Artikkeli: Pirkanmaa

3.2.2022 klo 07:27

PSHP ei seuraa ministeriön ohjetta maksuvapautuksen ensisijaisuudesta

Pitkäniemen JHL:n ammattiosaston lahjoittama Mauno Kiviojan veistos Uusi Aamu kuvaa toivoa, jota jokaisessa uudessa päivässä on. (Kuva: Cai Melakoski)

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ei myönnä maksuvapautuksia tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, joita ovat muun muassa hoitopäivä-, sarjahoito- ja poliklinikkamaksut. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti maksuista kokouksessaan lokakuussa 2021. Päätös ei seuraa sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta, jonka mukaan maksuvapautus on ensisijainen toiminta. Laki kuitenkin mahdollistaa sairaanhoitopiirin päätöksen. Aiemmin myös tasasuuruisiin maksuihin on voinut hakea maksuvapautusta myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Vasen Kaista -verkkolehden haastattelemat sosiaalityöntekijät tietävät työnsä kautta, että potilaat jättävät tulematta vastaanotolle ja lääkkeet ostamatta, koska heillä ei ole rahaa. Tuen saaminen sairauskuluihin ei ole automaattista. Sosiaalityöntekijät muistuttavat, että Kelan perustoimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijaisin tuen muoto. Mutta sitäkään ei aina automaattisesti myönnetä henkilöille, joilla on säännölliset, mutta pienet tulot ja säännölliset isot sairaalamaksut ja muut sairauden aiheuttamat kulut.  

Sosiaalityöntekijät näkevät työssään, miten sairauden hoidosta aiheutuvat kokonaiskustannukset huolettavat monia potilaita. Potilaille, joita hoidetaan sairaalan osastolla tai poliklinikalla, sairaalan asiakasmaksut ovat merkittävä kustannus ja huolen aihe. Maksuvaikeudet voivat vaikuttaa hoitotuloksiinkin; maksujen aiheuttamat huolet vievät energiaa hoidolta ja kuntoutumiselta. 

Sairaanhoitopiirit soveltavat eri tavoin asiakasmaksulakia, joka määrittää vain maksujen ylärajan. Soveltamiskäytännöt asettavat kansalaiset eriarvoiseen asemaan, yhdessä piirissä asiakasmaksut ovat alhaisempia kuin toisessa.

HUS:ssa psykiatriset potilaat maksavat vain kymmenestä hoitopäivästä

Psykiatrisilla osastoilla sairaalan sosiaalityöntekijät toimittavat sairaalalaskut potilaille, avustavat laskujen maksamisessa ja tarvittaessa toimeentulotuen hakemisessa. Sosiaalityöntekijät haluaisivat käyttää työaikaansa kuitenkin mieluummin potilaiden kuntouttamista tukevaan työhön, kuten kotiuttamista tukevien asumisen, toimintakyvyn ja toimeentulon selvittämiseen eikä kuukaudesta toiseen toistuvan paperibyrokratian pyörittämiseen.

Psykiatristen potilaat ovat sairaalamaksuissa eräänlaisia väliinputoajia. Hoitoajat ovat tyypillisesti muutamia kuukausia. Ne eivät kuitenkaan ole niin pitkiä, että hoito olisi pitkäaikaista laitoshoitoa, jolloin maksut määräytyvät potilaan tulojen mukaan. Pitkäaikaiseksi laitoshoidoksi määritellään yli kolme kuukautta kestävä hoito.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, HUS:ssä psykiatriset potilaat maksavat vuodessa vain kymmenestä ensimmäisestä hoitopäivästä, jonka jälkeen hoito on potilaalle maksutonta.

Monet psykiatriset potilaat ovat hoidossa vastoin omaa tahtoaan. He usein ihmettelevätkin, miksi he joutuvat maksamaan hoidostaan, vaikka eivät sitä tahdo. Osassa Ruotsin terveydenhuoltoalueista tahdonvastainen hoito on potilaalle maksutonta.  

Sairaanhoitopiiri perustelee käytäntöä yhdenvertaisella kohtelulla

Asiakasmaksulaki muuttui viime vuoden heinäkuussa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri käsitteli asiakasmaksulain muutosta lokakuun kokouksessaan ja päätti, ettei maksuvapautusta enää myönnetä tasasuuruisiin maksuihin.  

Sairaanhoitopiiri ohjeistaa maksuvaikeuksissa olevia asiakkaita hakemaan toimeentulotukea Kelalta ja edelleen ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea oman kunnan sosiaalihuollon palveluista. Mikäli Kelan päätös on ollut kielteinen, asiakkaita ohjeistetaan olemaan yhteydessä talouspalveluihin ja sopimaan asiakasmaksujen maksamisesta pienemmissä erissä. Aiemmin kolmantena vaihtoehtona oli maksuvapautus, mutta enää sitä ei käytetä kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa, jonka maksut määräytyvät tulojen mukaan. 

PSHP:n talousjohtaja Pasi Virtanen tunnistaa maksuvapautukseen liittyvät ongelmat. Hän toivoo, että kun hyvinvointialueet yhdistävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tilanne helpottuu.

Kaiken kaikkiaan maksuvapautuspäätökset ovat olleet yli 30 vuoden urallani yksiä vaikeimmista päätöksistä. Virkamiehen pitäisi tehdä päätökset puolueettomasti ja tasapuolisesti. Kuntayhtymässä tieto hakijoiden tilanteesta oli usein vajaa, ja siksi päätöksistä oli vaara tulla mielivaltaisia, ja se ei saa olla lopputulos. Olen todella tyytyväinen, että hyvinvointialueella tilanne todennäköisesti paranee tältä osin huomattavasti, tiivistää Pasi Virtanen.

Hallitus korotti osaa asiakasmaksuista merkittävästi tammikuussa

Sairaanhoitopiirit voivat päättää asiakasmaksuistaan aika itsenäisesti, sillä sosiaali- ja terveysministeriö määrittää vain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen ylärajat. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä asiakasmaksut ovat olleet jonkin verran lain sallimaa enimmäismäärää pienempiä.

Tammikuussa sairaanhoitopiirin hallitus päätti korottaa asiakasmaksujen. Asiamaksujen nosto oli maltillinen lukuun ottamatta maksukaton ylittävää lyhytaikaisen laitoshoidon sekä päivä- ja yöhoidon maksuja, jotka kumpikin nousivat 4,90 euroa, 27,5 prosenttia. Aiempi 17,90 euron maksu korotettiin lain sallimaan enimmäismäärään eli 22,80 euroon.

Psykiatristen potilaiden näkökulmasta maksuja katsovaa sosiaalityöntekijää päätös kismittää. Korotus merkitsee potilaalle 150 euron kuukausittaista lisämenoa. Sairaalamaksut syövät potilaiden tuloista suurimman osan eikä säästöön, kotiuttamisen tukemiseksi jää mitään.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *