Artikkeli: Pirkanmaa

11.2.2022 klo 11:13

Nämä toimielimet perustetaan Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Jouni Sirén ja Virva-Mari Rask pitävät torstaina allekirjoitettua aluevaltuustosopimusta hyvänä perustana hyvinvointialueen päätöksenteolle ja toiminnan järjestämiselle. Vasemmistoliiton puolesta sopimuksen allekirjoitti Virva-Mari Rask. (Kuva: Piia Nurmi)

Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteon rakenteista on sovittu. Lain määrittelemien toimielinten aluevaltuuston, aluehallituksen sekä tarkastus- ja aluevaalilautakunnan lisäksi toimielimiksi perustetaan neljä valiokuntaa ja kolme jaostoa.

Vasemmistoliiton Pirkanmaan piirijärjestön puheenjohtaja Virva-Mari Rask arvioi neuvottelutuloksen hyväksi. Sen pohjalta on hyvä aloittaa päätöksenteko ja valmistautua palveluiden siirtymiseen hyvinvointialueelle tammikuussa 2023.

­– Isoja muutoksia palveluihin ei heti ole tulossa, sillä palveluiden tuottajat pysyvät samoina. Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamisessa on tehtävää sen verran, että työtä jää varmasti tulevillekin aluevaltuustoille, arvioi vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Anna Kontula.

Valiokuntatyöhön osallistuvat kaikki valtuutetut

Aluevaltuustoon on vaaleissa valittu 79 jäsentä. Aluevaltuuston puheenjohtaja valitaan sosiaalidemokraattien ryhmästä, ensimmäinen varapuheenjohtaja kokoomuksesta ja toinen perussuomalaisista.

Hyvinvointialueen päätöksenteon pohjana on niin kutsuttu valiokuntamalli. Valiokuntaperustaisen työn lähtökohtana on, että jokainen valittu aluevaltuutettu osallistuu päätösten valmisteluun. Tämän takaamiseksi valiokuntien jäsenmäärää nostettiin neuvottelujen kuluessa 21 jäseneen.

– Päätöksenteon valmisteluun osallistuminen on keskeinen osa aluevaltuustojen tulevaa työtä. On kaikkien etu, että kaikki aluevaltuutetut ovat mukana, kommentoi Anna Kontula ratkaisua.

Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksentekoa kuvaava kaavio
Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteko rakentuu valiokuntamallin pohjalta. Kaaviosta puuttuvat valikokuntien ja tarkastuslautakunnan  toiset varapuheenjohtajat.  Valiokuntien kokoonpanot ovat 1+2+18=21 ja tarkastuslautakunnan 1?2+1+=13 (Kuvakaappaus ja editointi Sinikka Torkkola)

Valiokuntien työnimet kuvaavat valiokuntien tehtävien ydintä. Nimet ovat tulevaisuusvaliokunta, hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta, paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta ja vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta.  

Valiokuntien paikat jakaantuvat seuraavasti: kokoomus kuusi paikkaa, sosiaalidemokraatit viisi, vasemmistoliitto, perussuomalaiset, keskusta ja vihreät kukin kaksi paikkaa. Lisäksi tulevaisuusvaliokunnassa on sekä kristillisdemokraateille että valta kuulu kansalle -puolueelle yksi paikka. Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokuntaan kristillisdemokraatit ja liike nyt saavat kumpikin yhden paikan. Kumpaankin palveluiden käyttöä koskevaan valiokuntaan kristillisdemokraatit saavat kaksi paikkaa.  

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta ja varapuheenjohtaja sosiaalidemokraateista. Kolmen muun valiokunnan puheenjohtajat ovat sosiaalidemokraatteja ja ensimmäiset varapuheenjohtajat kokoomuslaisia.

Valiokuntien toiset varapuheenjohtajat sovittiin jaettavaksi seuraavasti: paljon palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta vasemmistoliitolle, tulevaisuusvaliokunta perussuomalaisille, hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta keskustalle ja vähän palveluita käyttävien asiakkaiden valiokunta vihreille.

Myös tarkastuslautakunnassa on 13 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja valitaan kokoomuksesta, ensimmäinen varapuheenjohtaja vihreistä ja toinen perussuomalaisista.

Laisääteisten nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston lisäksi perustetaan hoitoeettinen neuvottelukunta. Näiden paikoista päätetään myöhemmin, kuten myös hyvinvointialueen yhtiöiden hallitusten ja liikelaitosten johtokuntien paikoista. 

Aluehallituksen varapuheenjohtaja vasemmistoliitosta

Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Vuosina 2022–23 vasemmistoliitolla on hallituksessa yksi paikka ja vuosina 2024–25 kaksi paikkaa. Aluehallituksen puheenjohtajaksi valitaan kokoomuslainen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi sosiaalidemokraatti ja toiseksi vasemmistoliittolainen.

Aluehallituksen kolme jaostoa ovat henkilöstöjaosto, konserni- ja toimitilajaosto sekä asiakkuus- ja laatujaosto. Jaostoissa on 11 jäsentä. Jaosten paikkajaoksi sovittiin neljä paikkaa kokoomukselle, kolme sosiaalidemokraateille sekä vasemmistoliitolle, keskustalle, perussuomalaisille ja vihreille kullekin yksi paikka.

Asiakkuus ja laatujaoston puheenjohtajaksi valitaan vasemmistoliittolainen, varapuheenjohtajana toimii keskustalainen. Henkilöstöjaostossa puhetta johtaa sosiaalidemokraatti, varapuheenjohtaja valitaan kokoomuksesta. Konserni- ja toimitilajaostossa puheenjohtajuus on sovittu kokoomukselle, varapuheenjohtajuus sosiaalidemokraateille.

Paikkajaossa vaikuttavat puolue, kunta ja sukupuoli

Neuvottelut valtuustosopimuksessa sovituista luottamuspaikoista jatkuvat henkilövalinnoilla. Edessä on monimutkainen palapeli, jossa puolueen lisäksi vaikuttavat kunta ja sukupuoli. Aluevaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistosta on sovittu 3+3 -malli, jossa enintään kolme puheenjohtajiston jäsentä voi olla Tampereelta.

Valtuustosopimuksessa on sovittu, ettei avaintehtävissä, puheenjohtajistot ja hallitus, voi olla yhdestä kunnasta useampia kuin yksi henkilö Tamperetta lukuun ottamatta. Tamperelaisten osuuden ei tulisi nousta yli puoleen missään toimielimessä. Neuvotteluissa on myös sovittu, että puolueet huolehtivat yhteisesti toimielinten varsinaisia jäseniä valittaessa ilman valtuustopaikkaa jääneiden yhdeksän kunnan aseman turvaamisesta.

Vasemmistoliiton aluevaltuutetut ja varavaltuutetut ovat ilmoittaneet luottamuspaikkatoiveensa. Neuvotteluryhmä, johon kuuluvat Anna Kontulan ja Virva-Mari Raskin lisäksi Aapo Niemi ja Jouni Sirén, valmistelee esitystä luottamushenkilöpaikoiksi. Päätökset valinnoista tehdään aluevaltuustoryhmän ja piirihallituksen yhteiskokouksessa.

Aluevaltuuston ja -hallituksen kokoukset pidetään maanantaisin aamupäivisin. Kokouspalkkiot ovat hieman korkeampia kuin Tampereen kaupungin luottamuselimissä. Aluevaltuuston kokouksista 400 euroa, aluehallituksen 300 euroa sekä jaostojen ja valiokuntien 250 euroa.

Aluehallituksen ja -valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa, varapuheenjohtajien sekä lautakuntien, jaostojen ja valiokuntien puheenjohtajien 4 000 euroa. Aluehallituksen jäsenten sekä lautakuntien, jaostojen ja valiokuntien varapuheenjohtajien vuosipalkkio on 2 000 euroa.

Kaaviokuvan kuvateksttin on täsmenetty valiokuntien ja tarkastuslautakunnan kokoonpano 12.2.2022 klo 2.50.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *