Artikkeli: Maailma, Suomi

10.3.2024 klo 09:00

Saako vasemmistoliitto kaksi paikkaa Euroopan parlamenttiin?

Kaikki 20 vasemmistoliiton eurovaaliehdokasta saavat taas kiertää vaalitoreilla ympäri maan. Näissä vaaleissa kelpaa tavata kansalaisia ulkosallakin kevät-kesän säässä. Kuva on Tampereen Keskustorilta toukokuun lopulta vuoden 2019 vaaleista, keskellä ehdokas Mia Haglund Helsingistä ja oikealla ehdokas Matleena Käppi Jyväskylästä. Molemmat ovat nytkin vaaliaktiiveja, Haglund Li Anderssonin tukiryhmän vetäjänä ja Käppi ehdokkaana. (Kuva: Cai Melakoski)

Suomesta valitaan kesäkuun vaaleissa Euroopan parlamenttiin 15 jäsentä, yksi enemmän kuin istuvassa parlamentissa. Tuosta paikasta taistellaan vimmatusti. Lähes kaikki puolueet ovat menettäneet paikan tai kaksi sitten vuonna 1996 järjestettyjen ensimmäisten eurovaalien. Vasemmistoliiton ja kokoomuksen paikat ovat vähentyneet yhdellä, keskustan ja sosiaalidemokraattien kahdella. Perussuomalaiset ja vihreät ovat saaneet kaksi lisäpaikkaa kumpikin. RKP on saanut kaikissa vaaleissa yhden paikan, vasemmistoliitto jäi kerran paikatta ja kristillisdemokraatit ovat saaneet kahdesti yhden paikan vaaliliittojen ansiosta.

Kahteen paikkaan yltäminen on vasemmistoliitolle kova tavoite. Se on onnistunut vain vuonna 1996, jolloin puolueen osuus äänistä oli 10,2 prosenttia. Vasemmistoliitto on saanut keskimäärin 8,5 prosenttia äänistä, kun toiseen paikkaan on vaadittu noin kymmenen prosenttia äänistä.

Taulukko 1. Vasemmistoliitto sai kaksi paikkaa vuoden 1996 eurovaaleissa paljolti Esko Seppäsen kansansuosion ansiosta. Seppänen sai yli 150 000 ääntä. Se on toiseksi korkein Suomen eurovaaleissa koskaan saatu henkilökohtainen äänimäärä. Ensi kesän vaaleissa Li Andersson voi nostaa vasemmistoliiton kannatuksen kahden paikan tasolle.

Kymmenen prosentin ääniosuuteen pääseminen on hurja, mutta ei mahdoton tavoite. Kun tarkastellaan kilpailevien puolueiden asemia, näyttää siltä, että vaaleissa on uuden lisäpaikan lisäksi myös pari muuta ehkä vapautuvaa paikkaa. Jos kannatusmittaukset pitävät vähääkään paikkaansa, ei vihreät pidä yli 15 prosentin kannatusta vaativaa kolmea paikkaa, eikä riitaisa RKP saa yhteen paikkaan tarvittavaa yli viittä prosenttia äänistä.

Mutta lisäpaikalla ja kahdella mahdollisella vapautuvalla paikalla on muitakin ottajia kuin vasemmistoliitto. SDP on kolmen edellisen EU-vaalin alisuorittaja, ja saanee yhden paikan lisäyksen.

Taulukko 2. Vuonna 1996 vasemmistoliitto sai kaksi paikkaa, vuonna 2009 ei yhtään. Suomen ensimmäiset eurokansanedustajat valittiin jo vuoden 1994 marraskuussa, Valinnan teki eduskunta, kun Suomi ei ehtinyt osallistua vuoden 1994 europarlamenttivaaleihin. Vasemmistoliiton ainoa edustaja oli Marjatta Stenius-Kaukonen. Inna Ilivitzky korvasi eduskuntaan palanneen Outi Ojalan maaliskuusta kesäkuuhun vuonna 1999. Uuden europarlamentin toimikausi alkoi heinäkuun alussa 1999.

Mitä lisäpaikat olisivat vaatineet?

Tiettyyn paikkalukuun yltämiseen riittävä ääniosuus on vaihdellut vaaleittain muun muassa sen vuoksi, että paikkoja on ollut täytettävänä ylimmillään 16 ja alimmillaan 13. Paikkaluvut löytyvät taulukosta 1. Neljään paikkaan on riittänyt alimmillaan kokoomuksen saama 20,2 prosentin kannatus vuonna 1996. Vihreät saivat kolme edustajaa vuonna 2019 16 prosentin kannatuksella, mutta SDP joutui vuonna 2009 tyytymään kahteen paikkaan vaikka kannatus oli 17,5 prosenttia. Kahteen paikkaan on alimmillaan riittänyt vasemmistoliiton vuonna 1996 saama 10,2 prosenttia. Yhden paikan on saanut alimmillaan vuonna 2004 RKP 5,7 prosentin ääniosuudella. KD on tosin saanut paikan 2,4 prosentin kannatuksella, mutta se tapahtui vaaliliitossa.

Vuoden 1999 vaaleissa vasemmistoliitto olisi saanut toisen paikan ja keskusta paikan vähemmän, jos vasemmistoliitto olisi saanut vajaat 6 700 ääntä enemmän. Vuoden 2004 vaaleissa matka toiseen paikkaan oli liian pitkä, vaikka vasemmistoliiton äänimäärä kasvoi komeasti.

 

Taulukko 3. Vuodelta 1996 ei ole ”mitä jos” laskelmaa, sillä silloin vaalit järjestettiin neljässä vaalipiirissä, eivätkä tulokset ole vertailukelpoisia. Vuonna 2009 vasemmisto jäi ilman paikkaa, ja laskelma perustuu yhden paikan saamiseen.

Vuoden 2009 vaalit olivat vasemmistoliitolle vaikeimmat. Puolue menetti ainoan paikkansa. Jos 2 764 vasemmistoliiton kannattajaa olisi motivoitunut äänestämään kotiin jäämisen sijasta, olisi puolue saanut viimeisen paikan ja RKP jäänyt paikatta.

Vuosien 2014 ja 2019 vaaleissa vasemmistoliitto otti varmasti yhden paikan, mutta haaveilulle toisesta paikasta ei ollut perustetta.

Vasemmistoliiton äänihävikki eurovaaleissa on ollut valtava

Vasemmistoliiton kannatus on ollut Euroopan parlamentin vaaleissa huomattavasti pienempää kuin muissa vaaleissa. Taulukko 4 näyttää, että kaikki puolueet ovat saaneet eurovaaleissa keskimäärin alle kaksi kolmannesta eurovaaleja edeltävien eduskuntavaalien äänimäärästä. Tämä selittyy sillä, että eurovaalien äänestysprosentti on noin 40 prosenttia ja eduskuntavaalien 70 prosenttia. Mutta vasemmistoliiton äänihukka eurovaaleissa on tavallista suurempi.

Viime eurovaaleissa vasemmistoliitto sai vain puolet siitä äänimäärästä, jonka puolue sai pari kuukautta aikaisemmin eduskuntavaaleissa. Vihreät ja RKP ovat sen sijaan onnistuneet mobilisoimaan kannattajansa ja potentiaaliset äänestäjänsä hyvin äänestämään eurovaaliehdokkaitaan. Kumpikin puolue on kuin kotonaan eurovaaleissa, sillä puolueet ovat innokkaimpia EU:n vahvistamisen kannattajia. Vain SDP on pärjännyt eurovaaleissa suhteellisesti heikommin kuin vasemmistoliitto.

Taulukko 4. Vuoden 1996 vaalien poikkeuksellisen suuria lukuja selittää se, että Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Vasemmistoliiton eurovaaliongelmien juuret ovat menneisyydessä. Suomi päätti liittyä Euroopan unioniin neuvoa-antavan kansanäänestyksen jälkeen vuonna 1994. Jäsenyyttä kannatti 56,9 prosenttia äänestykseen osallistuneista, äänestysprosentti oli 74 prosenttia. Tuolloin kaksi kolmasosaa vasemmistoliiton kannattajista vastusti Euroopan unioniin liittymistä.

Kolmessa vuosikymmenessä asiat ovat muuttuneet. Jos kansanäänestys Euroopan unioniin kuulumisesta järjestettäisiin nyt, äänestäisi kolme neljästä vasemmistoliiton kannattajasta unionin jäsenyyden puolesta. 

Myös vasemmistoliiton EU-kanta on muuttunut sangen varauksellisesta rakentavan kriittiseksi. Puolue ajaa radikaaleja muutoksia unionin toimintaan, jotta se toimisi nykyistä tehokkaammin kansainvälisten ongelmien ratkaisemisen areenana. Rajat ylittävä monikansallinen yhteistyö on välttämätöntä useiden polttavien ongelmien voittamiseksi. EU:n merkitys on vain kasvanut ilmastokriisin kiihtymisen ja Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan myötä.

Vasemmistoliitto ei kuitenkaan ole onnistunut aikaisemmissa vaaleissa kirkastamaan EU-kantojaan äänestäjille. Monet vasemmistoliittoa tavallisesti äänestävät ovat eurovaaleissa jättäneet äänestämättä tai äänestäneet sellaisten puolueiden ehdokkaita, jotka ovat ilman tulkinnanvaraa EU-jäsenyyden kannalla tai sitä vastaan. 

Åbo Akademin tekemän tutkimuksen mukaan vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vasemmistoliittoa äänestäneistä vain 67 prosenttia äänesti vasemmistoliittoa alkukesän eurovaaleissa, vasemmistoliittoa äänestäneistä vihreitä äänesti 19,5 prosenttia. Toisaalta 8,2 prosenttia SDP:n äänestäjistä eduskuntavaaleissa äänesti vasemmistoliittoa eurovaaleissa. Perussuomalaisia eurovaaleissa äänestäneistä viisi prosenttia oli äänestänyt eduskuntavaaleissa vasemmistoliittoa.

Vasemmistoliiton toisen europarlamenttipaikan keskeinen edellytys onkin, että vasemmistoliitto onnistuu vaaliohjelmansa rakentamisessa. Vasemmistoliiton eurovaaliohjelma hyväksytään puoluevaltuuston kokouksessa 16.3.  

Valovoimainen ehdokaslista saattaa ratkaista toisen paikan

Vasemmistoliiton ehdokaslista osoittaa, kuinka päättäväisesti puolue pyrkii voittamaan toisenkin paikan Euroopan parlamentissa ja kuinka sitoutuneena puoluejohto on lähtenyt vaaleihin. Ehdokkaina on puolueen puheenjohtaja, kaksi kolmesta varapuheenjohtajasta, kolme puoluevaltuuston jäsentä sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

Ehdokkaista kaikki yhtä lukuunottamatta olivat ehdokkaina viime eduskuntavaaleissa. Kolme valittiin kansanedustajaksi ja kolme varakansanedustajiksi. Kolme ehdokasta sai eniten ääniä vaalipiireissä, joissa vasemmistoliitto jäi ilman kansanedustajaa. 

Europarlamenttivaalien ehdokkaat saivat viime eduskuntavaaleissa lähes 60 000 ääntä, 26,2 prosenttia siitä äänimäärästä jonka puolueen 217 ehdokasta saivat yhteensä. Presidentinvaaleissa nyt Euroopan parlamentin jäsenehdokkaaksi asettunut Li Andersson sai 158 579 ääntä, lähes saman äänimäärän, joka tarvitaan kahteen europarlamenttipaikkaan.

Vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaisiin on luotettu myös muissa vaaleissa. Yhdeksän ehdokasta on valittu kunnanvaltuutetuksi ja kolme varavaltuutetuiksi. Puolet ehdokkaista kuuluu aluevaltuustoihin.

Sukupuolien osalta vasemmistoliiton ehdokaslista on tasapainossa, ikärakenteeltaan lista on nuori. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on seitsemän, 30–39-vuotiaita viisi, 40–49-vuotiaita kuusi ja 50 vuotta täyttäneitä kaksi.

Ehdokkaita on lähes kaikista vaalipiireistä. Helsingin vaalipiiristä on neljä ehdokasta, Oulun ja Tampereen vaalipiireistä kolme, Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen vaalipiireistä kaksi. Yhden ehdokkaan vaalipiirejä ovat Häme, Keski-Suomi, Lappi ja Savo-Karjala. Satakunnan ja Vaasan vaalipiireissä ei vasemmistoliitolla ole tällä kerralla ehdokkaita.

Myös kokemusta ehdokkuudesta eurovaaleissa löytyy tämänkertaisessa ehdokasjoukossa. Ehdokkaista kuusi on ollut ehdokkaana kerran tai kaksi aikaisemmissa eurovaaleissa. Ehdokkaista noin puolet on sellaisia, jotka jo ennen vaalikampanjan käynnistymistä ovat olleet tunnettuja oman vaalipiirin ulkopuolella.

Kesäkuun yhdeksänteen riittää jännitettävää

Onko vasemmistoliiton tavoite kahdesta mepistä liian kunnianhimoinen? Aikaisempien vaalitulosten valossa se on. Mistä vasemmistoliitto yhtäkkiä saisi tarvittavan noin10 prosentin kannatuksen?

Eurovaalit ovat kuitenkin aina eri vaalit. Ja vasemmistoliitolla on kaikki edellytykset tehdä näistä vaaleista erilaiset. Toiseen paikkaan riittää se, että vasemmistoliitto saisi tällä kertaa äänestäjiensä suuren enemmistön liikkeelle. Kahteen paikkaan tarvitaan – ellei äänestysaktiivisuus hirveästi nouse – korkeintaan 200 000 ääntä, vähempikin todennäköisesti riittää. Vasemmistoliitolla on viime aikojen eduskunta- ja kuntavaaleissa ollut korkeimmillaan  250 000 ja alimmillaan 195 000 äänestäjää. Kahteen paikkaan riittää se, että vasemmisto saa peruskannattajansa uurnille.

Ja miksi ei saisi: ehdokasjoukosta löytyy varmasti riittävän monelle kansalaiselle ehdokas, joka innostaa täyttämään vaalilipun. Li Anderssonin lisäksi tulevat muutkin ehdokkaat saamaan paljon ääniä sellaisilta kansalaisilta, jotka eivät ensisijaisesti vasemmistoliittoa äänestäisi. Toinen paikka on nyt ulottuvilla.

|||

Tämä kirjoitus on julkaistu samanaikaisesti Kansan Uutisissa ja Vasen Kaista -verkkolehdessä osana julkaisujen yhteistyötä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *