Työpöydän äärellä. Korona-aikana KSL:n koulutustoiminta on painottunut vahvasti verkkoon. (Kuva: Peltokosken kotiarkisto)

– Valtaosa suomalaisista on jonkin suuren osuuskunnan jäsenenä, mutta ajan myötä jäsenistön näkemys osuuskunnastaan on liudentunut lähinnä jäsenetuprosenttien ja -palveluiden tarjoajan tasolle. Itse näen, että nämä osuuskunnat tulisi mieltää mahdollisuuksina kehittää reilun siirtymän ja uuden reilumman talouden rakenteita, sanoo koulutustuottaja Jukka Peltokoski, joka on ehdokkaana osuuskunta Tradekan edustajistovaaleissa. 

– Suuret osuuskunnat ovat tavallaan etääntyneet lähtökohdistaan ja kadottaneet tärkeän osan identiteetistään. Jäsenyydestä koituvan henkilökohtaisen taloudellisen hyödyn sijaan pitäisin tärkeänä, että osuuskunnat ottaisivat takaisin merkittävän roolinsa yhtenä paikallisyhteisöjen ja niiden kautta yhteiskunnan yleisen arvopohjan määrittäjänä, Jukka Peltokoski sanoo.

Esimerkiksi Tradeka merkitsee Peltokoskelle sinänsä perinteikästä ja vaikutusvaltaista omistajaosuuskuntaa, jota kuitenkin tulisi kehittää entistä edistyksellisempään suuntaan.

– Ylipäätään on tullut aika puhaltaa uuden osuuskuntaliikkeen tuoreita tuulia perinteikkääseen osuuskuntaliikkeeseen, Peltokoski tiivistää.

Osku pystyyn ja haltuun!

KSL-opintokeskuksessa työskentelevällä Peltokoskella on vahva osuuskuntiin liittyvä asiantuntemus, joka pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen osuuskuntatoimijana sekä -kouluttajana. 

– Oma kiinnostus osuuskuntia kohtaan kumpusi viime laman jälkeisestä palkkatyön murroksesta ja sitä seuranneesta epätyypillisten työsuhteiden lisääntymisestä. Ja erityisesti osuuskunnista työllistymisen mahdollisuutena, enimmäkseen tuolloin vedinkin pienosuuskuntien ja työosuuskuntien perustamiskoulutuksia, Peltokoski muistelee.

Osuuskuntatietouden jakamisesta on ajan myötä muotoutunut koulutustuottajalle sydämen asia.

– Sittemmin KSL:ssä työskennelleen mediatuottaja Seppo Helteen kanssa syntyi ajatus, että nuo koulutusmateriaalit pitäisi saada paketoitua verkkoon kaikkien ulottuville, milloin tahansa itse omaan tahtiin opiskeltavaksi.

Ajatuksesta alkunsa saaneiden hankkeiden lopputulemana on Peda.net -verkkoympäristössä nyt julkaistu kaikille vapaasti tarjolla olevat Osku pystyyn viidessä päivässä – opintomateriaali osuuskunnan perustamisesta ja Osku haltuun -tietopaketti osuuskuntien hallinnosta. 

 – Osuustoiminnalla on perinteisesti ollut vahva jalansija Kansan Sivistystyön liiton julkaisu- ja koulutustarjonnassa. Nyt julkaistut Oskut ovat tälle luontevaa jatkoa, Jukka Peltokoski myhäilee.

Perinteisen luennoinnin sijaan Osku-materiaalit toteutettiin kerronnan ja visuaalisen ilmeen osalta hieman kepeämpään tyyliin, asiasisällöstä silti tuumaakaan tinkimättä ja osuustoiminnan yhteiskunnallista ulottuvuutta unohtamatta. 

– Osuuskunnat ovat olleet toista sataa vuotta rakentamassa reilua kauppaa ja taloutta vastapainoksi suurten pääomien hallitsemalle voitontavoitteluun perustuvalle talousrakenteelle. Osuuskunnista puhuttaessa tätä ei voi ohittaa. 

Suuret osuuskunnat ovat yhteiskunnallisia voimatekijöitä

Finlayson & Kumpp. Työväen Osuuskaupan muistolaatta Mustalahdenkadulla. Suomen ensimmäinen osuuskunta perustettiin Tampereella. Koko Pirkanmaa on suomalaisittain yhä vahvaa osuustoiminta-aluetta. (Kuva: Jukka Peltokoski)

Omilla toimialoillaan varsin merkittävinä yrityksinä suuret osuuskunnat kohtaavat alati muuttuvan maailman tuottamat strategiset haasteet. Ne joutuvat reagoimaan jatkuvasti muuttuviin markkinoihin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin sekä tekemään uusia linjauksia ja arvovalintoja. 

– Strategisten valintojensa kautta suuret osuuskunnat myös osaltaan luovat yhteiskunnan arvorakennetta ja ilmapiiriä. Suurine liikevaihtoineen ja varallisuuksineen ne ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita, eikä ole lainkaan yhdentekevää millainen edustajiston kokoonpano niissä on, ja millaisten arvojen pohjalta osuuskunnan toiminta ohjautuu, Peltokoski arvioi.

– Yrityksinä osuuskunnat ovat erityislaatuisia nimenomaan arvopohjansa takia. Pelkän voitontavoittelun sijaan niiden toimintaa omaleimaistaa yrityksen päätöksenteon demokraattisuus ja pyrkimys yhteisön yleisempään hyvään.

– Näenkin erikokoiset osuuskunnat tärkeässä roolissa rakentaessamme yhteiskuntaan reilua siirtymää ja reilumpaa taloutta. Tästä tarvitaan yhä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua, koskien vaikkapa sote-ratkaisuja tai uuden talouden organisointimalleja yleisemminkin, Peltokoski korostaa.

Osku podkussa!

Peltokosken mukaan juuri tästä syystä KSL:n tuotantotiimi halusi etsiä Osku-opintomateriaalien jatkoksi uudenlaista lähestymistapaa, jolla voisi synnyttää keskustelua osuuskuntien yhteiskunnallisesta roolista ja mahdollisuuksista tässä ajassa.

– Tästä lähtökohdasta syntyikin lopulta KSL:n Osku-trilogian täydentävä podcast-sarja Osku podkussa – podcasteja osuuskunnista. Podcast-muotoisena sarja on kuunneltavissa missä tahansa ja juuri silloin, kun parhaiten sopii, Peltokoski sanoo tyytyväisenä.

 Jukka Peltokosken juontamissa keskusteluissa vierailee asiantuntijoita ja toimijoita osuustoimintaliikkeen eri puolilta. Sarjan vaihtuvateemaiset jaksot toimivat tietynlaisina yhteiskunnallisina puheenvuoroina ja avauksina.

– Esimerkiksi sosiaaliset osuuskunnat, samoin kuin sosiaalipalveluja tarjoavien työosuuskuntien rooli, olisi tärkeää saada osaksi yleisempää sote-keskustelua. Ja yhtä lailla vaikkapa kuntien rooli osuuskuntamuotoisen asumisen hankkeiden käynnistäjänä, Peltokoski ideoi.

Peltokoski toivoo, että Osku podkussa herättäisi keskustelua myös osuustoimintasektorin sisällä.

Osuuskuntaliike elää ja uudistuu. Yksityiskohta Tampereen Eteläpuistossa sijaitsevasta Osuustoimintamuistomerkistä, joka pystytettiin vuonna 1950 Suomen ensimmäisen osuuskaupan 50-vuotisjuhlan kunniaksi. (Kuva: Jukka Peltokoski)

Alustaosuuskunnat-jaksossa vieraillut Leo Sammallahti peräänkuuluttaa osuuskuntien keskinäistä solidaarisuutta, eli sitä, voisivatko isot vakavaraiset osuuskunnat vahvistaa uutta osuuskuntaliikettä sparraamalla ja tukemalla taloudellisesti uusien pienosuuskuntien kehittämistyötä, Peltokoski kertoo.

Jukka Peltokoski näkeekin, että myös Tradekan tulisi panostaa uuden osuuskuntaliikkeen tukemiseen esimerkiksi rahoittamalla pienosuuskuntahautomoita ja kiihdyttämöitä.

– Mallia tähän voisimme hakea vaikkapa brittien Co-operative Collegelta, jota olen kadehtien seurannut vuosien ajan.

Toisaalta Peltokosken mielestä osuustoimintaliikkeen olisi myös aika uudelleen etsiä keskinäisiä yhteistyömuotoja niin paikallisesti kuin globaalistikin. 

– On tavallaan ristiriitaista, että osuustoimintaliike on kansainvälinen, mutta osuuskunnat pitkälti paikallisesti juurtuneita. Yksi osuuskuntien tulevaisuuden haasteista on epäilemättä yrittää rakentaa globaaleilla markkinoilla jyrääville Amazon-tyyppisille jättiläisille vastavoimaa paikallisten toimijoiden yhteisalustoista, vaikkapa Saksassa toimivan Fairmondon tapaan, Peltokoski toivoo.

Myös osuustoiminnan kansainväliseen kehittämiseen aktiivisesti osallistuva Peltokoski tietää, että osuustoimintaliikkeen sisällä uuden tien etsintä on jo käynnistynyt.

– Esimerkiksi alustaosuuskuntaliike kytkee kansainvälisesti verkottuneita toimijoita toisiinsa, ja näen siinä pedattuna hyvät edellytykset sille, että meille syntyy yhä lisää kansainvälisesti toimivia osuuskuntia. Hyvä tästä tulee, sanoo koulutustuottaja Jukka Peltokoski.

– Ja hyväksi lopuksi toivotan kaikki tervetulleiksi KSL:n verkkomateriaalien pariin. Oskut ovat nyt vapaasti kaikkien ulottuvilla, ja tätä tietoa saa jakaa!

 

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *