Avainsana:

sote

Äänestämään hyvinvoinnin puolesta

 • 23.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Tänään valittavat hyvinvointialueiden valtuutetut päättävät, miten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin tulevina vuosina. Ensimmäisten aluevaltuustojen päätöksillä on tavanomaista päätöksentekoa suurempi merkitys, sillä päätöksillä luodaan perusta myös seuraavien aluevaltuustojen päätöksille. Aluevaltuutettujen näkemykset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen periaatteista ja tavoitteista nähdään jo ensimmäisissä päätöksissä hyvinvointialueen strategiasta, hallintosäännöstä ja taloudesta. Näiden päätösten pohjalta aluevaltuusto päättää, miten […]

Sote-palveluiden kilpailutus ajaa resurssit ja työntekijät ahtaalle

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MINNA MINKKINEN

Aluevaltuuston tehtävä on vastata meidän kaikkien sosiaali-ja terveyspalveluista. Valtuuston tehtävä on päättää miten ja kuka palvelut tuottaa. Valtuutetuilla on toisin sanoen oltava mielipiteitä ja näkemyksiä siitä, mitkä palvelut voidaan tuottaa itse ja mitkä kilpailutetaan ja millä ehdoilla.  Olen itse ollut työntekijänä katsomassa useamman sote-palvelun kilpailutusta ja yksikään niistä ei ole mennyt suoraan maaliin. Erityisen ongelmallista […]

On aika unohtaa myytti kutsumusammatista

 • 22.1.2022
 • TEKSTI: MIRJA JUUSOLA

Kutsumusammatti on ammatti, jossa työnkuva ja palkkaus eivät kohtaa. Kutsumukseen liitetään toisinaan negatiivinen stigma ja vahva stereotypia siihen, että kutsumustyötä tekevät eritoten naiset itseään säästämättä, hiljaisina puurtajina hoitotyössä. Valmistuin perushoitajaksi – silloiseksi apuhoitajaksi – yli 40 vuotta sitten. Meille jo koulussa opetettiin, että olemme kutsumusammatissa. Oli jopa epäeettistä pyytää palkankorotuksia. Tyydyttiin siihen mitä saatiin. Minä […]

Tieto vähentää kärsimystä

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA WECKSTRÖM

Hyvinvointialueet voivat vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluita moniammatillisessa yhteistyössä, kun käytössä on koko maakunnan asiantuntemus. Ennaltaehkäisyn järjestämiseen hyvinvointialueiden tulisi laatia toimenpidesuunnitelma, joka huomioi palvelujen tarpeen sekä käytössä olevan osaamisen kokonaisvaltaisesti unohtamatta yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisyä tukevat esimerkiksi palveluiden kynnyksettömyys, monipuoliset matalan kynnyksen palvelut, ammattilaisten kouluttaminen kohtaamaan ja tunnistamaan ongelmia ajoissa ja ottamaan vaikeita asioita […]

Eleanora Mäkinen: konkreettista kansalaisvaikuttamista – erityisuimakortti Nokialle

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ELEANORA MÄKINEN

Tärkeimpiä kärkiä tasa-arvotyössäni on yhdenvertaisuus – erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muiden erityisryhmien näkökulmasta. Vaikutan paikallisesti vammaisneuvostossa ja varavaltuutettuna Nokialla. Vammaisneuvostossa tehdään arvokasta yhdenvertaisuustyötä yhteistyössä järjestöjen ja kaupunginhallituksen valitsemien edustajien kesken. Toistaiseksi tärkein oma saavutukseni vammaisneuvostossa on pitkäaikaissairaiden erityisuimakortin saaminen Nokian uimahallin palveluvalikoimaan. Malli erityisuimakorttiin saatiin Tampereelta, jossa se on onnistuneesti otettu käyttöön paikallisten vammais- ja […]

Tehdään hyvinvointialueesta hyvä työpaikka

 • 21.1.2022
 • TEKSTI: ANNA HAAPONIEMI

Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyy liikkeenluovutuksella noin 18 000 työntekijää nykyisiltä kunnilta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Valtavana työnantajana sillä on mahdollisuus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon taakkaa ja kustannuksia henkilöstöpoliittisin keinoin. Nyt ei siis puhuta niistä perinteisistä säästöistä, lomautuksista ja kurjistuksista. Päin vastoin: hyvä työnantaja ymmärtää henkilöstön olevan tärkein sen käytössä oleva resurssi, erityisesti kun puhutaan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöistä. […]

Digipalveluiden rinnalla tarvitaan perinteisiä palveluita

 • 20.1.2022
 • TEKSTI: SINIKKA TORKKOLA

Digitalisointi on usein toistettu vastaus kysymyksiin sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävyydestä, saavutettavuudesta ja kulujen kasvun hillitsemisestä. Digitalisointi-vastauksissa sivuutetaan usein se tosiseikka, että ainakin nykyisten kaltaisten sähköisten palveluiden rinnalla tarvitaan vielä vuosia, vuosikymmeniäkin perinteisiä puhelimitse ja kirjeitse toimivia palveluja. Aika lääkäriin ei saa jäädä tilaamatta eikä laboratoriotutkimusten tulokset tietämättä siksi, ettei ihmisellä ole sähköisissä palveluissa tarvittavia laitteita […]

Hyvinvointialueet ratkaisemaan mielenterveyskriisiä

 • 16.1.2022
 • TEKSTI: MINNA MALKAMÄKI

Aikuisista 20-25 prosenttia sairastaa mielenterveyden häiriötä vuosittain, työkyvyttömyyseläkkeistä yli puolet on mielenterveysperusteisia. Vuonna 2019 psykiatrian osuus erikoissairaanhoidon rahoituksesta oli 11,1 prosenttia. Parissa kymmenessä vuodessa osuus on laskenut yli viisi prosenttia; vuonna 2000 osuu oli 16,8 prosenttia. Tällä hetkellä ainoastaan Tampereella psykiatriseen erikoissairaanhoitoon jonottaa yli kaksi tuhatta ihmistä. Suomessa arviolta puolet psykiatrista hoitoa tarvitsevista ihmisistä saa […]

Vuosi vaihtui uusin kujein – vaalit käynnissä

 • 15.1.2022
 • TEKSTI: MARKO HEIKKILÄ

Vuosi vaihtui jälleen perinteisin menoin ja uusin kujein. Jokainen otti uuden vuoden vastaan siten, mikä itsestä hyvältä tuntui. Kun uusi vuosi on vielä alkumetreillään, alkaa pohtia, mitä haasteita se tuo mukanaan. Tuntematon tulevaisuus voi tuntua pelottavalta, eikä maapallolla mellastava koronavirus ainakaan vähennä huolen tunnetta.  Vaikka maailman ongelmat huolestuttavat, on kuitenkin lohdullista, että arjen on jatkuttava. […]

Pitäisikö sosiaali- ja terveyspalveluissa noudattaa lakia?

 • 15.1.2022
 • TEKSTI: ANNA KONTULA

Tuntuu kurjalta otsikoida tekstinsä näin. Lain noudattaminen pitäisi olla julkisen sektorin toiminnassa niin perustava itsestäänselvyys, että siitä ei normaalioloissa tarvitse keskustella. Näin ei kuitenkaan ole. Laillisuusvalvojien päätösluettelot kertovat, että osassa kunnista on ollut toistuvasti vaikeuksia lain noudattamisessa. Erityisesti laiminlyöntejä esiintyy määräaikojen ja henkilöstömitoitusten noudattamisessa – tai sitten ne mitattavina päätyvät kirjoihin ja kansiin helpommin kuin […]