Artikkeli: Pirkanmaa

8.11.2023 klo 10:18

Palveluverkkopäätöksistä tiukkaa kiistaa aluevaltuustossa

Valtuutetut Anna Kontula ja Kukka Kunnari ottivat kantaa keskusteluun hyvinvointialueen rahoituksesta ja palveluverkkopäätöksistä. Palveluverkkopäätökset tehdään aluehallituksessa, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, miten demokratia toteutuu Pirkanmaan hyvinvointialueella. (Kuva Anna Weckström)

Palveluverkkopäätökset tullaan tekemään hallintosäännön mukaan aluehallituksessa, mikä on herättänyt voimakasta kritiikkiä valtuutettujen keskuudessa. Päätöksiä ei tehdä lainkaan aluevaltuustossa, joka on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Osa aluevaltuutetuista on ilmaissut huolta demokratian toteutumisesta hyvinvointialueella.

Aluevaltuusto käsitteli marraskuun kokouksessaan 34 aluevaltuutetun allekirjoittamaa pyyntöä ottaa käsittelyyn hallintosäännön uudistaminen, joka mahdollistaisi vallan ottamisen palveluverkkopäätöksissä aluevaltuustolle. Samassa kokouksessa käsiteltiin myös samansisältöisen aloitteen vastausta.

Aloite hallintosäännön uudistamisesta sai vastauksen, joka ei puoltanut uudistusta. Vastausta esitettiin palautettavaksi valmisteluun, mutta palautusesitys hävisi äänin 29–45 ja viisi tyhjää ääntä. Keskustelu aiheesta kuitenkin jatkui kokouksessa, kun valtuutettujen pyyntö hallintosäännön käsittelyyn käytiin läpi omana pykälänään. Vasemmistoliiton ryhmä oli mukana pyynnön allekirjoittaneissa.

Palveluverkkouudistuksen säilyttämistä aluehallituksen päätettävänä puolusteltiin muun muassa Pirkanmaan hyvinvointialueelle ensi vuodelle myönnetyllä yhdeksän sadan miljoonan euron ehdollisella lainanottovaltuudella, joka on riippuvainen hyvinvointialueen talouden tasapainotusohjelmasta ja josta raportoidaan valtiovarainministeriölle. Ministeriö on ohjausneuvotteluissa kehottanut Pirkanmaan hyvinvointialuetta selkeyttämään palveluverkkoa ja edistämään digitaalisia palveluita. Tämän lisäksi ministeriö on kehottanut kiinnittämään huomiota suuriin investointeihin ja niiden taloudellisiin vaikutuksiin. Pirkanmaalla tämä tarkoittaa tällä hetkellä erityisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaa.

Valtuutettu Anna Kontula ihmetteli perusteluja. Hän huomautti puheenvuorossaan, että vasemmistoliitto ajoi koko viime kauden verotusoikeuden saamista hyvinvointialueille. Verotusoikeus olisi mahdollistanut autonomiaa, joka hyvinvointialueilta nyt puuttuu. Samalla Kontula muistutteli valtuustoa, ettei hyvinvointialueiden rahoitusmallia ajateltu valmiiksi, kun uudistus tehtiin, sillä alusta alkaen oli tiedossa, että tarvittavat luvut tarkentuvat vasta uudistuksen voimaantulon jälkeen.

– Pitää muistaa myös se, että sama laki, joka velvoittaa meitä täällä hyvinvointialueella järjestämään palveluita, velvoittaa myös valtiovarainministeriötä huolehtimaan, että meillä on rahoitus niiden palveluiden järjestämiseen. Jos meillä ei ole kunnollisia sairaalatiloja järjestää tällä alueella eikä valtiovarainministeriö anna investointiin tarvittavia resursseja, niin siinä tapauksessa sitä voidaan hakea oikeudellista tietä.

Kontula kiteytti puheenvuoronsa toteamalla, että on väärä lähestymistapa ajatella, että Pirkanmaan hyvinvointialueen pitäisi pienentää toimintaansa, koska joku Helsingissä saattaisi suuttua muuten. Hän muistutti, että lähtökohtaisesti kysymys on lain asettamien velvollisuuksien täyttämisestä.

Demokratia hyvinvointialueelle pelkkä uhka?

Valtuutettu Kukka Kunnari otti kantaa palveluverkkopäätöksien valmisteluun ja niiden käsittelyyn. Hän totesi, että hallintosäännön päivittämistä on toivottu siitä saakka, kun on alkanut valjeta, että aluehallituksen valta päättää suurista asioita tarkoittaa käytännössä kaikkea todellista päätöksentekoa. Kunnari huomautti myös, että aluehallituksellekin on tosin tuotu palveluverkkoa jatkuvasti vain tiedoksi eikä todelliseen päätöksentekoon.

– Nyt kyse on meidän kautemme merkittävimmästä päätöksestä, jota ei varsinaisesti ole vielä tehty, mutta jonka ilmeisesti ennalta päätetyn lopputuloksen varassa on sekä meidän lainanottovaltuutemme että reformimme kohtalo – ainakin, jos tätä keskustelua on uskominen. On valitettavaa, kuinka suurena uhkana demokratiaa täällä pidetään. Onko meidän johdollamme ja joillakin oikeiston edustajilla syytä pelätä, että aluevaltuuston tahto poikkeaisi niin paljon suunnitellusta, että koko uudistus täällä Pirkanmaalla on vaarassa?

Kunnari nosti myös esiin, että valiokuntien lausunnotkaan palveluverkosta eivät ole tulleet huomioiduksi tähän mennessä.

– Onko hyvä hetki nyt tunnustaa, että valiokuntien lausuntoja ei ole riittävästi huomioitu palveluverkon valmistelussa? Jos kaikki on mennyt hyvin, mistä kumpuaa valtava huoli siitä, että valtuusto ryhtyisi täysimittaiseen kapinaan ja kaikki romuttuisi? Kunnari tiedusteli.

Aluevaltuustolle on tulossa ylimääräinen julkinen valtuustoseminaari palveluverkosta 16.11. ennen kuin aluehallitus päättää palveluverkosta seuraavan viikon maanantaina.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *