Artikkeli: Vasemmisto

4.12.2022 klo 12:01

Vasemmistoliiton työryhmät valittu – pirkanmaalaisia asiantuntijoita kuudessa ryhmässä

Osallistujat yhteiskuvassa Vasemmistoliiton puoluekokouksessa vuonna 2022.
Vasemmistoliiton puoluekokous valitsee puoluevaltuuston ja puoluehallituksen päättämään asioista seuraavaan puoluekokoukseen asti. Mutta vasemmistoaktiivit pääsevät vaikuttamaan asioihin muillakin foorumeilla. Puoluehallituksen apuna toimivissa asiantuntijatyöryhmissä kymmenet jäsenet pääsevät vaikuttamaan puolueen linjauksiin. Kuvassa puoluekokousväki yhteiskuvassa Porin puoluekokouksessa viime kesänä. (Kuva: Markku Uusiniemi)

Vasemmistoliiton puoluehallituksen apuna toimii työryhmiä, joiden tehtävänä on seurata asiantuntemuksensa piiriin kuuluvaa kehitystä, osallistua vaaliohjelmien tekoon ja tuottaa tausta-aineistoja päätöksentekoon. Seuraavaan puoluekokoukseen asti toimivat 12 työryhmää on asetettu. 

Viidessä työryhmässä on pirkanmaalaisia jäseniä, joista Vasen Kaista tavoitti lähes kaikki vastaamaan kysymykseen, ”Mikä on sinun mielestäsi tärkein työryhmäsi tehtäväalueen kysymys, johon toivot työryhmäsi tarttuvan perusteellisesti”.

Senioripoliittisen työryhmän parkanolaisjäsen Yrjö Kuivasniemi kantaa huolta ikääntyvien selviytymisestä kaikista niistä arkisista asioista, joista selviytymiseen nykyään tarvitaan internetin käyttöä ja tietokonetaitoja:

– Tiedotteet ja opasteet tulisi esittää selkokielellä. Ikääntyvät tarvitsevat asioidensa hoitamiseen henkilökohtaista opastusta. Kaikki tapahtuu netin välityksellä. Sosiaalietujen hakemiseen, päivätoimintaan osallistumiseen, verotuksen hoitamiseen, kaikkeen tarvitaan henkilökohtaista opastusta. Tarvitaan apua arkeen, linjaa Kuivasniemi.

Kaikille ryhmille yhteisten tehtävien lisäksi senioripoliittinen työryhmä hyödyntää työssään Eläkeläiset ry:n asiantuntemusta. Työryhmän puheenjohtaja on Ilpo Haaja. 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmän jäsen Anna Jukantupa linjaa työryhmänsä polttavan kysymyksen:

– Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailutukset perustuvat pitkälti halvimpaan hintaan. Tämä on johtanut siihen, että hintoja on poljettu vuosikausia, joka taas on johtanut tämän päivän moniin alan ongelmiin.
– Tarvitsemme lainsäädäntöä, jolla säännöstellään nykyistä vahvemmin hankintojen laatutekijöitä, Jukantupa tiivistää.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Esa Annala

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen Sari Savikko Tampereelta katsoo, että työryhmän työn keskeinen kysymys on naisten palkkaus:

– Näen  eriarvoisuuden rakentuvan yhteiskunnassa sukupuolen (nainen-mies-muu), yhteiskuntaluokan (työväenluokka-keskiluokka-yläluokka), etnisen taustan (kantasuomalainen-maahanmuuttaja-romani-saamelainen) ja terveydentilan (terve-pitkäaikaissairas-vammainen) kaltaisten määrittelyjen kautta. 

– Keskeisin kysymys, johon toivon työryhmäni tarttuvan on naisten palkkaus. Ammatit ovat Suomessa vahvasti sukupuolittuneet, ja  naisten pienemmät palkat ovat historiallinen jäänne menneen ajan yhteiskunta- ja perheajattelusta. Naisten matala palkkaus vaikuttaa heidän toimeentuloonsa ja sosiaaliturvaansa kautta työuran. Naispalkat ja perhevapaiden ja omaishoitajuuden kasautuminen naisille vaikuttavat pienentävästi myös naisten eläkkeisiin.  Millainen on yhteiskunta jossa koko työuransa työtä tehnyt matalapalkkainen nainen joutuu työuran jälkeen kokemaan eläkeläisköyhyyden, kysyy Savikko.

Työryhmään kuuluu myös tamperelainen Marika Saarinen. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän erityistehtävänä yleisten tehtävien lisäksi on arvioida puolueen ohjelmien sukupuolivaikutuksia sekä yhdenvertaisuusvaikutuksia. Työryhmän puheenjohtaja on Elina Vainikainen.

Ulko-, turvallisuus- ja rauhanpoliittinen työryhmän puheenjohtajaksi valittu tamperelainen Jouni Sirén toteaa työryhmänsä tärkeimmästä tehtävästä napakasti:

Työryhmän päätehtävä on mielestäni laatia vasemmistoliiton arvio uudesta kansainvälisestä tilanteesta ja sen pohjalta vastaava ulko-, turvallisuus- ja rauhanpoliittista linja.

Työryhmälle onkin työryhmien yleisten tehtävien lisäksi annettu tehtäväksi valmistella esitys asiakirjaksi, jossa kootaan nykyinen toimintaympäristö ja hahmotellaan puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteitä sekä laajemmin rauhanpolitiikan edistämisen tapoja. 

Yrittäjyystyöryhmän tamperelaisjäsen Jukka Peltokoski määrittelee työryhmänsä tärkeimmän asian:

– Työryhmän tulisi tuottaa asiakirja, joka linjaa puolueen ajattelua yrittäjyydestä yhteiskunnallisena voimana ja sisältää konkreettisia aloitteita yrittäjän aseman parantamiseksi. Yrittäjän eläketurva lienee se yksi yksittäinen juttu, joka puhututtaa, mutta odotan myös avauksia yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Työryhmän tulisi edistää vasemmistoyrittäjien verkostoitumista ja äänen kuulumista puolueessa.

Yleisten työryhmien tehtävien lisäksi yrittäjyystyöryhmän tehtäväksi on annettu valmistella  pienyrittäjäohjelman päivitysesitys ja tukea puolueen sisällä toimivien yrittäjyysverkostojen toimintaa. Työryhmässä puhetta johtaa Ralf Björklund.

Pirkanmaalaisedustus on lisäksi vammaispoliittisessa työryhmässä, sillä Minna Minkkinen on puoluehallituksen vastuuhenkilö työryhmässä. Jokaiseen työryhmään on nimetty puoluehallituksen edustaja takaamaan tiedonkulku työryhmän ja puoluehallituksen välillä. Vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja on Elina Nykyri.

Vasemmistoliiton muut työryhmät ovat digityöryhmä (puheenjohtaja Leena Romppainen), ilmasto- ja ympäristöpoliittinen työryhmä (Marleena Halonen), koulutuspoliittinen työryhmä (Mervi Uusitalo-Heikkinen), kulttuuripoliittinen työryhmä (Eero Hämeenniemi), maa- ja metsätalouspoliittinen työryhmä (Akseli Ekola) ja mielenterveyspoliittinen työryhmä (Petri Pekkola).

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *