Artikkeli: Artikkelit 2013–2018

15.6.2017 klo 08:46

Riitta Palomäki: Vammaiset eivät saa olla kauppatavaraa

Riitta Palomäki toivoo, että kaikki perehtyisivät Ei myytävänä! -kansalaisaloitteeseen ja allekirjoittaisivat sen. Jos 50 000 allekirjoitusta saadaan kokoon, joutuu eduskunta keskustelemaan siitä, haluaako se vammaisten ihmisoikeuksien polkemisen jatkuvan. (Kuvaaja: Milla Palomäki)

 

Teksti: CAI MELAKOSKI   
Ei myytävänä! -kansalaisaloite vaatii vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamista. Vammaisten ihmisoikeuksia puolustavan kansalaisaloitteen allekirjoituksien keräys alkoi maanantaina.

Hämeenkyröläinen vammaisten oikeuksien puolustaja Riitta Palomäki perustelee aloitetta:

‒ Moni vaikeavammaisista tarvitsee apua arjessaan ympäri vuorokauden. Osa tarvitsee myös paikan, jossa asua kun itsenäisesti asuminen ei onnistu, Palomäki kertoo.

‒ Tällä hetkellä kaikki vammaisille suunnatut palvelut kilpailutetaan. Hommaan valitaan firma, joka hoitaa työn halvimmalla. Se ei todellakaan takaa hyvää ammattitaitoa. Ja aina ei vammainen saa myöskään itse valita asuuko palveluasuntolassa vai itsenäisesti omassa kodissa, täydentää Palomäki.

Riitta Palomäki valittiin varavaltuutetuksi huhtikuun kuntavaaleissa. Vaalikampanjassaan hän sitoutui ajamaan erityisesti vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten asioita.

Suostuisitko siihen, että joku muu päättää missä asut ja kuka sinua hoitaa?

‒ Vammaisella ei aina ole oikeutta vaikuttaa siihen, mistä apu tulee tai missä hän asuu. Monen vammaisen elämä kulkee niin kuin päättäjät haluavat, ei niin kuin hän itse haluaisi, paheksuu Palomäki.

‒ Monella vammaisella henkilöllä on saattanut vuosia olla sama työntekijä samasta firmasta. Työntekijä, joka tuntee ja tietää tämän asiakkaan tarpeet. Henkilö, joka osaa avustaa häntä oikealla tavalla.

‒ Sitten kunnassa päätetäänkin kilpailuttaa palvelut ja kappas vain valitaan edullisin firma, ja taas vammainen ihminen joutuu uuden henkilön asiakkaaksi. Ilman omaa tahtoaan. Tämä uusi henkilö ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin edellinen, joka tunsi tämän asiakkaan tarpeet ja osasi häntä auttaa kuten piti.

‒ Kun sinä vammaton ihminen palkkaat itsellesi apua niin saat itse valita kuka työn tekee. Näin sen pitäisi olla myös vammaisilla. Jokaisella pitää olla itsemääräämisoikeus omista asioistaan. Ei se, että on vammainen ole mikään syy kävellä yksilön oikeuksien ylitse, Palomäki korostaa.

Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta

Vammaisjärjestöt ovat asettaneet Ei myytävänä -kansalaisaloitteen tavoitteeksi lakimuutoksen, jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä, kirjoittavat kansalaisaloitteen käynnistäjät tiedotteessaan.

‒ Siksi tämä Ei myytävänä! -kansalaisaloite on todella tärkeä. Sen avulla saadaan meidän vammaisten ääni kuuluviin ja kaikille tietoon mikä meidän tämän hetkinen asema yhteiskunnassa on. Ja mahdollisimman moni ymmärtämään, miksi kilpailutus pitäisi lopettaa, toivoo Riitta Palomäki.

Ei myytävänä -kampanjan tunnuskuva. Kansalaisaloitteen panivat alulle Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, mukana on nyt 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä.

 

Näin kansalaisaloite toimii:

Kansalaisaloitteen takana on kaikkiaan 32 valtakunnallista vammaisjärjestöä, jotka ovat tehneet jo vuodesta 2013 tiivistä vaikuttamistyötä lakiuudistuksen aikaansaamiseksi. Kansalaisaloite nähdään viimeisenä keinona vaikuttaa asiaan.

Perustuslain mahdollistama kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Täältä saat lisätietoa kampanjasta:

Ei myytävänä! (Kansalaisaloitteen verkkosivut)

Ei myytävänä -kansalaisaloite (Facebook-ryhmä)

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa Kansalaisaloite.fi verkkosivulla:

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen (aloite)

Allekirjoitus verkossa vaatii vahvan tunnistautumisen. Tästä voi ladata paperisen lomakkeen allekirjoittamista varten, jos verkossa allekirjoittaminen ei onnistu:

Kansalaisaloitteen kannatusilmoitus (tulostettava kannatuslomake)

Suomessa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansallisen hankintalain piirissä, vaikka EU:n laki ei sitä edellytä. Asiaa on selvittänyt Euroopan parlamentin jäsen Merja Kyllönen:

Vammaisten asumispalveluissa rikotaan perusoikeuksia (Merja Kyllösen verkkosivut)

*

Kommentteja: 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *