Artikkeli: Pirkanmaa

5.9.2023 klo 11:30

Vasemmistoliiton valtuutetut kysyivät tiukkoja kysymyksiä henkilöstön asemasta hyvinvointialueella

Syyskuun aluevaltuuston kokouksessa Minna Minkkinen (kuvassa keskellä) ja Kukka Kunnari jättivät valtuustoaloitteen perhesuunnittelun tuen kehittämisestä.

Syyskuun aluevaltuuston kokouksessa otettiin käyttöön kyselytunti, jossa vasemmistoliiton ryhmä esitti viranhaltijoille kysymyksiä henkilöstön asemasta hyvinvointialueella. Samassa kokouksessa vasemmistoliiton ryhmä myös jätti valtuustoaloitteen perhesuunnittelun tuen kehittämisestä hyvinvointialueella ja sai vastauksen paperisen ja toisen puolesta asioinnin mahdollistamisesta.

Varavaltuutettu Sinikka Torkkolan ja valtuutettu Minna Minkkisen tammikuun valtuuston kokouksessa jättämän aloitteen saamassa vastauksessa kerrotaan, että paperinen asioiminen pyritään varmistamaan kaikissa toimipisteissä ja toisen puolesta asiointi otetaan huomioon, kun uudet potilas- ja asiakastietojärjestelmät otetaan käyttöön.

Valtuuston käyttöön ottama kyselytunti mahdollistaa valtuutetuille hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja palveluntuotantoa käsittelevät kysymykset. Aluevaltuusto päätti kyselytunneista tehdä julkisia.

Viranhaltijoilla ja valtuutetuilla ristiriitaista tietoa henkilöstön tilanteesta muutoksen keskellä

Valtuutettu Kukka Kunnari esitti vasemmistoliiton ryhmän valmistelemat kysymykset hyvinvointialueen henkilöstön tilanteesta. Kysymykset koskivat henkilöstöön kohdistuneita uudelleensijoituksia ja tehtävänkuvamuutoksia, työntekijöiden ja heidän edustajiensa kuulemista muutoksissa ja muutoksen valmistelussa, yhteistoimintalain ja hyvien työnantajakäytäntöjen noudattamista, työhyvinvoinnista huolehtimista sekä työnantajatoiminnan suhdetta Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaan.

Kunnarille vastattiin, ettei työnkuviin ja henkilöstön sijoittumiseen liittyviä muutoksia olisi tapahtunut yksipuolisesti, vaan palvelusuhdepäällikön tiedon mukaan henkilöstöä on kuultu ja osallistettu neuvotteluihin. Tämän Kunnari totesi olevan ristiriidassa ryhmälle tulleen tiedon kanssa. Hän vetosi siihen, että valtuutetuille on tullut tietoa yksipuolisesti tehdyistä uudelleensijoituksista sekä työnkuvien muutoksista. Kunnari totesi, että sosiaalityöntekijät ovat ilmaisseet huolensa aiheesta kirjeitse.

– Ilmeisesti on sitten niin, että tällainen yksipuolinen menettely ei ole johdon tiedossa tai se suvaitsee poikkeuksia Pirhan strategisesta linjasta henkilöstön osallisuuden suhteen tai sitten johdon ymmärrys yksipuolisen sanelun ja tosiasiallisen osallisuuden välisestä erosta on kiusallisen hatara, Kunnari kommentoi saatuja vastauksia, joissa vakuuteltiin tietämättömyyttä kysymysten esille nostamista ongelmakohdista.

Kukka Kunnari ihmetteli viranhaltijan vastauksia etenkin henkilöstön työnkuvien muutoksiin ja sijoituksiin liittyen. Valtuutetuille tullut tieto poikkesi viranhaltijoiden versiosta merkittävästi.

Kysymykseen henkilöstön hyvinvoinnista vastattiin, että strategian toimeenpano-ohjelman ja henkilöstöohjelman mukaisia henkilöstöön hyvinvointiin ja osaamiseen liittyviä kehittämistoimia viedään käytäntöön. Hyvinvoinnin edistämistä varten otetaan käyttöön ohjauksellisia menetelmiä ja henkilöstön hyvinvointiin Pirkanmaan hyvinvointialueella on jokaisessa työyksikössä vuonna 2023 käytettävissä työhyvinvointirahaa yhteisölliseen toimintaan.

Perhesuunnitteluun lisää tukea, keskenmenoneuvola hyvinvointialueelle

Valtuutetut Kukka Kunnari ja Minna Minkkinen jättivät kokouksessa valtuustoaloitteen perhesuunnittelun tuen kehittämisestä. Aloitteessa esitetään parannuksia lapsettomuushoitokäytänteisiin, helpotusta lapsia toivovien tutkimukseen pääsyyn, ja tukea keskenmenoja kohdanneille. Aloite muistuttaa myös ottamaan huomioon perheiden monimuotoisuuden.

– Pirkanmaan hyvinvointialueella on mahdollista ottaa käyttöön toimintatapoja, jotka sekä helpottavat perhesuunnittelua että tukevat erilaisia lasta toivovia ihmisiä vaikeissa kohdissa. Käytänteitä kehitettäessä on tärkeää huomioida, että lapsettomuus ja menetykset koskettavat eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä ja monimuotoisia perheitä, kuten sateenkaariperheitä, uusperheitä, itsellisiä vanhempia ja perheitä eri kulttuurisilla taustoilla, aloitteessa tuodaan esiin.

Psykososiaalista tukea tulisi aloitteen mukaan tarjota laajemmin ja henkilöstöä tulisi kouluttaa sensitiiviseen kohtaamiseen. Lisäksi hyvinvointialueen tulisi aloitteen mukaan toimia esimerkkinä, että lapsettomuushoitoihin voi osallistua myös työajalla.

Aloitteessa ehdotetaan, että hyvinvointialueelle perustettaisiin keskenmenoihin ja kohtukuolemiin keskittynyt neuvola, jossa saisi muun muassa neuvontaa ja tukea sekä jälkitarkastuksen.

– Selkeä jatko-ohjaustaho helpottaa myös vaikeita uutisia kertovien ammattilaisten työtä ja psykososiaalisen tuen riittävyyden seurantaa, aloite perustellaan.

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *