Artikkeli: Uutiset 2013–2018

16.11.2015 klo 11:47

Tampereen valtuusto äänestää päivähoidosta iltapäivällä

Mikko Aaltonen esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron. Kuvan otti valtuutettu Kalle Hyötynen.
Mikko Aaltonen esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron. Kuvan otti valtuutettu Kalle Hyötynen.

 

Toimittaja: CAI MELAKOSKI
Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään päättääkseen ensi vuoden talousarviosta ja samalla monista kaupunkilaisten elämään vaikuttavista asioista, kuten tasa-arvosta päivähoidossa. Vasemmiston ehdotus, että lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta on saanut kannatusta muista ryhmistä, mutta äänestyksestä ennakoidaan tiukkaa. Vasemmisto kannattaa sosialidemokraattien ehdotusta ryhmäkooista.

Vasen Kaista seuraa kokousta ja kertoo tuloksista myöhemmin tänään. Alla julkaisemme apulaispormestarin ja vasemmistoliiton Tampereen valtuustoryhmän puheenjohtajan, Mikko Aaltosen ryhmäpuheenvuoron, jossa nostetaan esille talousarviokäsittelyn keskeiset teemat.

Vasemmistoliiton ryhmäpuhe

Taloudellinen laskusuhdanne jatkuu edelleen eikä viitteitä nopeasta käänteestä parempaan ole näkyvissä. Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on samanlainen kuin aikaisempinakin vuosina tällä valtuustokaudella – tulot eivät kasva samaa tahtia menojen kanssa. Tosin menojen hallinnassa Tampere on onnistunut hyvin. Aikaisempaan verrattuna nettomenojen kasvu on ollut hyvin maltillista. Tässä onnistumisesta kuuluu suuri kiitos kaupungin työntekijöille.

Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eivät kasva samassa suhteessa palvelutarpeen kanssa. Tampereen asukasmäärä kasvaa koko ajan ja samalla asukkaiden palvelutarpeet kasvavat. Meidän on huolehdittava lapsista, ikääntyneistä ja kaikista muistakin tamperelaisista. Työllisyystilanne on edelleen vaikea ja se on yksi suurimmista Tampereen ongelmista. Työn puute rasittaa sekä ilman työtä olevia ihmisiä että kaupungin taloutta.

Ongelmista huolimatta nyt käsiteltävässä talousarvioesityksessä on myös positiivisia asioita. Esitys mahdollistaa kaupungin oman toiminnan kehittämisen edelleen. Esimerkiksi perusterveydenhuollossa panostetaan palveluiden parempaan saatavuuteen. Tämä toteutetaan toimintaan uudistamalla muun muassa omalääkärijärjestelmästä luopumalla. Kämmenniemessä terveyspalveluiden tarjonta säilyy ennallaan.Kotihoito

Vammaispalveluiden osalta laitosasumisen purkamista jatketaan. Ikäihmisten palveluissa tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään. Kotihoidon ja palveluasumisen lääkäripalvelut laajenevat kattamaan koko kaupungin. Kotihoidon henkilöstömäärää tullaan lisäämään.

Lastensuojelutarpeen arvioinnin aikatauluissa on päästy parempaan tilanteeseen ja muun muassa ennaltaehkäisevää Ice Hearts -toimintaa voidaan laajentaa.

Liikunnan edistämistä tehdään strategisemmin ja matalalla kynnyksellä, kaupunkilaisten fyysisen aktiivisuuden lisääminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

titu

Oleellista palveluiden tarpeisiin vastaamisessa on toiminnan uudistaminen. Tämän talousarvion puitteissa tarpeisiin vastaaminen ei onnistu rahaa lisäämällä. Tampereen kaupungin onkin jatkettava oman organisaationsa uudistamista. Konsernihallinnon uudistaminen on osa tätä prosessia ja uuden toimintamallin rakentaminen tilaaja-tuottaja-mallin tilalle on seuraava askel. Yhteistyö Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on myös tärkeää. Sopimalla työnjaosta voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja, laskea kustannuksia ja parantaa potilaiden hoidon laatua.

Ratikka

 

Kaupungin on jatkettava kehittymistään myös ensi vuonna. Raitiotiehankkeen toteuttamisesta päätetään ensi vuoden aikana. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa ratikan rakentamista ja meistä on hyvä, että talousarvioesitys mahdollistaa tämän hankkeen loppuun viemisen.

 

Erityiset ilonaiheet: aktiivipassi ja sosiaalinen luototus

aktiivipassiErityisen suurella ilolla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä tervehtii kahta talousarvioesityksestä löytyvää asiaa – aktiivipassikokeilun jatkamista ja sosiaalisen luototuksen aloittamista. Tämän vuoden aikana aktiivipasseja on myönnetty lähes 2000 tamperelaiselle mikä todistaa sen, että passille on tarvetta.

 

Useimmissa muissa Suomen kaupungeissa käytössä olevan sosiaalisen luototuksen aloittaminen myös Tampereella on tärkeä avaus. Sosiaalisella luototuksella voidaan ehkäistä taloudellisten vaikeuksia syvenemistä ja torjua tarvetta esimerkiksi toimeentulotukeen. Nyt toteutettavalla mallilla sosiaalista luototusta pilotoidaan tämän valtuustokauden loppuun mihin mennessä saamme tietoa luototuksen kustannuksista ja vaikutuksista.

 

Solu

 

Talousarvioehdotuksen suurin ongelma on päivähoito-oikeuden rajaaminen

Hyvistä asioista huolimatta talousarvioesitys asettaa Tampereen kaupungin organisaation ja työntekijät jälleen suurten haasteiden eteen. Esitys sisältää riskejä jotka toteutuessaan syövät pohjan pois talousarviolta. Esimerkiksi aikaisempien vuosien kaltaiseen toimeentulotukimenojen kasvuun ei ole talousarvioesityksessä varauduttu. Mahdolliset muut yllättävät menot saattavat myös viedä pohjaa talousarviolta.

PaivahoitoSuurimpana ongelmana talousarvioesityksessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkee subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen. Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt lakia joka mahdollistaisi oikeuden rajaamisen ja esimerkiksi Helsinki on päättänyt olla toteuttamatta rajauksia. Valtuustoryhmämme katsoo, että rajausta ei pidä toteuttaa myöskään Tampereella. Esitän, että talousarviokirjan sivulta 55, Varhaiskasvatus ja esiopetus, poistetaan viittaukset subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen ja sen sijaan todetaan, että Tampereen kaupunki ei ota käyttöön uudistuvan varhaiskasvatuslain mahdollistamia rajoituksia lasten subjektiiviseen varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen. Lasten yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen turvataan riippumatta vanhempien työmarkkina-asemasta. Päätöksen aiheuttamat lisäkustannukset 1,6 miljoonaa euroa katetaan kasvattamalla vuoden 2016 talousarvion alijäämää.

Ryhmämme kannattaa myös sosialidemokraattisen valtuustoryhmän päivähoidon ryhmäkokoja koskevaa esitystä.

Tampere elää vaikeita aikoja. Vaikeat ajat koettelevat kaupunkilaisia työttömyyden ollessa lähes 20 prosentin tasolla. Valtuustoryhmämme kantaa huolta erityisesti lapsiperheiden kasvaneesta köyhyydestä. Emme saa toistaa 90-luvun laman virheitä ja leikata lasten oikeuksista. Meidän on oltava varovaisia siinä mistä ja miten säästämme.

Muutoksia on tehtävä mutta ne on tehtävä tulevaisuutta ajatellen. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista ja päivähoidon ryhmäkokojen kasvattamista lukuun ottamatta ryhmämme on valmis hyväksymään pormestarin talousarvioesitykseen ja kannatamme esitystä muilta osin.

 

Suora lähetys valtuustosta
Valtuuston kokousta voi seurata täältä suorana verkkolähetyksenä

*

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *