Artikkeli: Uutiset 2013–2018

29.8.2017 klo 10:35

Maakuntaseminaari pui kaavoja ja demokratiaa

Vasemmistoliiton maakuntaseminaariin osallistui aktiiveja Akaasta, Hämeenkyröstä, Kangasalta, Lempäälästä, Nokialta, Orivedeltä, Tampereelta ja Ylöjärveltä.

Teksti ja kuvat: SINIKKA TORKKOLA    
– 
Maakuntakaava ohjaa yhdyskuntien rakentumista yhdessä suunniteltuun suuntaan. Ihmisten arjessa maakuntakaavan ratkaisut näkyvät välillisesti: Huonosti toimiva yhdyskunta vaikeuttaa esimerkiksi arjen liikkumista, perusteli Pirkanmaan liiton suunnitteluarkkitehti Lasse Majuri maakunnallisen kaavoituksen merkitystä. Majuri puhui Pirkanmaan vasemmiston maakuntaseminaarissa sunnuntainaTampereella.

Virallisesti maakuntakaavan tavoitteita toteutetaan kuntien omissa yleiskaavoissa. Maakuntakaava yhdistää valtakunnallisia ja paikallisia tavoitteita. Kullekin alueelle osoitetaan sille parhaiten soveltuva käyttö.

Maakuntakaavassa on aina väljyyttä, sillä kunnille jätetään suunnitteluvaraa, kuvaa Lasse Majuri maakunnan ja kunnan kaavoituksen suhdetta.

– On etuoikeus asua ja toimia suunnitellussa yhdyskunnassa. Kaikkialla maailmassa tällaista etuoikeutta ei ole. Siksi hyvin toimivasta suunnittelujärjestelmästämme kannattasi pitää kiinni, tiivisti Majuri kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun yhteiskunnallisen merkityksen.

Lasse Majurin esitys antoi hyvän pohjan Pirkanmaan vasemmiston maakuntaohjelman yhdyskuntaosiolle,.

Kaavojen laillisuusvalvonta siirtymässä kansalaisille

Tällä hetkellä kuntien kaavoitusta ohjaavat  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset. Ohjauksessaan ELY kiinnittää huomioita valtakunnallisesti merkittäviin asioihin.

Mutta pienistä ratkaisuista saattaa kasvaa seudullisesti merkittäviä maankäytön ratkaisuja, Majuri toteaa. Hän pitää hyvänä, että maakuntakaava jatkossakin sisältää monipuolisesti eri tavoitteita.

ELY:n valvonta on tähän asti varmistanut, että kuntien kaavat soljuvat samaan suuntaan maakunnallisen maankäytön suunnittelun kanssa. Maakuntakaava on vahva asiakirja eikä yksittäinen kunta voi sen määräyksiä kokonaan ohittaa.

Juha Sipilän hallituksen normipurkutalkoot ovat muuttamassa hyväksi todettua käytäntöä. Asemakaavojen lainmukaisuus eli sopusointuisuus maankäyttö- ja rakennuslain määräysten sekä maakunnallisen maankäytön suunnittelun kanssa jää kansalaisten tehtäväksi.

–  Sehän on sama kuin Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviraston, Valviran laillisuusvalvonta  siirrettäisiin kansalaisille, vertaa Lasse Majuri.

Valvira-vertaus havahduttaa. Kukapa meistä pystyisi selvittämään, onko terveydenhuollon ammattihenkilöllä riittävä ammattitaito ja koulutus tehtäväänsä. Tai noudattaako hoitolaitos toimissaan hyviä hoitokäytäntöjä ja lakia.

Pirkanmaalle lisää demokratiaa

Maakuntauudistus, jossa kansalaiset pääsevät vaikuttamaan maakunnan asioihin on ollut vasemmistoliiton tavoitteena pitkään. Näennäinen osallistuminen, jossa viranhaltijat osallistuttavat kansalaisia, ei riitä. Kansalaisten osallistumisen pitää tarkoittaa todellista vaikuttamista, jossa kansalaisten näkemykset vaikuttavat päätöksiin.

Kansalaisten osallistumisesta ja maakunnallisesta demokratiasta puhunut Reijo Kahelin korosti, että myös puoluepoliittisesti sitoutumattomilla kansalaisilla tulee olla osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Lähidemokratiasta tulee toimivaa vain jos kunnissa rakennetaan sille toimintamahdollisuudet.

Kansalaisten osallistumismahdollisuudet tulevat olemaan vasemmiston yksi keskeisimmistä teemoista lokakuussa 2018 järjestettävissä maakuntavaaleissa. Pirkanmaan liiton hallituksen vasemmistoliittolainen jäsen Rauno Kesseli pitää tärkeänä vasemmiston tavoitteiden, kuten demokratian, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, ympäristön suojelun ja työllisyyden parantamisen,  nostamista julkiseen keskusteluun Pirkanmaan tulevaisuudesta.

Pirkanmaan vasemmiston maakunnalliset tavoitteet konkretisoituvat maakuntaohjelmassa, jonka valmstelun ensimmäinen askel maakuntaseminaari oli. Seuraavaksi piirihallitus käsittelee maakuntaohjelmaa ja kutsuu kaikkia kiinnostuneita mukaan ohjelman valmisteluun.

 

Lisää aiheesta muualla verkossa

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (Pirkanmaan liiton sivusto)

Reijo Kahelin. Aktiivisen kuntalaisen kasvattaminen (Maaseutupolitiikan sivut. PDF-julkaisu)

 

*

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *