Artikkeli: Pirkanmaa

9.3.2022 klo 11:13

Pirkanmaan aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa luvattiin parantaa palveluja

Ryhmäkuva
Vasemmistoliiton Pirkanmaan aluevaltuutetut. Eturivissä vasemmalta Minna Minkkinen, Kukka Kunnari, Anna Kontula, Jouni Sirén, Mervi Veijola. Takarivissä Anne Nyman, Leena Saarela, Mikko Aaltonen ja Milka Hanhela.

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston ensimmäinen kokous alkoi hieman hämmentävästi. Historiallisen hetken juhlavuuden sijaan kokous alkoi sosiaali- ja terveysministeriön Tampere-taustaisen osastopäällikön Kari Hakarin kalvosulkeisilla, jossa toistettiin ainakin useimmille aluevaltuutetuille tutut hyvinvointialueiden toiminnalliset ja juridiset lähtökohdat.

– Tällä historiallisella hetkellä meillä on edessämme puhdas pöytä, aivan eri merkityksessä kuin on ollut yhdelläkään elossa olevalla suomalaispoliitikolla koskaan, kuvasi vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Anna Kontula kokouksen historiallisuutta.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Kukka Kunnari kehotti aluevaltuutettuja ruokkimaan poliittista mielikuvitustaan, näkemään hallinnon kaiut palveluissa ja sanomaan useasti: miksi ei, kun kyse on uusista, aiemmasta tavasta poikkeavista tavoista hallinnoida ja järjestää palveluja.

Kokous valitsi aluevaltuuston puheenjohtajaksi Lauri Lylyn (sd.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Ikosen (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Miko Bergbomin (ps.)

Terveyskeskusmaksut pois

Aluevaltuustoryhmien poliittiset näkemykset tuotiin julki ryhmäpuheenvuoroissa, jotka pidettiin hallintosääntöä käsittelevän pykälän yhteydessä. Mikäli ryhmäpuheenvuorot muuntuvat käytännöiksi, pirkanmaalaisille on luvassa aiempaa parempia ja sujuvampia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Se, mitä valta kuuluu kansalle -ryhmittymä aikoo hyvinvointialueen päättäjänä tehdä, jäi arvoitukseksi. Ryhmä ei käyttänyt oikeuttaan ryhmäpuheenvuoroon.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Anna Kontula muistutti ainoana puhujana palvelujen yhdenvertaisuuden olevan myös taloudellinen kysymys.

– Palvelujen on oltava maantieteellisesti, taloudellisesti ja teknologisesti kaikkien ulottuvilla nykyistä kattavammin. Osana tätä kehitystyötä vasemmistoliitto kannattaa terveyskeskusmaksujen poistoa. Muiden maksujen osalta on varmistettava, että kukaan ei jää vaille tarvitsemaansa apua varattomuuden takia, totesi Kontula.

Hyvinvointialueen rakennuksia koskevat päätökset vaikuttavat kaavoitukseen, liikennejärjestelyihin, elinkeinopolitiikkaan ja tulorakenteeseen. Anna Kontula muistutti, että hyvinvointialueen päättäjien tulee tunnistaa päätösten ympäristövaikutukset ja kannettava vastuu päätösten seurauksista.

Huoli henkilökunnan saatavuudesta nousi esiin lähes kaikkien aluevaltuutettujen puheenvuoroissa. Useimmat puhujat pitivät työhyvinvointia, hyvää johtajuutta ja työssä kehittymisen mahdollisuuksia olennaisina keinoina parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikkojen kiinnostavuutta. Perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Sami Kymäläinen tosin poikkesi linjasta, hän katsoi autoilun kustannusten vähentämisen olevan olennainen keino houkutella hoitajia ja lääkäreitä töihin.

–  Omat pulmansa tuo, että uudistus on toteutettava koronan väsyttämällä henkilöstöllä. Onkin siksi ratkaisevan tärkeää, että työhyvinvointiin kiinnitetään alusta asti huomiota ja työn ehtoja parannetaan. Muutoksen yhteydessä on siirryttävä autoritatiivisista työnjohdon malleista järjestelmiin, joissa henkilöstöllä on edustus itseään koskevassa päätöksenteossa ja jokaisella työntekijällä mahdollisuus kehittää työtään, totesi Anna Kontula.  

Puutteistaan huolimatta hallintosääntö astui voimaan heti

Aluevaltuuston työtä ohjaavassa hallintosääntökeskustelussa nousi esiin huoli hallintosäännön keskeneräisyydestä. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Leena Kostiainen totesi hallintosäännön tarvitsevan täydennystä. Sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenjohtaja Johanna Loukaskorpi katsoi hallintosäännön olevan vaillinainen ja tulkinnanvarainen. Useat aluevaltuutetut pitivät olennaisena, että hallintosäännössä määritetään toimielinten valtasuhteet niin, että aluevaltuusto tai muu poliittinen toimielin tekee keskeiset päätökset eivätkä viranhaltijat.

Käsitellyssä hallintosäännössä johtavia viranhaltijoita määritellään vain yksi, hyvinvointialueen johtaja. Sosiaalidemokraattien aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Johanna Loukaskorpi esitti, että hallintosääntöön lisätään maininnat tarkastusjohtajan ja hoitotyönjohtajan tehtävistä.

Keskustelussa esiinnostetuista puutteista huolimatta hallintosääntö hyväksyttiin. Hallintosääntöä koskeva pykälä tarkastettiin kokouksessa ja säännön määräykset astuivat voimaan heti. Päätökseen hallintosäännön hyväksymisestä lisättiin maininta, että hallintosääntöä päivitetään kevään 2022 aikana ja viimeistään vuoden 2023 alkuun mennessä.

Jouni Sirén aluehallituksen toiseksi varapuheenjohtajaksi

Aluehallitus valitsi aluehallituksen puheenjohtajaksi Kari-Matti Hiltusen (kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna Laineen (sd.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jouni Sirénin.

Kokoomusta edustaviksi hallitusjäseniksi valtiittiin Leena Kostiainen, Marko Jarva ja Jari Andersson. Sosiaalidemokraateista valittiin Johanna Loukaskorpi, Pekka Järvinen ja Arja Laitinen, vihreistä Olga Haapa-aho, keskustalta Katariina Pylsy ja perussuomalaista Joakim Vigelius ja Erja Pelkonen.

Kesällä 2023 perussuomalaisten aluehallituspaikat putoavat yhteen ja vasemmistoliiton nousee kahteen. Jouni Sirén toimii toisena varapuheenjohtajana kesään 2023 asti, jolloin vasemmistoliittoa edustavaksi varapuheenjohtaksi vaihtuu Minna Minkkinen. Jouni Sirén jatkaa tavallisena aluehallituksen jäsenenä kesästä 2023 eteenpäin. Toiseksi varajäseneksi aluehallitukseen aluevaltuustoryhmä on päättänyt esittää Sinikka Torkkolaa.

Sisäisen tarkastuksen toimintakyky luvattiin varmistaa

Kokous valitsi myös tarkastuslautakunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin puheenjohtaja Ilkka Sasi (kok.), ensimmäiseksi varapuheenjohtaja Iina Hänninen (vihr.) ja toiseksi varapuheenjohtaja Miia Kinnari (ps.)

Vaillinaisen hallintosäännön päivittämisestä ja täydentämisestä vastaa alueahallitus, jossa vasemmistoliittoa edustaa Jouni Sirén.

Vasemmistoliitosta tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Reijo Kahelin. Hänen varajäsenekseen valittiin Anneli Lehtonen. Kokoomuksesta jäseniksi valittiin Touko Sikala, Nea Lehmussaari, Erkki Paloniemi, sosiaalidemokraateista Heidi Jakara, Hanna Karimo, Jari Haaparanta, perussuomalaisista Aarne Raevaara, keskustasta Mervi Pulkkinen ja kristillisdemokraateista Kauko Turunen.

Sisäisen tarkastuksen toimintakyky on keskusteluttanut aluevaltuutettuja. Hyvinvointialueella ei ole tarkastuksesta vastaavia toimihenkilöitä, jotka valmistelisivat päätettävät asiat ja esittelisivät ne kokoukselle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tarkastusjohtaja Jarmo Paananen kertoi kokouksessa, että koska viranhaltijaa ei ole, kokouksen asiat esittelee lautakunnan puheenjohtaja. Käytäntö on poikkeuksellinen ja väliaikainen. Paananen totesi myös, että tarkastuslautakunnan tarvitsemat toimintaedellytykset tullaan turvaamaan, vaikka hyvinvointialueella ei ole tarkastustehtäviin nimettyjä työntekijöitä juuri nyt.

Kokous päätti myös perustaa hyvinvointialueen johtajan väliaikaisen tehtävän ja valitsi tehtävään Jukka Alasentien.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *