Avainsana:

digitalisaatio

Journalismi sopeutuu yhteiskunnan muutoksiin

 • 14.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Journalismi leviää yhä enemmän digitaalisiin ympäristöihin, mutta edelleen esimerkiksi radio ja televisio pitävät pintansa. Monimediallisuus haastaa journalismia, sillä se vaatii enemmän resursseja. Myös sosiaalinen media on muuttanut journalismin asemaa – ihmiset siirtyvät seuraamaan ihmisiä journalististen medioiden asemesta ja samaan aikaan politiikan vastaisuus näkyy asenteissa mediaa kohtaan. Politiikan tutkija Mikko Poutanen pohti journalismin, puoluelehtien ja verkkojulkaisemisen […]

Tampere – maailman ensimmäinen metaversumikaupunki?

 • 15.6.2023
 • TEKSTI: JOHANNES TOLONEN

Viime viikolla Tampereen asemaa metaversumin kehittämisen kärkikaupunkina käsiteltiin sekä Smart City- messuilla että Tampereen tietohallinnon puolivuosittaiskatsauksessa. Tilanne on, että Tampere on maailman kärkipaikoilla oman metaversuminsa kehittämisen valmiuksien ja kyvykkyyksien suhteen ja kansainväliset toimijat ja toiminta-alustat hakeutuvat Tampereen kumppaniksi aiheen tiimoilta. Käytännössä tilanne näkyy kaupungin kuntakehittämisessä esimerkiksi niin, että tieto- ja informaatiotekniikan kehittämisessä huomioidaan jo nyt […]

Lukemisen lahja lapsille

 • 12.6.2023
 • TEKSTI: ULLA-LEENA ALPPI

Lasten lukutaidon heikentymisestä on kuultu jo kauan huolestuneita puheenvuoroja. Juuri julkaistuun vuodelta 2021 olevaan kansainväliseen lasten lukutaitotutkimukseen osallistui viisikymmentäseitsemän maata ja siinä keskityttiin neljäsluokkalaisiin lapsiin.  Paras lukutaito oli Singaporessa, Hongkongissa ja Englannissa. Suomi sijoittuu edelleen kärkipäähän, neljänneksi yhdessä Puolan kanssa, mutta suunta on viiden viimeisen vuoden aikana ollut laskeva. Huonosti lukevien 10-vuotiaiden määrä on kaksinkertaistunut […]

Vähän palveluja käyttävien valiokunta yllätti positiivisesti

 • 30.5.2023
 • TEKSTI: HANNU TIAINEN

Osallistuin hyvinvointialueemme vähän palveluja käyttävien valiokunnan kokoukseen varajäsenenä toukokuussa. Odotukseni kokouksen annista eivät järin suuret olleet. Jotenkin oli iskostunut ajatus, siellä vain istutaan, eikä mitään saada aikaiseksi. Erehdyin. Kokous oli antoisa. Strategiajohtaja Arto Ranta käytti alustavan puheenvuoron, jonka pohjalta keskusteltiin. Aihepiiri oli laaja. Yhdenvertaiset palvelut, digitalisaatio, palveluiden saatavuus, mikä on lähipalvelua ja kustannustehokkuus. Valiokunnan jäsenet […]

Hyvinvointialueen ongelmakohtiin on tartuttava

 • 8.5.2023
 • TEKSTI: PIRKKO NIEMI

Ymmärrän hyvin, että aina uusi hallinnollinen organisaatio vie aikansa toimiakseen ja alkuvaiheessa on aina kipupisteitä. Pirkanmaan hyvinvointialueen synnyssä kävi kuten aikoinaan kuntaliitoksissa, että ensin jaetaan hallinnon tehtävät ja johtajien paikat ja sen jälkeen katsotaan, ketkä tekevät käytännön työt ja antavat palvelut asiakkaille. Nyt ollaan ihmeissään, kun ei ole riittävästi ammattilaisia: sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä ja palveluohjaajia […]

Pelastetaanko terveydenhuolto digitalisaatiolla?

 • 4.4.2023
 • TEKSTI: SANNA VIHERLEHTO

Hyvinvointialueilla on kova paine säästää ja hillitä menojaan. Samaan aikaan väestö ikääntyy kovaa vauhtia, kun ylösalaisin tasapainotteleva pyramidi muuttuu aina vain jyrkemmäksi ja epävakaammaksi.  Hyvinvointialueet ovat keksineet ensiavuksi digipalvelut. Erityisesti oikeistopuolueet tätä kannattavat, ja tähän ollaan valmiita sijoittamaan suuriakin summia rahaa.  Hoitotyö on vuorovaikutuksellista kohtaamista, mutta ennen kaikkea käsityötä. Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan kohdistaa […]

Pysäytetään digisyrjäytyminen

 • 22.2.2023
 • TEKSTI: ULLA-LEENA ALPPI

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo nosti joku aika sitten esiin huolen iäkkäiden ihmisten syrjäytymisestä digitaalisten laitteiden ja palveluiden käytössä. Ikääntyneet ovat vaikeuksissa sellaisissakin arkisissa asioissa, joista he selviytyivät ennen digiaikaa mainiosti. Digipalveluita ei ole suunniteltu kuulleen niiden käyttäjiä. Jo pelkästään terminologia voi olla vierasta ja vieraannuttavaa. Ohjeiden tulisi olla selkokielisiä, ymmärrettäviä tottumattomillekin käyttäjille.  Myös DigiIn-tutkimukset osoittavat, että […]

Valtuustoaloite: paperilla ja toisen puolesta asiointi mahdolliseksi hyvinvointialueella

 • 17.1.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Varavaltuutettu Sinikka Torkkola ja valtuutettu Minna Minkkinen jättivät aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen paperisen asioinnin sekä toisen puolesta asioimisen mahdollistamiseksi hyvinvointialueella. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 21 valtuutettua. Kannatusta löytyi oman ryhmän lisäksi sosiaalidemokraateilta, vihreiltä ja perussuomalaisilta. Aloitteen taustalla on Torkkolalle tullut tieto, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluissa hakemusten tekeminen on mahdollista vain sähköiseen asiointiin kirjautumalla, sillä Pirkanmaan hyvinvointialueen […]

Digisyrjäytymistä on torjuttava tehokkaasti

 • 10.2.2022
 • TEKSTI: ULLA-LEENAALPPI

Digitaalisuuden lisääntyminen hyvinvointivaltion palveluissa on sekä mahdollisuus että uhka. Liian nopeasta digikehityksestä varoitettaessa on usein kuultu vastaus se, että digitaalisten palveluiden pariin ohjataan heitä, joille nuo palvelut sopivat hyvin ja samalla lähipalveluiden turvaaminen niitä tarvitseville paranee. Tämä on vain osittain totta. Lähipalveluita pyritään yhä aktiivisemmin korvaamaan etä- ja digipalveluilla myös niille ihmisille, joiden on eri […]

Digipalveluiden rinnalla tarvitaan perinteisiä palveluita

 • 20.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Digitalisointi on usein toistettu vastaus kysymyksiin sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä, saavutettavuudesta ja kulujen kasvun hillitsemisestä. Digitalisointi-vastauksissa sivuutetaan usein se tosiseikka, että ainakin nykyisten kaltaisten sähköisten palveluiden rinnalla tarvitaan vielä vuosia, vuosikymmeniäkin perinteisiä puhelimitse ja kirjeitse toimivia palveluja. Aika lääkäriin ei saa jäädä tilaamatta eikä laboratoriotutkimusten tulokset tietämättä siksi, ettei ihmisellä ole sähköisissä palveluissa tarvittavia laitteita […]