Näkökulma, Tampere

TEIJA HAUTANEN

28.9.2022 klo 15:33

Sosiaalityöntekijäpula heikentää aikuisten avunsaantia Tampereella

Ihmisiä, joilla ei ole omaa kotia, asuu Tampereella 266. Konkreettisia keinoja asunnottomuuden vähentämiseksi on, mutta tekijöistä on pulaa. Teija Hautanen pohtii valtuustokolumnissaan sosiaalityöntekijöiden ja -ohjaajien puutteen aiheuttamaa kriisiä ja sen ratkaisemista. (Kuva: Cai Melakoski)

Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö on kriisissä, sillä sosiaalityöntekijöitä ja ohjaajia ei saada rekrytoitua riittävästi. Palkat ovat jääneet jälkeen, ja työkuorman jatkuva kasvaminen ajaa päteviä ammattilaisia pois. Töissä olevat uupuvat työtaakan alle, ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Asiakkaiden tarpeisiin ei pystytä enää vastaamaan. Tämä kaikki selviää kaupungin sosiaalisen raportoinnin julkisesta koosteesta 4/2022.

Tällä hetkellä moni sosiaali- ja terveysalan arjen ja työn olosuhteiden uudistus on jäissä odottaen, että hyvinvointialue aikanaan hoitaa tilanteen. Tosiasia kuitenkin on, että hyvinvointialueilla menee vielä pitkään toiminnan käynnistämiseen ja hallinnollisesti valtavan ison muutoksen toteuttamiseen. Asiakkaiden asiat eivät kuitenkaan odota.

Aikuissosiaalityössä kohdataan ihmisiä, joilla on elämässään usein monimutkainen ongelmien vyyhti. Taloudellisen puutteen lisäksi aikuissosiaalityön asiakkailla on esimerkiksi päihdeongelmia, terveyshuolia, asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Myös rikostaustaisista ihmisistä monet tarvitsevat kipeästi aikuissosiaalityön tukea, jotta irrottautuminen rikollisesta elämänpiiristä ja integroituminen muuhun yhteiskuntaan olisi mahdollista. Näissä ongelmissa auttaminen edellyttää työntekijöiltä vahvaa ammattitaitoa sekä osaamista ja aikaa monialaiseen työhön, jossa eri palveluita voidaan sovittaa yhteen niin, että asiakas varmasti saa tarvitsemansa avun ajoissa.

Tampereen kaupungin raportti Asunnottomuus Tampereella 2022 kertoo puolestaan, että Tampereen asunnottomista päihdeongelma on 45 prosentilla, rikostaustaa 17 prosentilla ja mielenterveysongelma 16 prosentilla. Mielenterveysongelmista kärsivillä asunnottomilla puolestaan on päihdeongelma 76 prosentilla. Asunnottomissa on näin ollen paljon sosiaali- ja terveyspalveluiden suurkuluttajia. 

Asunnottomuus Tampereella 2022 -raportissa ehdotetaan avuksi muun muassa asumisneuvonnan vakiinnuttamista kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintatyönä, päihteet sallivan asumispalveluyksikön perustamista ja asumispäivystyksessä tehtävän työn nivomista entistä tiiviimmin aikuissosiaalityöhön. Lisäksi ehdotetaan asunnottomuuden ratkaisua niin sanotulla kumppanuusmallilla, jossa kaupunki, yleishyödylliset asuntorakennuttajat ja hyvinvointialue yhdessä luovat käytäntöjä asumisen turvaamiseksi. Kaikissa näissä ehdotuksissa tarvitaan päteviä sosiaalihuollon ammattilaisia, niin sosiaalityöntekijöitä kuin ohjaajiakin.

Meillä on nyt Suomessa vahva ja perusteltu huoli terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuudesta ja sen mukana koko julkisen terveydenhuollon toimivuudesta jatkossa. Sosiaalipalveluiden osalta ollaan vastaavan vakavan kysymyksen äärellä. Kun avun saanti vaikeutuu, ongelmat pahenevat kaikille raskaiksi kriisitilanteiksi ja taloudellisesti kalliiksi akuutti- tai laitoshoidoksi. Sosiaalihuollon ammattilaisiin satsaaminen ajoissa olisi taloudellisestikin kannattavaa.

Kirjoittaja on sosiaalityöntekijä ja tutkijatohtori sekä vasemmistoliiton Tampereen kaupungin varavaltuutettu ja asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen. Hän toimii myös Pirkanmaan hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan varajäsenä.

III

Valtuustokolumneissa vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän jäsenet kommentoivat kuntapolitiikkaa ja ajankohtaisia poliittisia aiheita.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *