Pirkanmaan eläkeläiset Orivedellä: lähipalvelut ilman yhtiöittämistä

Pirkanmaan Eläkeläisten tapaamisen ikuisti kuvillaan Erkki Moisio.

 

Teksti: REIJO KAHELIN   
Kolmisenkymmentä eläkeläistä eri puolilta Pirkanmaata valtasi Oriveden valtuustosalin viime viikolla. He pohtivat omaa toimintaansa Eläkeläiset ry:n aluekierroksen tilaisuudessa, jonka isäntänä oli Eräjärven Eläkeläiset.

Eläkeläinen-lehden toimitussihteeri Tuomas Talvilan esittelemän, viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan eläkeläiset kokevat suurimmaksi ongelmakseen eläkkeiden pienuuden. Toisena ongelmana eläkeläisjärjestöjen valtakunnallisen neuvottelukunnan EETUn tekemässä tutkimuksessa nousi esiin  yksinäisyys.  

Taloudelliset ongelmat ja yksinäisyys koetaan aiempaa suuremmaksi uhaksi myös tulevaisuudessa.    Ikääntyneimmät odottavat myös sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamista ja toimivia lähipalveluita. Huomisen kynnyksellä -tutkimuksen mukaan odotettiin kuntien ja valtion lisäävän toiminnallista ja taloudellista vastuuta iäkkäistä ihmisistä. Samalla kuitenkin myös ikääntyvien ja iäkkäiden itsensä uskotaan ottavan enemmän vastuuta omista oloistaan.

Talvilan mukaan tutkimus osoitti aiempaa useamman arvioivan, että ikääntyneitä kohdellaan toisen luokan kansalaisina ja kulueränä. Nuoruutta puolestaan ihannoidaan nyky-yhteiskunnassa liiaksi. Keskustelussa nousi kuitenkin esiin, että esimerkiksi sote-uudistuksen yhteydessä eläkeläisiä aletaan pitää myös voimavarana.

Eläkeläisjärjestöt ovat tehneet samanlaisen tutkimuksen kolmen vuoden välein vuodesta 2007 alkaen. Tyytyväisyys elämään, onnellisuuden tunne, vaikutusmahdollisuudet ja kuulluksi tulemisen tunne ovat käytännössä pysyneet viimeisen kolmen vuoden aikana ennallaan.Yli 55-vuotiaat ovat elämäänsä tyytyväisempiä kuin kaikki suomalaiset keskimäärin.

Pirkanmaalaiset eläkeläiset kiinnittivät keskustelussa huomiota eriarvoisuuden lisääntymiseen sekä eläkeläisten keskuudessa että suhteessa muuhun väestöön. Maassamme on yli 100 000 eläkeläistä pelkän takuueläkkeen varassa. Heidän saamansa tuki on 766 euroa kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan noin neljänneksellä kaikista eläkeläisistä kuukausieläke on noin 1000 euroa. Samaan aikaan on toisilla suuriakin eläkkeitä.

Eriarvoisuutta lisää myös mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa ja internettiin siirtyviä palveluja. Esimerkin omaisesti otettiin esille tv-uutisten tapa mainita monet asiat lyhyesti ja luvata lisätietoja nettisivuilla. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta nettipalveluja käyttää.

Kaupunginjohtaja Juha Kuusiston esitellessä Orivettä kiinnitettiin huomiota Kuusiston sanomaan asukkaiden saamisesta mukaan kunnan kehittämiseen. Tämä liittyi suoraan neuvottelupäivän toiseen teemaan eli eläkeläisten mukana oloon huhtikuun kuntavaaleissa.

Eläkeläiset ry on asettanut kuntavaalien kärkitavoitteiksi lähipalvelujen turvaamisen ilman sote-valmistelussa olevaa pakkoyhtiöittämistä. Terveyskeskusten käyntimaksut tulisi poistaa ja liikuntapalvelut turvattava maksuttomina eläkkeellä oleville. Ylipäänsä tavoitteiden mukaan eläkeläisten ääni tulee saada kuuluviin.

*

Leave a Reply