Artikkeli: Suomi, Vasemmisto

17.5.2024 klo 10:00

Mikko Aaltonen: Euroopan omavaraisuus on turvallisuuskysymys

Tampereelta kotoisin oleva Mikko Aaltonen on kokenut vaikuttaja niin paikallispolitiikassa kuin Euroopan tasolla. Hän haluaa vaikuttaa siihen, että Eurooppa kantaisi suurempaa vastuuta turvallisuudesta ja näkee, että Euroopan tulisi tukea jäsenmaita paremmin vihreässä siirtymässä. (Kuva: Jouko Piiponen)

Tamperelainen eurovaaliehdokas Mikko Aaltonen on päässyt vaikuttamaan kuntapolitiikassa jo parin vuosikymmenen aikana, ja kokemusta on kertynyt luottamustehtävistä myös Euroopan tasolla. Aaltonen toimii Euroopan alueiden komiteassa, jossa työstetään lausuntoja muun muassa Euroopan parlamentin ja komission päätettäväksi menevistä alueisiin ja kuntiin vaikuttavista asioista.

– Olen oppinut vaikuttamaan alueiden komiteassa, mikä on kasvattanut motivaatiotani jatkaa työtä Euroopassa. Alueiden komiteassa työskentelyn ansiosta olen päässyt rakentamaan verkostoja EU-tasolla, Aaltonen kertoo.

Työskentely asunnottomuuden torjumiseksi merkittäviä asioita, joihin on Aaltonen päässyt aktiivisesti vaikuttamaan. Aaltonen on laatinut komiteassa hyväksytyn lausunnon asunnottomuudesta, ja sitä kautta päässyt myös asunnottomuuden torjunnan foorumiin. Asunnottomuuden ehkäisy ja vähentäminen ovat olleet Aaltosella myös apulaispormestarikaudellaan (2013–2017) tärkeässä roolissa.

Asunnottomuus on ollut Euroopassa kasvussa muutamia jäsenmaita lukuun ottamatta, ja ongelma on merkittävä. Euroopassa asunnottomia on tilastojen mukaan 900 000, mutta Aaltonen arvelee, että luku on todellisuudessa yli miljoona. Meppinä Aaltonen jatkaisi ja vahvistaisi työtä asunnottomuuden torjumisessa.

– EU:n täytyy turvata asunnottomuuden torjunnan foorumin jatko ja edellyttää jäsenmailta strategia asunnottomuuden poistamiseksi. Asunnottomuuden torjuntaan tulisi osoittaa rahoitusta, Aaltonen toteaa.

Euroopan täytyy vahvistaa demokratiaa ja puolustaa ihmisoikeuksia

Aaltonen pitää tärkeänä, että Euroopassa vahvistetaan demokratiaa ja puolustetaan ihmisoikeuksia sekä oikeusvaltioita. Äärioikeiston nousu on uhka demokratialle ja Euroopassa tulee tehdä töitä demokratian säilyttämiseksi ja myös sen lisäämiseksi. Aaltonen olisi valmis luopumaan Eurooppa-neuvoston yksimielisyysvaatimuksesta ja vaatimaan jäsenmailta sitoutumista yhteisiin arvoihin.

– EU:n tulisi ottaa kantaa oikeusvaltion puolesta ja esimerkiksi asettaa sanktioita niille maille, jotka eivät noudata ja takaa demokraattisia oikeuksia.

Aaltonen korostaa, että Euroopan parlamentin ja komission tulisi puolustaa ihmisten sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa ja elinolosuhteita. Jäsenvaltioilta pitäisi hänen mukaansa edellyttää toimenpiteitä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Maahanmuutossa Euroopan tulisi jakaa vastuuta jäsenmaiden kesken ja vaatia jäsenmaita varmistamaan maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan koulutuksen ja työn kautta. Euroopan sisäisessä maahanmuutossa tulisi kiinnittää Aaltosen mukaan tarkemmin huomiota sen eteen, että maahanmuuttajat eivät joudu haavoittuvaan tilanteeseen.

Eurooppa raiteille

– Jos elinkelpoinen planeetta menetetään, ihmiskunta ei selviä. Olemme takamatkassa ilmastotoimissa ja niitä ei ole varaa laittaa tauolle, Aaltonen painottaa.

Euroopassa tulisi Aaltosen mukaan kehittää ja laajentaa raideliikennettä. Lentopolttoaineita tulisi verottaa ja raiteilla matkustamista helpottaa.

– On kestämätöntä, että lentäminen voi olla monin verroin halvempi vaihtoehto kuin maata pitkin matkustaminen, Aaltonen huomauttaa.

EU:n maatalouspolitiikka vaatisi myös Aaltosen mielestä uudistamista. Hän nostaa esiin, että vihreää siirtymää syytetään usein viljelijöiden ahdingosta, vaikka kytkös ei ole totta. EU:n maataloustukijärjestelmä ohjaa tehotuotantoon eikä tue pienviljelijöitä riittävästi. Myös lihatuotannosta tulisi siirtyä kasvipainotteisen ruuan tuotantoon.

– Lihatuotannon takia käytetään valtava määrä peltoviljelyalaa, mikä ei ole järkevää, Aaltonen perustelee.

Aaltonen on huolissaan siitä, miten äärioikeisto on nostanut ilmastotoimet teemakseen ja uhkaa niiden toteutumista. Vihreän siirtymän viivyttäminen on vaarallista omavaraisuuden ja talouden kannalta.

Ilmastonmuutos on aito uhka ruuantuotannolle Euroopassa, mikä on myös turvallisuuskysymys: jos ruoka tuodaan muualta, ollaan Euroopassa haavoittuvaisempia vaikuttamispyrkimyksille.

Aaltonen tuo esiin myös, että talouskuripolitiikka uhkaa vihreää siirtymää. Vihreän teknologian tukeminen on myös omavaraisuuskysymys.

– Yritykset, jotka kehittävät vihreää siirtymää, siirtyvät muualle, jos täällä niihin ei investoida. Samalla osaaminen, teknologia, investoinnit menetetään.

Omavaraisuudesta turvallisuutta

Turvallisuus on Aaltosen mukaan näissä eurovaaleissa hyvin tärkeä teema, joka liittyy moneen osa-alueeseen, kuten omavaraisuuteen. Kriittisen raaka-aineiden saatavuus tulisi Aaltosen mukaan varmistaa ja kiertotaloutta edistää.

– EU:n pitää huolehtia siitä, että meitä ei voi kiristää raaka-aineilla. Fossiilisista polttoaineista täytyy luopua ja tukea siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin.

Myös puolustuksen kannalta on Eurooppa Aaltosen mukaan liian riippuvainen Yhdysvalloista. EU:n ja jäsenmaiden olisi syytä vahvistaa omaa ja yhteistä puolustustaan.

– Rauha on EU:n keskeinen ajatus ja sitä täytyy puolustaa kaikin keinoin. Euroopan pitää ryhdistäytyä Ukrainan tilanteen edessä ja ymmärtää, että taistellaan koko Euroopan tulevaisuudesta. Venäjän ei voida antaa voittaa ja näyttää, että väkivallalla voi saada tahtonsa läpi, Aaltonen painottaa.

 

Mikko Aaltonen

Mikko Aaltonen

Kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu, Euroopan alueiden komitean jäsen, Euroopan asunnottomuuden torjumisen foorumin jäsen

Hallintotieteiden maisteri

Ikä: 48

Asuinpaikka: Tampere

Vaaliteemat: kaikkien Eurooppa, ilmasto, turvallisuus

Some: Facebook, Instagram, X

Verkkosivut

Lisää aiheesta Vasen Kaista-verkkolehdessä:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *