Avainsana:

sote

Huoli terveysalan työntekijöiden hyvinvoinnista yhdistää Sahalahdella

 • 6.10.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM KUVAT: ANNA WECKSTRÖM

Kangasalla sosiaali- ja terveyspalveluista on karsittu syrjäseuduilla, mikä oli vahvasti esillä aluevaltuustoryhmän Sahalahden vierailulla. Huoli jäljellä olevien palvelujen säilymisestä on selvä, mutta myös pelko työntekijöiden jaksamisesta sekä toiveet jaksamisen tukemisesta välittyivät paikallisten puheista. Ryhmä tutustui Sahalahden terveyskeskukseen ja terveyskeskuksen vieressä sijaitsevaan Höllinkodon ryhmäkotiin, minkä jälkeen tavattiin vielä paikallisia. Mukana vierailulla olivat valtuutetut Anne Nyman, Jouni […]

Sote toteen

 • 14.2.2022
 • TEKSTI: PIRKKO SEPPI

Ei voi väittää, etteikö sotesta, sosiaali- ja terveyspalveluista keskustella. Tuntuu siltä, että jokainen, jolla jonkunlainen foorumi on tarjolla, haluaa ja saa lausua mielipiteensä. Paitsi ne, joita asia varsinaisesti koskee. Meinaan boomerit, me kuuskytluvun radikaalit, joilla kohta alkaa pettää niin koivet kuin koppakin. Lausuntojen laatijat loistavat verbaalilla lahjakkuudellaan, niin ettei mummoille ja papoille välttämättä selkiä, minkä […]

Digisyrjäytymistä on torjuttava tehokkaasti

 • 10.2.2022
 • TEKSTI: ULLA-LEENAALPPI

Digitaalisuuden lisääntyminen hyvinvointivaltion palveluissa on sekä mahdollisuus että uhka. Liian nopeasta digikehityksestä varoitettaessa on usein kuultu vastaus se, että digitaalisten palveluiden pariin ohjataan heitä, joille nuo palvelut sopivat hyvin ja samalla lähipalveluiden turvaaminen niitä tarvitseville paranee. Tämä on vain osittain totta. Lähipalveluita pyritään yhä aktiivisemmin korvaamaan etä- ja digipalveluilla myös niille ihmisille, joiden on eri […]

Nyt tehdään historiaa, ei niin kuin on ennenkin tehty

 • 8.2.2022
 • TEKSTI: ANNA KONTULA

Politiikassa perinne on tärkeä. Kun vaikkapa eduskunnassa käynnistetään jokin neuvotteluprosessi tai hanke, ensin selvitetään lain asettamat reunaehdot. Seuraavaksi kysytään, että mitenkäs tämä on ennen tehty. Politiikkaa siis ohjaa koko joukko kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. Kirjalliset säädökset ohjeistavat muun muassa sen, että eduskunnassa on valiokuntia. Traditio taas kertoo, millaisilla pelisäännöillä valiokuntiin järjestäydytään, montako paikkaa kukin puolue saa […]

Äänestämään hyvinvoinnin puolesta

 • 23.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Tänään valittavat hyvinvointialueiden valtuutetut päättävät, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin tulevina vuosina. Ensimmäisten aluevaltuustojen päätöksillä on tavanomaista päätöksentekoa suurempi merkitys, sillä päätöksillä luodaan perusta myös seuraavien aluevaltuustojen päätöksille. Aluevaltuutettujen näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen periaatteista ja tavoitteista nähdään jo ensimmäisissä päätöksissä hyvinvointialueen strategiasta, hallintosäännöstä ja taloudesta. Näiden päätösten pohjalta aluevaltuusto päättää, miten […]

Sote-palveluiden kilpailutus ajaa resurssit ja työntekijät ahtaalle

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Aluevaltuuston tehtävä on vastata meidän kaikkien sosiaali-ja terveyspalveluista. Valtuuston tehtävä on päättää miten ja kuka palvelut tuottaa. Valtuutetuilla on toisin sanoen oltava mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mitkä palvelut voidaan tuottaa itse ja mitkä kilpailutetaan ja millä ehdoilla.  Olen itse ollut työntekijänä katsomassa useamman sote-palvelun kilpailutusta ja yksikään niistä ei ole mennyt suoraan maaliin. Erityisen ongelmallista […]

On aika unohtaa myytti kutsumusammatista

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MIRJA JUUSOLA

Kutsumusammatti on ammatti, jossa työnkuva ja palkkaus eivät kohtaa. Kutsumukseen liitetään toisinaan negatiivinen stigma ja vahva stereotypia siihen, että kutsumustyötä tekevät eritoten naiset itseään säästämättä, hiljaisina puurtajina hoitotyössä. Valmistuin perushoitajaksi – silloiseksi apuhoitajaksi – yli 40 vuotta sitten. Meille jo koulussa opetettiin, että olemme kutsumusammatissa. Oli jopa epäeettistä pyytää palkankorotuksia. Tyydyttiin siihen mitä saatiin. Minä […]

Tieto vähentää kärsimystä

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Hyvinvointialueet voivat vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita moniammatillisessa yhteistyössä, kun käytössä on koko maakunnan asiantuntemus. Ennaltaehkäisyn järjestämiseen hyvinvointialueiden tulisi laatia toimenpidesuunnitelma, joka huomioi palvelujen tarpeen sekä käytössä olevan osaamisen kokonaisvaltaisesti unohtamatta yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisyä tukevat esimerkiksi palveluiden kynnyksettömyys, monipuoliset matalan kynnyksen palvelut, ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan ja tunnistamaan ongelmia ajoissa ja ottamaan vaikeita asioita […]

Eleanora Mäkinen: konkreettista kansalaisvaikuttamista – erityisuimakortti Nokialle

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ELEANORA MÄKINEN

Tärkeimpiä kärkiä tasa-arvotyössäni on yhdenvertaisuus – erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisryhmien näkökulmasta. Vaikutan paikallisesti vammaisneuvostossa ja varavaltuutettuna Nokialla. Vammaisneuvostossa tehdään arvokasta yhdenvertaisuustyötä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunginhallituksen valitsemien edustajien kesken. Toistaiseksi tärkein oma saavutukseni vammaisneuvostossa on pitkäaikaissairaiden erityisuimakortin saaminen Nokian uimahallin palveluvalikoimaan. Malli erityisuimakorttiin saatiin Tampereelta, jossa se on onnistuneesti otettu käyttöön paikallisten vammais- ja […]

Tehdään hyvinvointialueesta hyvä työpaikka

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA HAAPONIEMI

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy liikkeenluovutuksella noin 18 000 työntekijää nykyisiltä kunnilta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Valtavana työnantajana sillä on mahdollisuus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon taakkaa ja kustannuksia henkilöstöpoliittisin keinoin. Nyt ei siis puhuta niistä perinteisistä säästöistä, lomautuksista ja kurjistuksista. Päin vastoin: hyvä työnantaja ymmärtää henkilöstön olevan tärkein sen käytössä oleva resurssi, erityisesti kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. […]