Artikkeli: Pirkanmaa

8.6.2022 klo 10:03

Vaikuttamistoimielimet ja -foorumit vahvemmin kuulluksi päätöksenteossa

Valtuutettu, kansanedustaja Anna Kontula (edessä) puolusti puheenvuorossaan muun muassa nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston osallisuutta päätöksenteossa. Kontulan vieressä varavaltuutettu Aatu Korhonen ja takana valtuutetut Jouni Sirén, Milka Hanhela sekä varavaltuutettu Sinikka Torkkola.

Kesäkuun aluevaltuuston kokouksessa vasemmiston aluevaltuustoryhmä teki ponsiesityksen, joka meni yksimielisesti läpi. Esityksen tarkoituksena on sitouttaa päätöksentekijöitä kuulemaan vaikuttamistoimielimiä ja -foorumeita ja vahvistaa tällä tavoin näiden toimijoiden osuutta päätöksenteossa.

– Tämän ponsiesityksen tarkoituksena on rikkoa kunnissa ehkä ajoittain havaittua ilmiötä, että vaikuttamistoimielimet ovat kovin kaukana muusta päätöksenteosta ja tuoda näiden elinten työtä lähemmäksi varsinaista päätöksentekoa, esityksen jättänyt valtuutettu ja vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Anna Kontula perusteli.

Valtuutettu Mervi Veijola (vas.) kannatti Kontulan tekemää ponsiesitystä ja korosti kannatuspuheenvuorossaan, kuinka tärkeästä asiasta on kyse.

Esitys koskee hyvinvointialueelle asetettavia toimielimiä, joita ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Hyvinvointialue voi myös asettaa esimerkiksi kansalais- ja asiakasraateja vaikuttamisfoorumeiksi.

Ponsiesitys ohjeistaa pyytämään lausunnon vaikuttamistoimielimiltä ja -foorumeilta merkittävimmistä hyvinvointialueen päätöksistä, kuten talousarviosta, sekä kaikista niistä asioista, jotka koskevat olennaisesti vaikuttamistoimielimen tai -foorumin edustamaa väestöryhmää.

Esityksen mukaisesti nämä lausunnot tuotaisiin tiedoksi myös kaikille niille valmisteleville ja päättäville toimielimille, joissa asiaa käsitellään. Lisäksi ponsiesityksessä ehdotetaan, että vaikuttamistoimielinten ja -foorumien tekemien aloitteiden saamat aloitevastaukset sekä ne päätökset, joihin toimielin on antanut lausuntoja tai kannanottoja, tuotaisiin vaikuttamistoimielimelle tiedoksi.

– Ponsiesityksenä tämä on varmasti hyvä, mutta ei liene syytä kirjata tällaisia tarkennuksia lakiin, valtuutettu Jari Andersson (kok.) kommentoi esitystä.

Jouni Sirén (vas.) oli tehnyt esityksen toukokuun aluehallituksen kokouksessa muutosesityksenä, jolloin teksti olisi kirjattu hallintosääntöön. Hallituksessa esitys ei ollut saanut kannatusta. Vasemmiston aluevaltuustoryhmä päätyi valtuustossa ponsiesitykseen, jolloin kirjausta ei tehtäisi hallintosääntöön, mutta teksti toimisi vahvana ohjaavana suosituksena päätöksentekijöille.

– Me kyllä kannatamme valtuutettu Kontulan ponsiesitystä, mutta vaikuttamistoimielinten kuulemisesta on kyllä jo kirjattu lakiin, valtuutettu Johanna Loukaskorpi (sd.) totesi puheenvuorossaan.

Kontula korosti, että esitykselle on kysyntää, sillä monissa kunnissa vaikuttamistoimielimet eivät koe olevansa osallisia päätöksenteossa. Hän myös vastasi muiden valtuutettujen kommentteihin tarkentamalla ponnen merkitystä ja toimielimiä koskevan lain vaikeaselkoisuutta:

– Kirkastan vielä, että ponsi ei tule tekstiä pidentämään. Se tulee pöytäkirjaamme ohjaamaan toimintaamme ja tulkintaamme hallintosäännöstä. Vaikuttamistoimielinten kuulemisesta on kyllä säädetty laissa, mutta lain muotoilu on sen verran hämärää, mikä monissa kunnissa on johtanut siihen, että toimielinten jäsenet eivät koe tulevansa kuulluksi tai toiminta koetaan kovin erilliseksi päätöksenteosta.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valmistautumassa kolmen ja puolen tunnin kokoukseen. Edessä valtuutetut Milka Hanhela ja Mikko Aaltonen ja heidän takanaan ensimmäistä kertaa aluevaltuuston kokoukseen päässyt varavaltuutettu Aatu Korhonen.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *