Artikkeli: Pirkanmaa

8.11.2022 klo 11:22

Toimenpiteitä köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi hyvinvointialueella

Valtuutettu Kukka Kunnari valtuustosalissa.
Valtuutettu Kukka Kunnari jätti maanantain aluevaltuuston kokouksessa aloitteen köyhyysohjelman laatimisesta Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Kunnari korostaa, että köyhyys on muutakin kuin rahan puutetta, joten ilmiötä tulisi tarkastella myös eri näkökulmista. (Kuva: Anna Weckström.)

– Köyhyysnäkökulma ei tule itsestään esiin valtuustossa. Me emme edusta tässä salissa kattavasti kaikkia tuloluokkia. Niin paljon rahalla vielä on merkitystä vaalimenestyksen kannalta, valtuutettu Kukka Kunnari kommentoi marraskuun aluevaltuuston kokouksessa jättämäänsä valtuustoaloitetta köyhyysohjelman laatimisesta hyvinvointialueelle.

Aloitteessa esitetään, että Pirkanmaan hyvinvointialue asettaisi työryhmän laatimaan köyhyysohjelman. Tarkoituksena on, että hyvinvointialue asettaisi selkeät tavoitteet ja toimenpiteet köyhyyden ja eriarvoistumisen vähentämiseksi Pirkanmaalla. Aloitteen allekirjoitti 39 valtuutettua.

– Köyhyys vaikuttaa laajasti yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen elämään. Köyhyydessä on kyse rahan puutteesta, muttei pelkästään siitä. Kyse on jatkuvasta kamppailusta yhteiskunnan osallisuudesta, perusturvallisuuden puuttumisesta ja pahimmillaan huono-osaisuuden kierteestä, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat kasaantuvat, Kunnari perustelee.  

Aloitteessa tuodaan esiin köyhyyden, syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämisen ja ennaltaehkäisyyn kytkeytyminen hyvinvoinnin edistämiseen, jonka Kunnari määrittelee sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden ydintehtäväksi.

Kunnarin mukaan aloitteessa on kyse myös yhdenvertaisuudesta. Palveluiden yhdenvertaistaminen on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita, joka ei Kunnarin mukaan voi toteutua, elleivät palvelut ole saavutettavia myös vähäosaisimmille.

Tampereen kaupungilla on ollut köyhyysohjelma vuosille 2019–2021. Ohjelman toimenpiteinä on listattu muun muassa toimivat julkiset ja oikea-aikaiset palvelut sekä matalan kynnyksen palveluiden ja toiminnan tukeminen, maksuttoman harrastustoiminnan tukeminen ja opintojen maksuttomuus.

Kyseisen köyhyysohjelman laatineessa työryhmässä mukana on ollut valtuutettu ja apulaispormestari Mikko Aaltonen. Hän näkee, että köyhyysohjelma olisi paikallaan myös hyvinvointialueella.

–  Tampereella köyhyysohjelma on osoittautunut toimivaksi tavaksi etsiä keinoja köyhien ihmisten arjen helpottamiseksi. Olisi hyvä, että samaa lähestymistapaa lähdetään soveltamaan myös hyvinvointialueella. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä hyvinvointialue todennäköisesti keskittyy paljolti lakisääteiseen toimintaa eikä sillä välttämättä ole resursseja ei-lakisääteisiin palveluihin, jotka ovat olleet oleellinen osa köyhyysohjelmassa Tampereella esitettyjä keinoja, Aaltonen kommentoi. 

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:
Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *