Avainsana:

ympäristö

Kevyen liikenteen väylät yhtä tärkeiksi kuin ajoväylät

 • 9.3.2024

Vasemmistoliiton valtuutetut jättivät aloitteen kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta Lempäälässä helmikuun kokouksessa. Aloitteen allekirjoitti valtuuston selvä enemmistö – 34 valtuutettu yhteensä. Aloitteen jätti Lempäälän vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Kosola. Aloitteessa perustellaan kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa Lempäälän kunnanvaltuuston viime vuonna hyväksymällä kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmalla. Aloitteessa kerrotaan, että sillä halutaan edistää ohjelman jalkauttamista ja tukea valmistelua myös […]

Talouskasvu tappaa

 • 19.2.2024
 • TEKSTI: SARALEENA AARNITAIVAL

Luonnontieteilijöiden parissa vallitsee kiistaton näkemys, jonka mukaan käynnissä on maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Lajeja tuhoutuu lopullisesti nyt jopa tuhat kertaa nopeammin kuin normaalisti. Voimakkuudeltaan nykyinen, ihmiskunnan aiheuttama fossiilisten polttoaineiden ja teknologian voimin aikaansaatu sukupuuttoaalto näyttää olevan permikauden tuhon kaltainen. Tuolloin, 257 miljoonaa vuotta sitten, joukkotuhossa kuoli 96–98 prosenttia kaikista eliölajeista. Nyt toislajisten Maan asukkaiden ja […]

Puutarhakadusta tulee nimensä veroinen – ehkä

 • 16.2.2024
 • TEKSTI: JOUNI SIRÉN

Tiistain yhdyskuntalautakunnan esityslistan isoin asia oli Puutarhakadun remontti. Myös Hakametsän jäähallin ympäristön täydennysrakentamista sivuttiin. Siellä kansanliikkeen toiminta on jo tuottanut tulosta. Puutarhakatu päätettiin remontoida pyörä- ja viherkaduksi. Päätöksestä äänestettiin, ja tulos oli 8–5. Itse äänestin pyöräkadun puolesta. Nimestään huolimatta pyöräkatu ei sulje pois autoja, mutta autot liikkuvat kadulla pyöräilyn ehdoilla pyöräilijöiden kanssa samalla katualueella. Pyöräkatuja […]

Ruokaa, ei parkkipaikkoja

 • 16.2.2024
 • TEKSTI: SARALEENA AARNITAIVAL

Kotiplaneettamme maapinta-alasta jo 37 prosenttia on maatalousmaata. Ihmisten ruoantuotannon alta hävitetään edelleen valtavat määrät metsiä, soita ja muita tärkeitä elinympäristöjä. Kasvava väkimäärä tarvitsee ruokaa, jota 1960-luvulla kiihtyneen niin kutsutun maatalouden vihreän vallankumouksen jälkeen on tuotettu enimmäkseen fossiilisten polttoaineiden ja kemikaalien avulla.  Globaalissa kapitalistisessa markkinataloudessa ruokajärjestelmät ovat jo jonkin aikaa perustuneet ruoan ulkomaankauppaan. Ruokaa tuotetaan siellä, […]

Ilmastokatastrofi lisää turvattomuutta, vastuu on myös presidentillä

 • 26.1.2024
 • TEKSTI: VK

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja presidenttiehdokas Li Anderssonin mielestä ilmastokriisistä ei olla keskusteltu riittävästi presidentinvaaleissa, vaikka aikamme suurimmat globaalit turvallisuusuhat liittyvät ilmastokriisin ja luontokadon inhimillisiin sekä yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.  – Sotilaalliseen varustautumiseen keskittyvässä keskustelussa unohtuu usein, että ilmastopolitiikka on “kovaa” turvallisuuspolitiikkaa. Olemme menossa kohti ilmastokatastrofia, jonka aiheuttamaa turvattomuutta emme pysty edes kuvittelemaan. Jos emme onnistu rajoittamaan ilmaston kuumenemista […]

Tampereesta lintuystävällisempi kaupunki

 • 3.1.2024
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Tampereen kaupunginvaltuusto väläytti sekä punaista että vihreää valoa vasemmistoliiton edustajien valtuustoaloitteille. Valtuusto käsitteli viime vuoden viimeisessä kokouksessaan Mitja Tapion ja Mikko Aaltosen valtuustoaloitteiden saamia vastauksia.  Tapion lintuystävällisyyttä vaativan aloitteen esittämiin toimenpiteisiin aiotaan osittain ryhtyä Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymän Luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) mukaisesti.  Tapion lintuystävällisessä aloitteessa edellytetään, että Tampereella kiinnitetään huomiota paremmin lintuystävälliseen rakentamiseen ja tarjotaan siihen […]

Mene metsään, vasemmisto!

 • 7.12.2023
 • TEKSTI: SARALEENA AARNITAIVAL

Marko Heikkilä kirjoitti (VK 23.11.2023) metsäluonnon hälyttävästä tilasta. Vasemmistoliitossa huomio näyttää tällä hetkellä keskittyneen oikeistohallituksen talouskuripolitiikan vuoksi ihmisten elämän välittömän kurjistamisen estämiseen. Varjoon on jäänyt se, että hallituksen politiikka myös kiihdyttää elämän edellytysten aktiivista tuhoamista. Hallitusohjelmassa luonto- ja ilmastopolitiikka on redusoitu teollisuuspolitiikan alle. Luonnonsuojelumäärärahoja on budjetissa leikattu murto-osaan aikaisemmasta, ja pinta-alaperustaisesta suojelusta on luovuttu vastoin […]

Suomen metsät voivat huonosti

 • 23.11.2023
 • TEKSTI: MARKO HEIKKILÄ

Väitän, että jokainen sivistynyt ihminen ymmärtää luonnon arvon ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle. Suomalaisille metsät ovat olleet tärkeitä virkistymisen ja fyysisen ja psyykkisen terveyden ylläpitäjiä. Nyt kun metsät voivat huonosti, on meillä tarve parantaa niiden kuntoa ja elinvoimaisuutta. Suomalaisilla on aivan erityinen suhde metsiin. Tämä näkyy kahtena vastakkaisena suuntauksena siitä, millä tavoin me hyödynnämme metsiä. Osa […]

Vastuullisuus ja työelämä voidaan sovittaa yhteen

 • 3.11.2023
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

– Kestävä ja vastuullinen tuotanto on mahdollista. Työllisyyttä ja vastuullisuutta ei tarvitse asettaa vastakkain, vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig tiivistää ajatuksiaan työelämän polttavasta kysymyksestä – vihreästä siirtymästä. Modig huomauttaa, että työelämän murroksiin keskittyvä keskustelu on ollut suhteellisen kritiikitöntä kapitalismia kohtaan: vihreä siirtymä ei saisi viedä työpaikkoja, mutta kapitalismi on saanut kaikessa rauhassa siirtää niitä halvempaan tuotantoon […]

Energiakriisi ja inflaatio vähentänevät Tampereen tytäryhtiöiltä saamia tuloja

 • 30.10.2023
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Konsernijaostolle esitetyt Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden tammi-elokuun talouden toteutumat näyttävät, että konserniyhtiöistä useimmat saavuttanevat niille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Kansainvälisen tilanteen vuoksi ennuste on kuitenkin tavanomaista epävarmempi. Ukrainan sodasta johtuva energiakriisi on vaikuttanut muun muassa Tampereen Energian tulokseen, jonka ennustetaan olevan edellisvuotta yli 24 miljoonaa euroa pienempi. Kaupungin tytäryhtiöiden kuluja ovat lisänneet myös inflaatio ja […]